Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 18 477 41538 964608 210514 88184 4314 914 43715 0242 185 429295 3844 412 394269 050431 3282 480 829443 57414 8611 418 933311 63738 04919 536-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 150 1472 848231 539209 94625 8541 897 2131 105321 17698 6852 078 08126 741142 620468 580304 6794 306288 90242 5045 3674 058-
1.1.2. Verejná správa1 160 0271 03929 30524 5001 030391 308468121 9969 052202 4677 92534 184267 6904 14115653 5039 7251 53899-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny11 167 24235 077347 366280 43557 5472 625 91613 4511 742 257187 6472 131 846234 384254 5241 744 559134 75410 3991 076 528259 40831 14415 379-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 671 01715 828167 377111 64326 918920 7066 064814 34167 573873 487105 14597 994887 19651 8905 632389 268110 13219 8238 064-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 242 70518 155144 209109 16423 8251 445 5296 885835 456113 9621 083 468121 880109 085610 72334 7194 078435 211137 0009 3566 825-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 607 3303 41422 8708 9253 374185 54358264 18313 288153 79530 76414 69859 7372 08638227 34113 7762 571805-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 809 79713 15385 54884 20212 647987 8115 841643 45784 981840 14075 33879 587366 19521 0643 038389 628111 9075 2605 507-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 825 5781 58835 79116 0377 804272 175462127 81615 69389 53315 77814 800184 79111 56965818 24211 3171 525513-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 164 7881 08735 57452 1746 719255 94950175 5296 090130 2746 95246 030241 67847 481683245 66210 4431 962491-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)88 72962047 455843 732016 9322144 6174051 4144 96466556 3871 83340-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 881 23613 403121 436229 80711 0561 076 151428563 49924 2641 002 54450 380247 129904 445173 8305 150309 433142 0416 2401 142-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 916 78955168 80424 6302 469594 30112976 25611 262478 58198596 186394 81988 5181 33520 51956 2771 167320-
1.2.1.1. do 1 roka 438 04725 0771 5204412 029615 5851 522297 335258 09662542 657102 2211 266500-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 132 180435 3481092125 82005 5001 26228 585033151 46511 8922773952767-
1.2.1.3. nad 2 roky 1 346 56250658 37923 0012 404556 45212355 1718 478152 66198337 759342 72933 9691 32317 52554 0591 041313-
1.2.2. Verejná správa 1 573 69412 60932 61494 1226 941328 828221244 0268 810252 78922 54948 625341 25253 3402 42886 19633 6304 714768-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 390 75424420 018111 0551 646153 02278243 2174 192271 17426 846102 318168 37431 9721 388202 71852 13435854-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)63 7640315301 270035761 182132053715915-17001-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 210 93854457 96122 305193271 71560190 3586 657376 3028 4639 818187 9778 33821945 71823 0501 261528-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 486 1192510 5087 953-1 10445 556067 230998219 0679447 608107 9941 232316 1191 6932930-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny724 81951847 45314 3521 297226 15960123 1285 659157 2357 5192 21079 9837 10621629 59921 357968528-
1.5. Zahraničné aktíva 4 273 2493 704174 728187 43334 4831 008 5063 457246 579134 655952 78861 859483 358132 181363 51732 064402 23147 8293 8775 590-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)221 7848344 2794 3981 52826 6435360 99966634 4274 0901 42471 4212 7092924 9842 441596124-
1.7. Ostatné aktíva4 992 6762 51736 697228 7072 9561 396 897371383 757188 5221 795 19744 66957 207455 28632 5021 259324 37939 9801 7731 053-
1.8. Celkom34 120 45059 9671 003 3421 187 586134 6468 695 61919 3923 630 626650 2048 634 834438 5271 230 4724 232 5071 025 06053 8502 505 047566 97651 79627 978-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny17 412 56844 009559 986663 65580 1584 649 79912 6312 306 437170 8813 909 493318 670494 2032 305 322447 00118 2871 066 108328 35937 56912 138-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 447 8634 103231 666164 18630 4721 447 9242 279782 69538 3111 972 905155 846283 592822 438221 9457 082164 459103 87314 0862 752-
2.2.2. Ústredná štátna správa 181 0905054 0259 16615731 00552432 1261 79731 4734 07610 38234 7742 0981837 4999 1512 149423-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 10 783 61639 402324 295490 30349 5293 170 8709 8281 491 616130 7731 905 115158 748200 2291 448 110222 95811 022894 150215 33521 3338 963-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie3 996 87518 457131 561119 79410 8611 251 8495 802490 90875 562550 02162 40881 160705 661138 7525 089292 90647 1458 9395 609-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou4 245 65919 600189 081107 65633 8251 191 7043 333945 25234 973695 09993 863105 627308 36071 7665 333261 383166 46612 3383 041-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 511 13110 703104 67931 02230 755345 6712 811333 59122 190154 95980 99558 187111 05753 7353 63280 40380 3116 4302 223-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov307 7233 01826 3057 6851 02346 82924097 3697 93028 59010 78212 54030 5842 82632213 45313 8904 337416-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 426 8055 87958 09768 9492 047799 204282514 2924 853511 5502 08634 900166 71915 2051 379167 52772 2651 572402-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 113 9271 34533245 2744 843619 17969339716 154596 8042 40811 368289 8223 911141320 88561556313-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 003 26363733245 2164 015523 869693015 149596 8042 40811 332281 6653 712141316 93060653313-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace110 66470805882895 31003971 00500368 15719903 955930-
2.2.3.4. REPO operácie427 15403 62017 5790108 138055 0594 08463 191692 074144 2678 52945918 9761 10900-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)576 9651761 0351 21205 27308 6143 743387 82763456 1467 493103 55221501 0202596-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 5 032 8383 901228 29569 1762 1011 285 5677408 18880 7151 242 5473 03674 126955 22857 074395520 27099 4472 765137-
2.4.1. do 1 roka 5)561 4361457 16912 524826 676048 96215 836376 87213 4501 0008 438057 7692 3941920-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)229 4681626 9054 813036 117529 3572 38225 65303 836105 2952 89809 5452 4168473-
2.4.3. nad 2 roky4 241 9343 594214 22151 8392 0931 222 7742329 86962 497840 0223 03566 840848 93345 738395452 95694 6372 48964-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 304 3848 03995 55558 31214 698414 8642 430388 18626 643509 51846 203134 104371 78552 35310 755118 62347 8764 4402 658-
2.6. Zahraničné pasíva3 805 2101 95274 905159 21934 962846 6553 649188 015176 458815 93555 570402 901152 631321 37823 010482 03063 8372 10310 655-
2.7. Ostatné pasíva 4 988 4831 88943 566236 0122 7271 493 461675331 186191 7641 769 51414 41468 992440 04843 7021 187318 01626 4374 8932 294-
2.8. Celkom34 120 45059 9671 003 3421 187 586134 6468 695 61919 3923 630 626650 2048 634 834438 5271 230 4724 232 5071 025 06053 8502 505 047566 97651 79627 978-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt