Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 17 173 10940 579562 204496 96163 1724 512 63515 6761 849 306262 0774 312 734254 833370 4572 403 919399 25114 9871 300 153278 63035 53519 967-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 354 0142 555191 727174 3939 4371 636 6861 428260 72349 8921 937 74425 935127 668437 946271 0015 184183 64132 2875 7685 653-
1.1.2. Verejná správa1 084 36495228 98124 260946373 46650386 00610 196218 0348 2895 163258 6964 16914155 5467 3621 654120-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 734 73137 072341 496298 30852 7892 502 48313 7451 502 577201 9892 156 956220 609237 6261 707 277124 0819 6621 060 966238 98128 11414 194-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 371 07415 790164 917114 33825 013903 7026 288643 19969 725862 95898 15891 950824 12947 2844 798380 120101 38917 3157 519-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 234 97620 403143 647120 04821 8961 466 9526 875789 522117 0861 110 696115 061109 451602 45536 7434 309431 357129 4679 0086 164-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 573 0553 76721 7878 1482 964173 69258661 81212 994144 69428 42512 92758 4812 13238725 88812 1342 237537-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 856 57115 15687 24797 24711 6641 020 1925 897610 97088 368875 98571 31983 499362 05123 2643 285388 122106 9815 3235 147-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 805 3501 48034 61314 6537 268273 068392116 74015 72490 01715 31713 025181 92311 34763717 34710 3521 448480-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 027 76086432 74154 3175 805127 74058254 07115 146124 2416 94935 490275 80939 709551244 0767 8811 788510-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)100 922141939 607734 089015 7883059 0614407334 88234745 41324530-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 815 95812 663107 067206 6215 6301 033 000752622 17725 768938 24151 766223 763965 434154 2354 396319 974138 6005 8711 196-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 681 91157949 99123 342201541 25421161 60410 264386 14231487 927371 34474 9931 18921 53250 278745360-
1.2.1.1. do 1 roka 312 58601 5091 02937 835011 919536200 236055 61610429 79502 8721 080520-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 117 211204 33612 891815 76314 0721 47738 495041828 35110 4765173897174-
1.2.1.3. nad 2 roky 1 252 11456044 1469 422190517 65621045 6138 251147 41131431 893342 88934 7221 13917 92249 101676356-
1.2.2. Verejná správa 1 761 93511 81237 26585 5895 338344 816212296 09010 757284 40813 37950 815427 32248 8722 49996 56541 3994 796731-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 372 11227219 81197 69091146 930329264 4834 747267 69138 07385 021166 76830 370707201 87746 923330105-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)56 83301960725003252 21782931373 380160001-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 239 07259656 92421 040842287 581143209 3208 156361 7419 1799 459190 3468 49921746 73327 1941 103652-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 460 349269 4457 59813042 690069 3741 302200 6241 5056 547101 4791 114416 4521 86719220-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny778 72357047 47913 442712244 891143139 9466 854161 1177 6742 91288 8677 38521330 28125 327911632-
1.5. Zahraničné aktíva 3 959 6103 677161 003187 98715 741953 0442 438185 293144 269964 27654 318384 109112 058339 05530 166386 78031 7563 6395 634-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)209 6777694 1404 6731 43027 0235150 97864634 8424 2531 25269 5112 5383084 5632 164536131-
1.7. Ostatné aktíva3 828 7172 63636 685159 2004 399890 790385299 83298 7251 597 86743 86344 135366 73626 2241 188217 43836 8411 772851-
1.8. Celkom31 282 51060 921928 0421 076 48891 2167 704 79819 4473 216 910539 6708 261 918418 2181 033 4714 108 140933 18851 2772 275 162515 18848 45628 427-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny16 799 59744 587512 404632 62353 0434 519 54713 2902 077 092179 2613 910 640272 049393 8512 332 097441 70619 8351 057 465305 14434 96413 135-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 677 4392 572181 517120 94017 5461 391 9151 736544 71136 1521 901 63193 238168 974764 325195 6486 853152 20987 05010 4222 222-
2.2.2. Ústredná štátna správa 175 4084314 1533 05910315 77596236 5791 73941 7809 76515 99023 6904 2281886 5706 7883 608926-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 10 946 75141 584326 734508 62435 3943 111 85710 5921 495 802141 3701 967 229169 046208 8871 544 082241 83012 794898 686211 30620 9349 987-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie4 363 79921 135148 706133 1119 5751 443 6337 025522 30786 826571 57665 473100 645759 035155 4915 967275 77648 6158 9037 328-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou4 066 41318 435176 66797 20623 2421 054 5852 740910 04425 238724 060100 82595 542340 11860 6556 080257 187162 00311 7862 226-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 248 22910 34787 64820 52021 383264 7542 221238 91215 205150 36385 68554 452110 75243 1134 06156 66176 2495 9031 492-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov427 8072 87830 4435 12757338 683190210 1025 17827 34912 8038 71556 3112 6003218 44013 9194 175292-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 390 3775 21058 57671 5591 286751 148329461 0304 855546 3482 33732 375173 05514 9421 698192 08671 8351 708442-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 206 1672 015438270 0862 577609 78982737515 358622 7542 0509 719297 47314 277159357 337688245433-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 113 9501 310438270 0241 930530 999827614 598622 7542 0509 718289 50813 809110354 941686242429-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace92 21770506264778 79003697600017 965468502 396234-
2.2.3.4. REPO operácie310 37209238 22103 850063 07613 94848 8396982 981147 45611 4075878 386000-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)474 7488121556604 66408 1913 341332 77470340 8969 62071 11621302 3422673-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 436 8273 642201 90860 0075011 129 6741300 31683 9431 109 9811 46460 330884 49347 134350464 49086 6781 915151-
2.4.1. do 1 roka 5)376 463155 19210 4265320 287011 61715 483260 27278 1242 2959 421031 8651 2861200-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)171 1041585 6202 306122 095011 3582 59555 35202 48856 0862 73808 9471 311487-
2.4.3. nad 2 roky3 889 2603 468191 09647 2754471 087 2921277 34165 865794 3571 45749 718826 11234 975350423 67884 0811 747144-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 399 4908 70598 44262 77916 059437 2262 638430 05926 267505 16759 009130 302387 52857 2127 938115 44151 7992 9192 881-
2.6. Zahraničné pasíva3 268 3832 01467 041160 04619 931613 1002 959136 833134 637816 65460 934357 092132 574284 23621 678409 51746 9452 19310 132-
2.7. Ostatné pasíva 3 903 4651 89448 032160 4671 6821 000 587559264 419112 2211 586 70224 05951 000361 82831 7841 263228 24922 2806 4392 055-
2.8. Celkom31 282 51060 921928 0421 076 48891 2167 704 79819 4473 216 910539 6708 261 918418 2181 033 4714 108 140933 18851 2772 275 162515 18848 45628 427-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt