Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 17 773 52239 693571 513502 43580 0704 606 77815 7212 012 053271 6484 430 637258 168388 0712 466 234418 30415 5611 358 420301 00637 21019 848-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 606 1662 827199 275181 79021 9331 622 8891 675297 49966 6092 050 38620 735132 709455 333282 0855 105215 38744 0005 9294 959-
1.1.2. Verejná správa1 124 26199128 97626 521994375 311499113 8319 949210 9597 6545 852268 2844 12413160 6887 7631 734106-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny11 043 09535 874343 262294 12457 1432 608 57813 5471 600 723195 0902 169 292229 779249 5101 742 617132 09510 3251 082 345249 24329 54814 783-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 502 92515 937165 664113 50026 556913 2486 324690 09867 812873 807104 16594 969864 76750 4075 443384 896106 80718 5257 796-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 239 85919 047143 158114 38923 7651 450 2116 817809 991115 5561 095 158118 233111 663606 92235 8804 178442 324133 3979 1706 486-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 590 9193 54322 3848 4233 383177 66758363 47913 204152 14729 50013 66058 9122 07338026 20612 9582 417713-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 837 59413 95285 81490 23412 5761 000 6405 822627 30586 711853 62173 37084 392364 82722 2643 147398 047109 6205 2525 249-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 811 3451 55234 96015 7327 806271 904412119 20715 64189 39015 36313 611183 18311 54365018 07110 8191 502524-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 208 69287534 24358 9886 745240 87540583 75711 634150 6987 03441 588265 94945 529702249 3338 4951 843499-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)91 617151977 248784 244016 8779049 6293441 2914 98027825 792541110-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 937 79412 645107 883214 9876 9981 048 091373667 90723 116975 09852 538247 045941 083173 6115 189318 113137 0326 0851 117-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 824 90250453 05323 791353563 20915384 3789 422435 694436102 382384 62488 2811 38023 14653 098998331-
1.2.1.1. do 1 roka 390 40703 1161 499327 172014 401726249 849065 90210943 385102 8211 294910-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 126 133313 31712 910620 00824 0861 00628 011053943 62110 93521 320292475-
1.2.1.3. nad 2 roky 1 308 36147246 6209 382315536 02915165 8917 690157 83443635 941340 89433 9611 36819 00551 512860326-
1.2.2. Verejná správa 1 704 10011 91635 00488 9236 475334 865136288 1409 374279 81515 66853 134389 47053 4632 45193 31137 1754 780686-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 408 79322519 826102 273170150 01784295 3894 320259 58936 43491 529166 98931 8671 359201 65646 759307100-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)63 9860195402 083004559 1332393561221 93050001-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 234 13755357 15222 028-785282 599143192 3697 322377 4419 0559 972194 3388 21122347 12525 2451 146565-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 464 803259 7987 858-1 75740 588061 3761 138211 5031 0456 341107 6701 215315 8511 95319620-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny769 33452847 35414 170972242 011143130 9936 184165 9388 0103 63186 6686 99622031 27423 292950545-
1.5. Zahraničné aktíva 4 040 6433 595162 823185 76725 847966 2662 497234 778130 316924 22060 130403 942129 039343 29432 206387 47344 5613 8895 747-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)210 1107954 1164 6661 50926 2035351 51766634 3194 0741 32270 2572 6072914 7862 351578128-
1.7. Ostatné aktíva4 450 8292 68144 105164 6523 3931 130 977356361 664126 9681 746 93242 83248 570422 87729 0431 079285 22537 6081 8671 034-
1.8. Celkom32 710 27759 962947 6111 094 588117 0348 062 99719 1433 520 285560 0788 547 780427 0361 099 2794 223 953977 00154 5522 400 398547 80550 77528 434-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny17 108 12843 799520 608636 85664 2694 513 14912 6772 238 400177 7423 962 529288 056418 4232 343 506447 09419 9811 069 849314 27836 91112 730-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 886 7412 478191 558123 90119 5871 333 8692 134634 00938 9021 977 139105 881193 832785 461211 4558 030152 23393 63612 6362 658-
2.2.2. Ústredná štátna správa 207 8207274 0923 54512725 36961063 1121 77538 8039 47014 47122 6591 8661637 25111 1622 618849-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 11 013 56740 594324 958509 41044 5553 153 9119 9331 541 279137 0651 946 587172 705210 1201 535 386233 77311 789910 365209 48021 6569 223-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie4 160 71919 653141 514124 19310 7901 345 7916 317503 59782 972542 16863 08595 243744 844148 0935 378271 56846 7048 8096 128-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou4 200 88719 151181 317105 25829 4471 093 0412 931957 84829 231715 954106 194101 559344 54468 5495 598265 636161 93612 6922 753-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 445 30310 31993 20423 29026 229278 1372 417356 05317 978162 73290 21857 445120 02750 0823 83869 90477 0326 3991 981-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov346 4183 28929 9055 6821 21941 999205126 6416 24826 36313 79210 93048 9043 0633109 28814 1144 465297-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 409 1665 54358 20876 2861 999772 905309475 1545 005526 8592 18433 184175 61315 4041 451186 44470 7901 829475-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 211 9651 790233264 8974 318618 05168536015 884629 9622 22710 287300 3644 387118357 643605155342-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 110 4311 091233264 8363 388532 089685015 019629 9622 22710 286291 6544 248115353 847601150342-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace101 53469806193085 96203608650018 71013933 796450-
2.2.3.4. REPO operácie439 99501 89415 062097 028079 4748 97858 5031 1993 031145 63412 74469515 51823500-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)523 68113035728306 77007 3903 454371 20894145 80410 77874 89420701 4432191-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 733 1343 670205 46360 1401 8221 201 4712376 29780 2851 163 5341 57273 103924 30151 978403490 83395 6972 56397-
2.4.1. do 1 roka 5)450 1151074 35112 1654420 684023 93415 871305 998108 7271 79010 124043 4662 6102340-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)211 1271325 4242 558028 859023 8982 45346 9121713 20885 5852 40807 3572 081812-
2.4.3. nad 2 roky4 071 8923 430195 68845 4171 7781 151 9282328 46561 961810 6241 39161 168836 92639 446403440 01091 0062 24895-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 347 8298 57199 25658 27213 909419 6962 559395 30924 961513 67854 925131 929388 02554 28010 711117 16950 7783 8002 691-
2.6. Zahraničné pasíva3 526 4721 84767 657170 04134 420683 3293 297189 219144 560824 00958 727371 427149 192311 85722 129431 05661 6922 01310 597-
2.7. Ostatné pasíva 4 471 0331 94454 270168 9962 6141 238 582608313 670129 0761 712 82222 81558 593408 15136 8981 119291 49123 9175 4672 228-
2.8. Celkom32 710 27759 962947 6111 094 588117 0348 062 99719 1433 520 285560 0788 547 780427 0361 099 2794 223 953977 00154 5522 400 398547 80550 77528 434-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt