Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 17 737 93839 726572 131503 46378 2804 609 72315 6011 983 145273 0194 431 837253 490385 3792 468 799416 36714 7541 359 448296 14736 62920 087-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 589 7832 755200 301177 81021 5171 618 3661 641290 73567 9792 038 52218 057133 110469 009282 3204 556217 10540 4535 5475 212-
1.1.2. Verejná správa1 135 1341 08028 76727 965997386 021497113 3189 975214 2467 7175 488265 6964 20513359 5827 7101 737108-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny11 013 02235 891343 063297 68855 7662 605 33613 4631 579 092195 0652 179 069227 716246 7811 734 094129 84210 0661 082 761247 98429 34514 767-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 478 30515 760164 653114 58026 239908 8346 222683 36268 409871 613102 71393 608861 53148 9865 225381 915106 28318 3717 839-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 238 15519 190142 641116 42022 8861 451 4986 823805 915115 4561 098 368117 699111 027606 03836 1264 182441 946132 7889 1526 454-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 591 0973 57522 2768 7983 247178 35958462 69813 059153 02929 31213 43958 6082 09638026 41712 8112 409712-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 836 84314 07085 66791 63012 1951 001 6905 828623 74586 817855 91673 11784 084364 43222 4313 157397 581109 2355 2485 224-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 810 2151 54534 69815 9927 444271 449411119 47215 58089 42315 27013 504182 99811 59964517 94810 7421 495518-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 201 75392535 60158 9266 562241 08941974 84811 074156 0306 96240 873261 61944 420656251 4928 4361 820475-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)94 814151677 762793 915014 96912953 0583411 2704 90731127 40847820-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 952 87312 680107 406212 9457 1831 043 259373660 48224 706994 80752 822244 643950 360170 2515 253319 276139 9086 5181 057-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 817 23650151 79123 503389559 18215083 4559 618438 30441398 522384 69486 8331 38822 93254 591971329-
1.2.1.1. do 1 roka 387 08842 0121 243117 034014 248741251 434063 6098942 674102 7881 107840-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 124 612273 26312 911618 73624 3261 18830 262170041 30910 35821 207279355-
1.2.1.3. nad 2 roky 1 305 53646946 5169 349372533 41214864 8817 689156 60841234 213343 29633 8011 37618 93753 205852324-
1.2.2. Verejná správa 1 720 42011 95135 82187 3646 629335 465129283 67410 574282 39715 38253 849404 08651 2952 51195 68038 3745 238639-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 415 21722819 794102 078165148 61294293 3534 514274 10637 02792 272161 58032 1231 354200 66446 94331089-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)56 4560194802 119004553 28013219511050440001-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 260 09955457 29521 455-784301 506142195 6687 346380 1788 6519 666194 3448 33522848 79925 5551 161569-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 460 381259 8457 329-1 75740 790062 1931 231208 6357576 316105 8331 065415 9631 95619620-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny799 71852847 45014 126973260 716142133 4756 115171 5437 8943 35088 5117 27022432 83623 599965549-
1.5. Zahraničné aktíva 4 060 7863 378167 596179 80722 310964 9972 694233 019127 475960 53559 784402 974131 007339 38630 958387 32143 7783 7675 759-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)210 0957914 1144 6581 53026 3495351 39363234 3174 1241 31370 2752 6072914 7462 328574128-
1.7. Ostatné aktíva4 579 4672 61244 487175 9634 3231 132 366383370 626126 3801 834 78145 66850 109421 70128 1941 016300 79638 3061 7551 049-
1.8. Celkom32 856 98859 741953 0481 098 340112 8468 080 31919 2463 494 337559 6048 689 735424 6701 094 2774 236 592965 64352 5052 419 663546 01750 40428 649-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny17 090 46443 799520 259640 55062 3304 531 05712 7452 198 931177 0283 969 880284 693412 5362 355 183445 74720 1741 066 126313 06636 35913 064-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 905 2882 242189 354122 78820 9051 348 6282 077631 25338 7541 975 725107 714186 464795 850211 4508 228155 52495 91812 4152 758-
2.2.2. Ústredná štátna správa 178 8975564 1134 41710322 56765248 9692 20925 7686 93316 12825 4691 7511727 6658 7232 702877-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 11 006 27841 001326 792513 34541 3223 159 86210 0161 518 709136 0651 968 387170 046209 9441 533 864232 54611 775902 937208 42521 2429 429-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie4 193 48320 001145 383128 5738 9761 357 6036 482500 28882 322556 75963 28496 503748 898150 3075 326267 59846 3868 7946 378-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou4 165 00519 147179 501103 47128 5741 087 4932 854948 11928 258716 087103 589100 305338 40465 9295 587264 159161 24212 2862 706-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 405 31510 39691 15222 88723 749277 8612 337337 98217 050158 16287 77156 614117 18647 4733 81068 45076 2746 1611 941-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov357 3643 26330 1635 5621 04541 164206136 1046 15127 26113 60410 76250 7713 1273099 38114 1484 343295-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 402 3265 48958 18675 0223 780768 468311474 0335 057530 6642 21432 929170 44715 3291 468186 32870 8201 782470-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 216 7841 853299266 2233 772615 90168036615 873636 9372 21910 095299 8545 007122356 810611162345-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 117 1181 156299266 1622 901531 470680015 022636 9372 21910 094291 1774 835113353 287607158341-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace99 66669606187184 43103668510018 67717283 523444-
2.2.3.4. REPO operácie431 00701 60915 078098 865069 9369 61258 6049543 041146 70811 30374114 37018600-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)515 59112934224607 44907 0273 433362 91777946 19310 58774 73420601 5321889-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 695 1843 654206 30959 3251 2561 192 5131367 38079 4831 170 8671 57068 140911 34251 810403482 81995 7782 53396-
2.4.1. do 1 roka 5)450 0431075 14411 4864421 976022 68414 642311 47298 95079010 010040 2862 2152280-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)207 0741925 2492 596128 264021 5812 36550 0121712 74681 0222 73208 0881 982723-
2.4.3. nad 2 roky4 038 0673 355195 91645 2431 2111 142 2731323 11562 476809 3831 39056 444829 53039 068403434 44591 5812 23493-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 358 2588 386100 14158 29517 434423 1952 655401 16925 147513 72755 142131 773382 17955 17610 763117 93451 2533 8882 750-
2.6. Zahraničné pasíva3 562 9551 83570 799161 22129 802681 9883 224190 713142 037867 99658 868377 179146 869301 85219 993446 52759 9582 09510 429-
2.7. Ostatné pasíva 4 634 5361 93755 198178 7032 0241 244 117621329 117132 4761 804 34823 61858 456430 43236 324967306 25724 4305 5112 221-
2.8. Celkom32 856 98859 741953 0481 098 340112 8468 080 31919 2463 494 337559 6048 689 735424 6701 094 2774 236 592965 64352 5052 419 663546 01750 40428 649-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt