Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 16 779 17142 831545 363489 04664 2344 423 73715 9661 718 002264 2744 284 438236 240345 9312 374 660410 45214 5111 237 711263 80830 17717 789-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 131 7532 163178 787145 82511 2331 533 1831 111237 76743 7661 917 39913 550138 550454 613279 9754 346129 06029 8516 1244 450-
1.1.2. Verejná správa1 092 81590026 67928 863880362 42249297 71911 980219 9188 4653 172261 0684 03914656 9537 4191 67030-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 554 60239 768339 897314 35852 1212 528 13214 3631 382 516208 5282 147 121214 225204 2091 658 979126 43810 0191 051 698226 53822 38313 309-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 274 75216 245165 423112 73024 883907 9896 627564 27270 005875 48696 50871 938825 69048 8884 989370 14793 81412 1986 920-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 199 79122 533146 228135 01321 5151 486 1237 005749 836118 9211 093 241110 772100 109597 21838 4974 542428 231125 4458 8195 742-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 569 3374 21721 0418 2602 807175 59560160 22113 601148 74526 57311 79957 4192 28838620 99912 1242 143518-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 850 92116 97090 121111 96411 5171 040 7826 034585 91089 588854 85669 51280 746359 88324 7563 533391 284103 3215 3514 793-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 779 5331 34635 06614 7897 191269 746370103 70515 73289 64014 6877 564179 91611 45362315 94810 0001 325431-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)973 57196428 13457 9065 655129 83572850 29919 547113 9036 76931 700231 84238 619472247 9957 1911 365647-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)106 489251148 710694 185018 1085364 4911744654 228437165 3258810-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 651 60012 629112 178202 2486 3821 018 896995602 77730 758903 65849 212234 930869 788167 6585 062313 196111 2178 2921 724-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 511 66380045 36723 400177508 36919347 37810 792351 063271109 920286 37571 6011 48320 93832 276729531-
1.2.1.1. do 1 roka 310 45301 81899779 596012 040539174 858077 2451230 11103 1611680-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 92 7611290013 026713 20112 3991 58739 379141412 7237 878581 13123193-
1.2.1.3. nad 2 roky 1 108 44878842 6499 377163485 57219232 9398 666136 82627032 261273 64033 6121 42416 64632 252643528-
1.2.2. Verejná správa 1 865 62811 33747 04886 6104 617368 792580320 54714 317289 38510 59857 042444 00858 8282 749104 64536 3257 1841 016-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 274 31049219 76392 2381 588141 735222234 8525 649263 21038 34367 968139 40537 229831187 61342 616379177-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)43 359001810195001738 59674221833 75210005-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 231 44057954 51520 6271 740294 244145195 18410 262365 4457 7048 907190 8329 38530242 07927 965871654-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 447 624267 1567 8401 19542 357052 847630205 4246347 258103 8031 1256314 9872 13611825-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny783 81655447 35912 787545251 887145142 3379 632160 0217 0701 64987 0298 26023827 09225 829753629-
1.5. Zahraničné aktíva 4 282 0394 082145 832194 43012 8661 038 5873 270191 198138 9481 043 12350 236453 183115 209366 92530 211451 59130 2323 5848 532-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)205 2007253 9084 6591 40827 1155353 95166734 8963 8591 17663 1012 4774174 2151 966482125-
1.7. Ostatné aktíva3 869 5072 61242 110180 8403 598952 873343296 525125 4881 440 58647 11757 046379 16525 4921 078275 12537 4841 229796-
1.8. Celkom31 061 76463 459903 9081 092 03190 2297 755 64720 7683 057 637570 4158 110 742394 3741 101 5983 992 933986 14251 5832 323 370472 67144 63529 622-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny16 621 97446 167516 629633 61649 3584 539 75014 3042 000 332187 0643 843 471239 188357 6882 309 219475 21122 2281 055 886287 53130 78413 547-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 406 2702 910177 898104 51815 2891 352 9681 835495 82337 1021 846 29359 284143 487722 241215 1637 574146 71369 2726 0971 803-
2.2.2. Ústredná štátna správa 183 2388966 3373 38311111 98894445 6472 41117 0867 63511 58556 6412 5581775 5266 3272 6031 383-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 11 032 46642 361332 394525 71533 9583 174 79411 5251 458 862147 5511 980 092172 269202 6161 530 337257 49014 477903 647211 93222 08410 361-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie4 628 92022 825154 475143 9189 9741 527 3628 141562 35994 330614 57666 401100 662797 029173 6587 167271 17756 85810 2477 761-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 879 83317 318172 05093 32221 8231 028 9782 480834 81923 221689 553102 60588 142302 43066 7996 199262 176154 46611 4252 028-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 198 2659 87688 76225 62419 873266 9621 983201 07814 681157 30287 46049 78297 81747 7554 17446 45472 1655 2221 295-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov424 4902 19028 3162 77775938 360185215 1223 55428 01913 0118 95349 5822 52939714 19911 8174 437283-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 257 0795 25354 97264 9211 191723 656312418 6194 986504 2322 13429 407155 03116 5151 628201 52370 4841 765450-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 210 5832 2173 727280 0322 161609 32090434014 597618 9232 0769 748298 6805 891197360 176608413572-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 118 9451 4763 727279 8431 628530 637904613 916618 9232 0769 748291 8024 962113357 596608412567-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace91 638741018953378 68303346810006 878929842 580005-
2.2.3.4. REPO operácie313 12902 1428 44309 134061 34415 40357 0401 1874 064132 19811 14291410 118000-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)472 2447415088503 63107 3723 184312 11782864 5077 47669 31718902 4183660-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 121 4633 867177 97759 0113841 083 0424246 52789 3151 094 7052 69760 489737 94546 246350456 43960 6031 689173-
2.4.1. do 1 roka 5)341 52925 14911 2714720 851012 42213 592238 435187 0743 3509 524019 7513580-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)130 2141332 8991 503021 04709 8092 21350 87302 74125 2952 307010 8075302037-
2.4.3. nad 2 roky3 649 7203 732169 92946 2373371 041 1444224 29673 510805 3972 67950 674709 30034 415350425 88160 0381 661136-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 479 3799 04998 23363 51321 370464 9832 915416 22728 264518 63971 078114 350419 49260 4855 016118 54359 8484 3253 050-
2.6. Zahraničné pasíva3 426 1022 43459 933156 76617 300617 1733 157132 356131 452888 66960 697439 852130 429300 23822 487408 90241 3601 73511 162-
2.7. Ostatné pasíva 3 940 6021 86850 986178 2401 8171 047 068388254 823131 1361 453 14119 88664 712388 37234 6451 313283 60020 9116 0661 630-
2.8. Celkom31 061 76463 459903 9081 092 03190 2297 755 64720 7683 057 637570 4158 110 742394 3741 101 5983 992 933986 14251 5832 323 370472 67144 63529 622-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt