Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 16 835 91443 118528 696479 43765 1774 368 24418 5821 725 772273 2214 375 305236 027324 6472 410 273391 47314 5891 272 832260 12128 80219 598-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 141 2772 451163 261134 78612 4711 481 0793 579244 66753 1251 993 28611 134126 927466 263258 4193 753145 65628 1395 7476 535-
1.1.2. Verejná správa1 120 05697329 19435 120909359 701540101 34413 022217 84111 1843 542271 1044 10520159 9929 4061 82058-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 574 58039 694336 241309 53151 7972 527 46414 4631 379 761207 0742 164 178213 709194 1781 672 906128 94910 6351 067 184222 57621 23513 005-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 302 80515 707159 627108 61923 351890 6646 560558 95970 708889 69796 32271 050814 12949 4035 104437 00887 81611 3416 740-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 209 81323 049145 857140 67121 9741 489 4007 033744 622118 9321 096 500110 50897 342596 98438 5954 617435 283124 0378 7745 634-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 565 8874 27520 7158 1612 794173 65859757 91613 523149 96726 20911 72257 1752 26038622 41811 5682 105437-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 865 63717 36490 710117 88311 7471 049 1136 071581 72089 764858 01669 24478 375359 32325 0383 618395 090102 4705 3584 733-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 778 2901 41034 43214 6277 433266 629365104 98615 64588 51715 0557 245180 48611 29761317 7759 9991 311464-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)944 53691330 65251 5916 402144 31986758 75417 379118 1436 76725 349257 57140 585899171 96210 6321 119631-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)117 417251048 653673 081017 4265459 8381114374 2243611522 9319100-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 522 22312 307107 697196 7606 4571 006 714667589 09931 032861 96051 153240 315845 049171 1244 714306 04980 7038 6601 764-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 415 57278840 68920 061214499 7288643 7979 741330 07519091 617280 49973 0121 45219 3082 925752638-
1.2.1.1. do 1 roka 260 64301 81079188 83505 560419149 103058 6301434 19301 217-5680-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 82 5651970310 220712 78213 0951 13033 97801 22812 7305 453601 1330233-
1.2.1.3. nad 2 roky 1 072 36476938 1769 050199478 1118535 1428 192146 99419031 759267 75533 3661 39216 9582 930661635-
1.2.2. Verejná správa 1 853 76910 99951 41585 8104 651363 338424312 15815 947282 85912 62171 776430 57561 2152 497100 90538 2037 541834-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 252 88352015 59390 8891 592143 648157233 1445 344249 02638 34276 922133 97536 897765185 83639 574366292-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)43 66400102310424933 4657719974 17324 6991205-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 175 50549244 88521 348797302 085145130 1589 817379 5097 7669 078186 27810 05531044 81926 448869646-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 422 323267 5467 73945141 758028 271596207 0666257 262102 3781 1986315 1462 0987525-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny751 04146637 33413 525346260 123145101 8669 221172 4437 1411 81683 9008 85724629 67322 524793621-
1.5. Zahraničné aktíva 4 274 7444 821146 372199 38014 6491 050 2891 566182 469127 8551 030 79950 195443 034119 127360 07731 410470 54130 8233 5367 800-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)202 7437465 9224 6731 40327 2845046 89066235 4593 9642 60263 2582 5454114 2011 928479266-
1.7. Ostatné aktíva4 073 8422 75442 473200 4112 6631 047 499443298 720136 4761 460 45948 69059 196397 61323 5921 202310 19139 4581 230772-
1.8. Celkom31 128 64564 238876 0461 102 00991 1517 802 34621 4562 973 115579 3098 176 956397 8011 079 5914 021 699963 03652 6372 413 331439 49443 57530 855-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny16 756 53846 470503 957619 94448 8664 525 10014 7522 001 518186 2493 985 954243 789349 3332 339 311450 68524 3971 086 495285 67830 09513 945-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 433 8342 538162 29897 80514 6231 324 0202 031476 77635 0831 935 48369 124144 909742 925201 1308 009144 69164 3756 0521 962-
2.2.2. Ústredná štátna správa 178 0413896 9941 49619810 5721 05746 5832 81821 3227 1399 02149 9342 4321705 7969 1221 9101 088-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 11 144 66343 543334 665520 64334 0453 190 50811 6641 478 159148 3482 029 149167 526195 4031 546 452247 12316 218936 008212 18122 13310 895-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie4 866 86223 900157 791147 2339 9781 548 6308 382590 12697 849643 18268 968103 119828 835169 1718 852387 41254 69810 5098 227-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 773 22617 340172 79589 75221 9881 027 4442 415816 60623 053715 75895 92178 008290 72462 4436 302182 565156 89311 2441 975-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 180 6069 90790 61022 60519 992274 0861 931193 51014 766170 56181 17040 23991 52343 8024 30039 45575 8875 0081 255-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov401 6542 16027 6572 78488939 887199203 9223 42529 33212 7978 61846 5153 0863663 87211 4334 434278-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 190 9665 27354 52864 3631 107713 471285419 1744 862515 8651 95429 151152 68615 5551 636139 23869 5731 803442-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 211 0742 3033 401281 8772 079611 02386731414 587618 6972 1149 690302 7786 099211353 371590380693-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 119 2281 5523 401281 6611 566533 949867613 913618 6972 1149 690296 3195 061124348 651590379688-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace91 846751021651377 07403086740006 4591 038874 720005-
2.2.3.4. REPO operácie293 50106781 78103 411071 11312 85951 5125234 586124 1159 41085312 660000-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)464 5697815679803 49807 2643 389287 10776272 3427 31970 5411918 5912 4523745-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 040 0613 946172 76960 4813671 077 5624259 70589 3091 067 9201 90057 208727 03142 712371446 52630 4191 638193-
2.4.1. do 1 roka 5)321 79154 51214 2175419 134016 97413 604217 035267 0433 4466 674019 03812170-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)124 966932 5681 489020 432013 1032 13243 92101 19825 1961 654012 8632641637-
2.4.3. nad 2 roky3 593 3043 848165 68944 7753131 037 9964229 62873 573806 9641 87448 967698 38934 384371414 62530 1431 605156-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 401 9459 11183 34362 80020 802464 6242 895336 11628 857523 89773 534110 827424 23562 4284 985128 51857 4434 4753 054-
2.6. Zahraničné pasíva3 370 8082 87055 247158 55219 574605 9833 442115 792130 444868 93759 941419 784128 472299 95621 365423 98242 5051 86112 102-
2.7. Ostatné pasíva 4 094 7241 76460 574199 4341 5421 125 579363252 720141 0611 443 14117 87570 097395 33136 7141 328319 21920 9975 4691 516-
2.8. Celkom31 128 64564 238876 0461 102 00991 1517 802 34621 4562 973 115579 3098 176 956397 8011 079 5914 021 699963 03652 6372 413 331439 49443 57530 855-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt