Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 16 811 11242 675549 593492 89964 7314 422 83016 1571 725 761264 0504 325 803237 575339 8782 373 194390 30514 2631 233 547268 89131 41317 546-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 189 3772 420179 852152 28311 1301 546 6161 374236 62546 3711 976 30914 279129 581449 907260 3684 177134 53133 2216 1384 195-
1.1.2. Verejná správa1 085 94592826 76425 697891355 99549796 08012 072222 0788 0492 469264 3064 04514356 7397 5111 65329-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 535 78939 327342 977314 91952 7102 520 21914 2861 393 056205 6072 127 416215 247207 8281 658 981125 8929 9431 042 277228 15923 62313 322-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 282 10616 267166 908114 10125 487906 6006 596577 91069 783867 89996 09072 955826 11648 4414 996367 24494 51413 2396 961-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 189 71522 060145 440131 63221 7641 479 5296 956754 036118 4021 089 168112 182100 770596 84337 8564 499427 573126 4238 8255 756-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 566 5964 10321 3808 2002 912174 29359859 70513 464146 17927 58511 95557 5082 27538721 10012 2862 154512-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 840 97016 60089 186108 18611 6301 034 3325 988590 08389 297852 29469 94381 142360 09924 2603 486390 243104 0275 3424 832-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 782 1481 35734 87415 2467 222270 904370104 24815 64190 69514 6547 673179 23611 32162516 23010 1101 330412-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)963 30797330 52361 1605 389128 26373342 68117 374112 0346 77333 599232 29839 152444242 6097 1371 558606-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)100 664261088 028695 827018 4284658 3152035043 72344354 8518710-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 690 05512 569112 805203 6926 4291 016 7031 249611 74831 519914 55649 071234 703874 083166 1454 978322 637117 4497 9151 804-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 562 99972946 57023 489174514 18719351 11510 852369 254268108 274305 73171 8491 51221 41236 095814480-
1.2.1.1. do 1 roka 329 34001 9861 016710 238011 825428194 019076 6293229 36603 2843871230-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 99 53291 07313 013813 05413 0731 69042 709090113 8739 1205583797172-
1.2.1.3. nad 2 roky 1 134 12872143 5119 460159490 89519236 2178 734132 52626830 744291 82633 3631 45717 29135 611675478-
1.2.2. Verejná správa 1 831 55611 35346 38686 9834 660359 958801320 55914 076275 90310 43557 133427 85057 8312 604109 44637 7876 7151 076-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 295 49948619 84993 2201 595142 558255240 0746 591269 39938 36869 296140 50236 465862191 77943 567386248-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)47 144001980278002042 5523423213 63860005-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 235 76459954 58020 8901 740295 400146198 9509 571366 0507 5848 709190 6369 03123742 22527 800995621-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 450 561347 8917 8381 19442 746057 536623202 6326387 029103 9701 178514 9732 13011825-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny785 20356546 68913 052546252 654146141 4148 948163 4186 9461 68086 6667 85323127 25225 670877596-
1.5. Zahraničné aktíva 4 229 2143 863157 010196 20413 4011 022 5642 972189 273138 2151 036 62950 931441 947114 038349 36028 847437 46034 6883 6508 163-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)203 5527313 8884 6751 36526 8755452 54866434 8443 8061 20663 0792 5103964 2522 046487126-
1.7. Ostatné aktíva3 868 4242 68141 832180 8883 286965 584322295 929118 6491 435 05247 52756 246385 37523 5621 142269 51138 8931 166779-
1.8. Celkom31 084 75263 118919 7081 099 44790 9517 750 23420 8973 074 211562 6858 155 486396 4961 083 1114 000 421944 55549 8672 309 130489 76645 62629 043-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny16 690 65745 934515 820642 39850 8774 541 57514 3192 005 588188 3023 933 776240 063357 7772 297 493449 42520 7901 049 811291 92831 30913 472-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 473 9402 444182 456111 73716 4521 360 9582 032487 45439 4121 925 60360 033146 887709 766198 4156 546141 04974 1506 7311 815-
2.2.2. Ústredná štátna správa 182 6799873 9559 2369811 80999737 9262 64922 5747 02813 06454 1461 9601866 0066 2142 5271 317-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 11 034 03942 504329 409521 42534 3273 168 80811 2901 480 208146 2411 985 599173 002197 8261 533 581249 05014 057902 756211 56422 05210 340-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie4 566 60222 124146 038137 4479 9151 503 3807 862568 25193 584609 21466 88995 202793 092166 1816 633266 23256 78710 0337 738-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 938 03718 194175 99895 78822 1471 046 2022 556853 02824 342692 200102 49788 865311 37666 1366 396264 502154 11111 6452 054-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 215 24410 65290 23525 17120 131281 8922 048196 85915 445157 59087 72850 362102 23346 6094 29745 90371 2595 4931 337-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov436 6212 26328 9973 02675837 303187226 0363 84528 51212 6048 95552 7312 58639511 28712 4494 401287-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 286 1725 27956 76667 5911 258727 007321430 1335 052506 0982 16529 548156 41216 9411 704207 31270 4031 751430-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 224 2672 1864 075279 0012 265609 16987235814 807631 2182 0379 802298 4796 791204361 415666373548-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 132 7581 4504 075278 8331 694530 812872614 117631 2182 0379 802291 2886 028121358 823666373543-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace91 509737016857178 35703526900007 191763832 592015-
2.2.3.4. REPO operácie305 13303 2989 189010 057058 57113 50852 9671 5793 957130 6349 94282410 607000-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)473 0268014674903 68507 6473 323322 79180859 2917 89863 92718002 4003666-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 194 9493 791189 52561 8593981 079 7093261 15087 9661 105 7052 64658 645770 99747 590350455 51267 1321 812159-
2.4.1. do 1 roka 5)361 04616 32313 4014620 548012 59413 421251 450176 0503 17010 818022 659456930-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)134 3831332 3281 051020 476010 3422 11553 17102 82627 7662 659010 7626893134-
2.4.3. nad 2 roky3 699 5193 657180 87447 4073521 038 6853238 21472 430801 0842 62949 769740 06134 113350422 09165 9871 688125-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 479 6318 90999 76662 36719 943463 8292 867424 08727 671516 00371 376116 458416 01358 1234 926116 76163 3484 2262 958-
2.6. Zahraničné pasíva3 354 0432 39963 006151 18317 764610 3833 311124 604128 330854 43460 820424 946130 491292 73222 362411 56543 2941 69110 728-
2.7. Ostatné pasíva 3 892 4462 00551 445180 8911 9691 051 053397251 135127 0931 422 77720 78365 994377 52932 7581 259275 48121 6646 5531 660-
2.8. Celkom31 084 75263 118919 7081 099 44790 9517 750 23420 8973 074 211562 6858 155 486396 4961 083 1114 000 421944 55549 8672 309 130489 76645 62629 043-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt