Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 16 819 40042 875550 225494 67664 3054 424 63415 9871 720 825268 1104 313 884236 430338 2622 388 205395 95014 6561 235 961266 10030 64617 669-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 154 7192 474179 148154 49611 1221 542 8301 181235 94146 4571 944 62013 719129 238456 485264 7964 481126 82631 1305 4764 300-
1.1.2. Verejná správa1 085 53589826 86225 849885355 32048596 40811 982219 6548 1983 237264 3053 94014658 2257 4491 66329-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 579 14639 504344 215314 33152 2982 526 48414 3211 388 476209 6712 149 610214 513205 7871 667 415127 21410 0291 050 910227 52123 50813 340-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 288 58816 176167 408114 22324 931907 6766 607572 60570 387872 45796 05271 870830 22148 5045 056370 04994 30213 1126 952-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 196 89722 299146 240133 12021 6221 483 0616 979752 699118 6861 090 909111 490100 592597 58838 4824 520428 080125 9448 8245 761-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 568 4844 17821 4748 1492 814175 52759959 79813 521147 62326 79311 95857 3042 28038721 19612 2212 148514-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 844 97116 76689 680109 51811 5671 036 9376 010587 77989 389853 95169 72980 926359 94824 6493 504390 784103 6775 3424 814-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 783 4431 35535 08615 4537 241270 597370105 12215 77689 33514 9687 708180 33611 55362916 10010 0461 335433-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)986 6361 00330 45758 7075 675130 10573344 62020 555122 5626 79832 854235 63439 810448247 2917 1881 571626-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)107 029251128 280695 642018 5514463 6821724753 97442155 4908610-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 672 86512 879112 975202 2796 3751 023 501998611 23331 574902 28448 913233 709871 727167 0885 010318 298114 3157 9641 743-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 549 76878845 98323 430198514 56619949 71111 042360 780273107 956305 35670 0321 48520 95835 740751521-
1.2.1.1. do 1 roka 314 12901 866951810 022012 029545182 722074 9061327 67003 025304680-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 97 851121 08513 008713 39312 8571 69641 241179213 6928 892581 07225173-
1.2.1.3. nad 2 roky 1 137 78877643 0329 471183491 15119834 8258 801136 81727232 258291 65133 4701 42716 86135 411666518-
1.2.2. Verejná správa 1 840 33311 60747 18886 0954 581364 983615324 69114 302279 26310 29556 320425 43160 4202 678108 68235 2986 8421 042-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 282 76448419 80492 7541 596143 952184236 8316 230262 24138 34569 433140 94036 636847188 65843 277371180-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)44 142001900257002238 7736475754 33360005-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 238 75961454 87420 6821 739296 012145197 40610 060367 6257 7268 907190 83310 00029942 13628 121944636-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 452 069267 8517 8141 19542 547055 964623205 7776367 256103 8101 2036415 0102 15111825-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny786 68958847 02312 868544253 465145141 4429 437161 8487 0901 65187 0238 79723527 12625 970826611-
1.5. Zahraničné aktíva 4 297 4793 933148 423198 24413 0561 026 3673 274196 301141 8981 042 57050 304454 863121 802364 77929 732455 63334 1213 6408 540-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)204 0927263 8964 6411 36526 9625153 10566434 8453 7951 21363 1132 4884034 2301 985484126-
1.7. Ostatné aktíva3 854 0002 56942 812176 2163 436948 635334297 351122 0971 431 94947 52856 011380 68426 8411 079276 41038 0961 199753-
1.8. Celkom31 130 17863 596913 2051 096 92790 2777 746 36820 7853 076 220574 4278 131 930394 6981 093 4394 016 439971 48151 1832 332 113482 73944 87729 475-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny16 645 68046 147511 934640 00149 5624 529 84814 2112 003 060190 7833 897 026238 663353 7262 296 861460 36921 5111 059 488288 20830 65813 624-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 433 3492 855179 746113 58315 4021 349 9041 936479 92940 7401 895 36758 438142 133721 553203 2096 975143 75869 6286 3291 864-
2.2.2. Ústredná štátna správa 189 6031 3313 9382 40711212 9331 01547 5001 73326 2877 60012 86653 7691 8561866 0436 4142 2081 405-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 11 022 72841 961328 250524 01134 0483 167 01111 2601 475 631148 3101 975 372172 625198 7271 521 539255 30414 349909 687212 16622 12210 355-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie4 601 51022 495148 246144 4779 7641 508 7727 869568 93894 450607 65666 86696 196798 466170 6706 889275 67156 15710 2117 717-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 914 60217 304174 77091 50622 0881 041 0862 512845 03223 971688 283102 63188 675308 55567 6086 314265 269155 38111 5392 079-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 210 6219 80989 40023 14320 107276 1372 012199 47115 387158 75287 67449 693101 09548 1214 23746 69972 1825 3371 365-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov431 6372 23028 7152 92376538 501184221 7653 62727 97812 7728 91551 1602 60540312 07112 3014 439282-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 272 3445 26456 65565 4401 216726 448316423 7964 957501 5532 18530 067156 30016 8821 674206 49970 8981 763432-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 219 1682 1634 558279 8942 196609 78387934014 660624 9262 0679 820298 8616 437198360 828628372559-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 127 3131 4244 558279 7141 636530 905879613 964624 9262 0679 820291 8245 621113358 302628371554-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace91 855739018056078 87803346960007 037816842 526005-
2.2.3.4. REPO operácie287 44806768 13407 370061 32115 22954 5071 0614 036115 65710 5899497 919000-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)458 4157514675403 70107 5643 274302 11481762 4477 72067 14118402 3793564-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 196 6753 880188 96861 0203861 084 7273257 94288 6031 109 2312 64761 475765 14447 270351456 58566 5551 725163-
2.4.1. do 1 roka 5)353 41315 16713 0284921 307012 93412 682246 826187 6963 30510 526019 54831980-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)131 4891332 3851 052020 773010 0942 17850 24902 82627 5912 664010 9465333134-
2.4.3. nad 2 roky3 711 7723 747181 41646 9403371 042 6473234 91473 743812 1562 62950 953734 24834 080351426 09165 7031 686129-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 490 0019 007101 56663 04521 187464 8832 895421 11827 962518 23371 014114 836419 84660 9534 893118 14363 2784 2002 942-
2.6. Zahraničné pasíva3 435 0562 54057 843158 04217 298622 6113 292130 515134 798882 88160 623435 885134 043298 91022 959419 05840 9811 68211 094-
2.7. Ostatné pasíva 3 904 3521 94552 748174 0651 8441 040 598384256 021129 0071 422 44520 93465 070392 82536 8381 285278 83921 3386 5771 588-
2.8. Celkom31 130 17863 596913 2051 096 92790 2777 746 36820 7853 076 220574 4278 131 930394 6981 093 4394 016 439971 48151 1832 332 113482 73944 87729 475-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt