Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 17 262 74846 820534 702540 33970 4044 576 33718 8401 698 218294 2994 399 393222 745326 1012 432 860413 24315 0411 352 493254 62627 50219 322-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 443 4932 050164 285174 49615 6151 622 2412 605263 64070 7711 957 8767 240147 306481 418271 3684 011215 24129 0725 6676 233-
1.1.2. Verejná správa1 104 31099529 18334 423862359 49446792 20213 110219 1578 8331 474268 4323 43920460 6078 7241 72682-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 714 94543 775341 234331 42053 9272 594 60215 7681 342 376210 4182 222 360206 672177 3211 683 010138 43610 8261 076 645216 83020 10913 007-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 319 68917 074161 237114 49124 358912 7806 899537 14774 619917 40790 60661 355811 20958 5674 300417 60685 17810 3176 747-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 319 38425 649150 821153 91521 2681 526 3617 289725 651121 8841 121 591107 94793 068620 63240 9044 913454 365121 0648 8705 452-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 596 0434 74720 2118 1772 774176 13163061 15214 061152 19025 48511 45680 9292 49741320 50711 5012 049459-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 948 48919 49296 132130 56211 5141 083 1296 311557 00691 832883 05567 48677 158362 14026 3843 917416 24499 9205 5154 548-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 774 8521 41034 47815 1766 980267 101348107 49315 99186 34614 9764 454177 56312 02358317 6149 6431 307445-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)949 9091 05329 05756 3638 280150 3071 58061 25813 896116 0697 97622 521246 92937 0551 602182 99210 568922809-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)125 96901196 650215 154018 3202167 2931423814 2411 9091121 6822000-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 343 88412 78898 702181 1453 886968 711397520 26031 406877 24252 955237 463803 917175 5334 212283 23279 4448 9682 050-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 262 15083634 32110 139258443 0177931 18010 399311 17625296 723227 88072 50388918 7442 009935672-
1.2.1.1. do 1 roka 257 34007951 29303 59905 059468144 487065 65811434 10611 3921332287-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 50 132101 223381511 01622 24465422 29701 1855 2165 1260701392310-
1.2.1.3. nad 2 roky 954 67882632 3038 465253428 4027723 8779 277144 39225229 880222 55033 27188816 6511 837685655-
1.2.2. Verejná správa 1 856 40211 48951 37287 4963 344372 194176291 08015 518275 17314 37471 066453 81658 9582 80796 91240 3357 6701 246-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 225 33346213 00983 510284153 500142198 0005 489290 89338 32969 674122 22144 072516167 57637 099362132-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)54 155002501260422942 65624808225 50634 7391300-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 189 07947544 16121 787858312 965152124 41811 779388 8597 1659 148181 4578 62560148 30926 280961750-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 414 455388 0367 87050141 495020 274561211 0805827 29897 2511 11219915 5742 4406369-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny772 28043836 12013 870357271 202152104 11911 218177 7796 5831 85084 2067 51340232 73521 840898681-
1.5. Zahraničné aktíva 4 542 3265 032145 922209 48014 2121 075 2692 938195 048136 8871 147 42044 442489 918127 611385 22824 547500 07722 8313 3809 446-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)204 5586956 0164 5851 45428 6224947 96280435 6033 9473 04361 7832 6764314 1551 839459321-
1.7. Ostatné aktíva3 991 1212 90440 699178 5153 162978 031374294 399135 9161 525 05651 19649 909360 92729 0911 711299 46336 9991 187853-
1.8. Celkom31 587 87168 715870 2021 135 87493 9787 940 06122 7522 880 313611 3218 416 227382 4761 116 3913 968 5741 019 90146 5462 492 465422 03242 45732 744-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny16 998 14949 728505 582643 64046 3324 625 60114 2891 961 356198 4214 052 455251 376334 7632 371 320468 11023 9701 109 043280 16829 83413 759-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 370 5922 147163 03097 79010 6261 312 023594467 17139 3371 892 226119 454125 779713 246191 2596 495163 74058 5674 5301 302-
2.2.2. Ústredná štátna správa 194 6011 2967 9362 8131739 3321 01746 5423 54227 1185 2144 18266 1701 8122306 2376 8482 432862-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 11 432 95646 285334 616543 03735 5333 304 24612 6781 447 643155 5422 133 111126 708204 8021 591 904275 03917 245939 066214 75322 87311 595-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie5 362 86926 705172 050169 23411 5571 712 0209 898677 831104 963722 49074 374117 284872 804202 30810 938380 92063 64212 9729 064-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 556 93616 983157 96977 64822 099988 5572 041706 09120 892757 23549 47172 115270 60759 6275 497184 289150 2759 5541 776-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 079 0299 82682 50320 51020 540258 7391 493219 01512 811139 02440 16134 54780 07839 9433 55337 54070 8723 865974-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov356 8832 22825 1612 09353842 750291151 6883 06943 8638 1408 77242 8073 3674494 95511 6133 910353-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 121 0244 92950 30555 0451 021687 068257335 3885 012574 3481 17028 796147 72216 3171 495141 79467 7901 779449-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 211 7722 5974 515294 2121 877597 59373923216 055608 2122 7189 951299 1508 668219362 940736347755-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 131 3521 8124 515293 7481 511534 225739615 302608 2122 7189 951293 4965 796120357 114736347749-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace80 420785046436663 36802267530005 6542 8721005 826006-
2.2.3.4. REPO operácie301 3790821 94306 076063 48913 63245 1741455 452149 3434 43659010 91710000-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)553 692588410 07303 93008 3413 489342 76848873 0686 05492 9391179 4212 812500-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 869 8064 233161 50263 8816561 075 9057234 06795 2531 028 7792 60352 226622 91440 937385459 67125 3551 125263-
2.4.1. do 1 roka 5)284 486663 88415 3326830 029015 93110 969182 28805 6788106 598012 77116220-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)98 726504 0022 443020 609013 85969525 66902 78612 2882 7222013 5036367-
2.4.3. nad 2 roky3 486 5944 117153 61646 1065881 025 2677204 27783 589820 8222 60343 762609 81631 617365433 39725 3331 100196-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 449 2979 39381 19665 53621 932479 2112 872317 19233 399535 11977 492102 632449 75862 1554 065137 17758 0624 7214 228-
2.6. Zahraničné pasíva3 698 7452 88260 318175 33223 660695 0375 145114 202139 395954 72327 318494 361129 586322 08316 781483 26936 5941 83313 742-
2.7. Ostatné pasíva 4 018 1822 42061 520177 4121 3981 060 377439245 155141 3641 502 38323 19959 341388 94233 6771 229293 88419 0404 894752-
2.8. Celkom31 587 87168 715870 2021 135 87493 9787 940 06122 7522 880 313611 3218 416 227382 4761 116 3913 968 5741 019 90146 5462 492 465422 03242 45732 744-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt