Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 17 116 02144 230537 411541 64667 1224 498 20217 9321 700 801274 9514 378 966233 251319 2902 413 745424 43514 4411 327 958257 16628 12118 321-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 313 4052 369168 876184 47413 6021 573 9022 662244 49552 9131 951 13610 358131 670473 480286 1543 744173 62627 9225 3245 285-
1.1.2. Verejná správa1 140 44196029 36936 084902378 47946598 78913 031215 9159 4551 476271 8153 98819967 4829 0561 77678-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 662 17540 901339 166321 08852 6182 545 82114 8051 357 517209 0072 211 915213 438186 1441 668 450134 29310 4991 086 850220 18921 02112 958-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 314 99416 136159 838111 43524 494895 3746 579554 24572 627901 73496 23665 549813 71550 3354 735429 64687 04411 1836 716-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 230 51223 818148 856146 55821 7441 494 7557 093731 459119 4581 104 039109 87394 438599 54439 3174 703440 293122 7298 8385 567-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 566 6374 40020 3968 4542 778174 01560955 99913 623148 74925 71511 61360 9222 46238821 80211 5532 076443-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 889 13418 03093 865123 34911 6171 054 1806 129570 37890 108869 01669 09077 507358 82025 3733 700400 656101 2655 4554 654-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 774 7421 38934 59514 7557 349266 560355105 08215 72786 27415 0685 318179 80211 48261417 8359 9111 307470-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)980 46092330 35654 1886 360149 9961 13254 16116 908136 8637 18025 881250 94142 6511 046189 11410 3991 000674-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)136 208241198 909215 696017 6471569 2791482754 2511 9911527 7971600-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 520 55212 906106 287177 7034 838995 987411553 60134 387910 29652 310248 931842 351179 8924 900304 30979 3528 5111 920-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 374 51982038 5249 647227489 8916938 97110 495342 39514995 064249 98573 2741 42820 0952 184574539-
1.2.1.1. do 1 roka 280 859028447908 29706 443487163 631064 5792235 07201 49119550-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 62 146171 409197212 14812 4021 01828 37101 0649 4724 793601 1689115-
1.2.1.3. nad 2 roky 1 031 51380336 8318 971225469 4466830 1268 990150 39314929 421240 49133 4091 36817 4362 156508534-
1.2.2. Verejná správa 1 903 97311 54752 81581 8814 488370 497173296 36418 363300 46813 83675 025462 83664 1862 64599 96238 6857 5811 234-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 242 06053914 94886 175123135 599169218 2665 529267 43338 32578 842129 53042 432828184 25238 483357147-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)49 30500460880925737 8584782334 82415 3891301-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 201 75849044 79121 504805326 610146129 23210 992381 3567 2249 124181 52110 59133948 09426 8161 017713-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 412 028357 2557 91343741 097021 381588208 6095867 24396 7701 1966516 4572 2467569-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny787 40645537 53113 505368285 302146107 82910 404172 7476 6381 88184 7519 39527431 63722 571942644-
1.5. Zahraničné aktíva 4 655 4154 255148 957216 31516 3041 145 2872 899190 923137 5911 193 80150 117453 106134 156380 27733 274505 21727 6263 5429 116-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)200 8697195 8574 6511 43326 7755147 68474235 7393 8802 54860 7742 6894174 1401 896465293-
1.7. Ostatné aktíva4 346 0652 78243 811206 5352 8841 091 024390310 669153 8301 614 28948 16357 185405 36827 7831 274337 45839 8001 156890-
1.8. Celkom32 089 99265 382887 1141 168 40193 3918 083 97321 8322 932 920612 7508 552 304394 9521 090 9664 037 9451 030 49154 6452 532 564432 66942 81331 252-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny16 991 13047 020516 886643 78047 6594 605 68514 9071 972 642194 9234 012 664262 382341 2172 370 821483 76524 0991 111 382280 13929 81913 729-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 487 6701 821170 816106 86113 3011 367 4911 940470 24839 0911 895 455118 116137 781718 368212 8097 109155 82561 9275 2262 101-
2.2.2. Ústredná štátna správa 198 6117197 5293 90216910 8861 04440 2083 53430 0234 9027 40167 7572 1621786 7597 7922 393573-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 11 304 84944 480338 541533 01734 1893 227 30811 9231 462 186152 2982 087 186139 364196 0351 584 696268 79416 813948 798210 42122 20011 055-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie5 063 15024 970167 416155 47710 1871 608 3138 754623 649101 589673 65462 364107 203843 092195 2649 830384 33056 74111 1918 437-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 678 45217 098166 87186 68522 0671 002 7232 332778 92721 802725 31674 69477 905279 97859 7285 899186 297152 93610 6431 898-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 125 1729 90087 73722 58720 034267 5011 858209 25013 656137 32062 61038 92985 48241 5843 75540 69073 1684 5581 147-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov381 9512 07326 1602 70991040 923204177 7613 23738 24410 8039 44744 4623 1603434 58111 4324 250311-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 171 3295 12552 97461 3891 123694 299270391 9164 909549 7521 28129 529150 03414 9841 801141 02668 3361 835440-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 226 5442 4124 028288 6811 935604 86583725214 533623 2542 1109 900303 8135 817224361 925670367720-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 137 4621 6474 028288 2551 503531 548837613 866623 2542 1109 900297 5354 340125356 555670366715-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace89 082765042643273 31702466670006 2781 477985 370005-
2.2.3.4. REPO operácie336 70302262 174011 407059 35814 37464 9621961 027157 8137 98586116 2467400-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)520 0736713687503 25806 3564 088329 33156770 1096 23486 9091589 5132 4233613-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 014 8893 988167 87265 0216481 098 8318238 94792 9971 079 5251 88550 745677 42543 688372463 98027 6091 060247-
2.4.1. do 1 roka 5)335 161162 87815 9006727 172017 23012 179224 894155 6082 4768 045018 6299230-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)107 262422 7732 049020 424013 65897731 211083520 7301 376013 05073653-
2.4.3. nad 2 roky3 572 4663 930162 22147 0725811 051 2358208 05979 841823 4201 87044 302654 21934 267372432 30127 5261 031194-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 412 6599 14479 89362 41021 278470 7752 940332 41329 555530 48569 655106 607424 25164 0495 017134 82058 5384 6543 056-
2.6. Zahraničné pasíva3 800 6592 90356 963188 75922 402740 5593 545118 442129 2871 021 99338 554453 338144 561315 24723 505482 01141 9441 78712 574-
2.7. Ostatné pasíva 4 350 5822 26065 364207 5561 4041 164 865432264 120161 9001 578 30621 90968 950414 65336 8331 495330 85822 0155 4571 633-
2.8. Celkom32 089 99265 382887 1141 168 40193 3918 083 97321 8322 932 920612 7508 552 304394 9521 090 9664 037 9451 030 49154 6452 532 564432 66942 81331 252-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt