Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 17 285 59847 082531 281527 90766 1774 560 10119 3741 673 636310 1264 454 131222 373315 4472 435 555425 41015 2511 362 751253 08727 38219 033-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 515 7062 426163 283161 14614 6271 610 0023 009263 38885 7742 011 7337 168143 051491 611280 7964 172228 02031 5985 5306 059-
1.1.2. Verejná správa1 114 9261 07528 87334 124848357 51848492 77813 454221 4179 7883 093273 5903 67620862 8658 1951 929127-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 654 96643 581339 125332 63750 7022 592 58115 8811 317 470210 8982 220 981205 417169 3031 670 354140 93810 8721 071 866213 29519 92312 847-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 299 15616 561160 251114 42224 280913 7197 012529 12175 021928 83590 38855 770799 17960 2274 304411 91083 46810 1646 651-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 308 65025 997150 373155 38621 5411 527 3107 312714 302122 1641 124 253107 27492 181618 99940 9354 933454 503119 1778 8295 394-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 594 7464 79020 0508 1572 786176 04762660 66814 040151 61125 43011 43981 2092 51240620 30711 5152 026457-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 952 19519 79196 402132 19811 6881 085 2476 343552 95692 021887 37966 99576 921362 36226 6143 944416 80998 3115 5184 501-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 761 7081 41633 92115 0317 067266 016343100 67816 10385 26314 8493 821175 42811 80958317 3879 3521 285436-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)924 4261 01428 39557 4624 859147 6301 55557 34413 68997 5777 61821 015247 74237 6391 623186 27110 635931799-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)122 726101055 366213 922016 7022470 3161373374 4372 1371219 1821500-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 274 08713 15597 741183 2103 759928 693355512 29632 764873 57357 576230 321787 869170 2754 081286 38179 5418 6862 152-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 207 46386333 06310 698263408 93015028 01210 132301 20316495 644224 51070 21378319 4741 570976675-
1.2.1.1. do 1 roka 251 29807651 76602 68703 264284137 751067 56610334 50802 1871962156-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 43 863105654911910 45422 02878016 81208905 6015 4190721302120-
1.2.1.3. nad 2 roky 912 30285331 7338 441244395 78914822 7209 068146 64016427 188218 80630 28678316 5661 344739649-
1.2.2. Verejná správa 1 838 69411 77951 41287 6213 294364 969138286 72417 123279 68413 77967 355445 36356 6412 76497 93541 9987 3371 339-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 227 93051313 26684 891202154 79467197 5605 509292 68643 63367 322117 99643 421533168 97235 974374138-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)52 43100250890323240 44624818475 75834 9731300-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 164 61547943 42821 445721295 871153120 87511 730387 5847 2399 305178 7628 06159751 01325 339935715-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 412 853377 8397 59033738 344020 715557213 8085496 91395 7731 06819916 8262 1576569-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny749 36544235 58413 808384257 262153100 12311 128173 7766 6902 39282 9896 99339834 18721 183870646-
1.5. Zahraničné aktíva 4 376 6205 044144 601200 50213 2721 026 5302 237190 314120 4091 132 76442 147452 104125 872370 31724 882489 70521 2083 3838 817-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)201 8677195 9464 5621 46927 8534846 96686135 3633 9002 95361 3722 5244464 1151 864466321-
1.7. Ostatné aktíva3 920 3082 70940 152208 9252 264984 400386291 279123 4901 441 20451 06750 870354 28226 4571 753302 00036 3881 125820-
1.8. Celkom31 275 52369 188863 1481 146 57887 6627 823 53722 5532 835 371599 6128 365 065384 3241 061 8183 943 7561 008 80147 0142 500 938417 44141 97831 859-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny17 037 78250 605509 217631 29245 8324 592 18514 3491 942 300203 4744 096 103247 159325 9322 420 305477 89824 0251 118 221278 49329 59312 914-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 320 4542 281161 40389 7569 7341 266 803594447 58837 3511 896 490113 530116 637734 568203 1796 509167 77859 8554 476941-
2.2.2. Ústredná štátna správa 202 1591 1677 7794 27016411 81098643 8263 66234 5435 1404 50666 4122 5772156 0026 2211 955281-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 11 515 16947 157340 035537 26635 9343 313 57212 7691 450 886162 4612 165 070128 489204 7891 619 325272 14217 301944 441212 41723 16211 692-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie5 450 49027 585178 264163 74111 5761 728 1009 961689 766114 646739 18276 038118 317898 433204 26211 101379 50365 68913 2709 230-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 548 09216 885156 90076 17822 468983 3221 992704 61520 415768 66749 73569 486262 44356 4615 419191 885145 8699 5341 655-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 075 4399 65881 30320 37320 919255 7991 394225 04611 997137 52441 60032 77276 07037 7363 34443 14369 0043 905843-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov358 3962 31025 9641 91950546 150343150 9013 08845 2336 9968 86140 8903 5524765 08311 0823 850384-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 114 2574 91749 63353 8861 044681 373255328 6685 330585 9101 13927 853145 48315 1731 599143 65965 7841 780428-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 222 1022 6874 855296 8521 890599 37881623515 937610 7012 57110 560304 2517 339201361 627764358807-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 142 6481 8874 855296 2661 528538 197816615 171610 7012 57110 560298 1394 140118355 497764358802-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace79 454800058636261 18102297660006 1123 199836 130015-
2.2.3.4. REPO operácie294 48601649502 772056 27011 46346 5201456 426154 1984 08058011 4269500-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)538 373608513 89403 78008 5093 490332 15653071 0155 80886 0401049 8922 950590-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 762 3764 261157 83565 7526291 021 0809222 58293 8411 019 8825 32350 731603 99340 593460449 38524 5761 123279-
2.4.1. do 1 roka 5)276 949803 83916 6416527 842015 34310 816176 10106 1372 1506 777011 07832220-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)93 912523 3093 251021 696012 5911 05021 46302 90112 0742 8422012 5754380-
2.4.3. nad 2 roky3 391 5154 129150 68745 860564971 5429194 64881 975822 3185 32341 693589 76930 974440425 73224 5401 098199-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 453 1029 21680 13060 63821 852478 5342 944310 29133 606550 23380 58998 428451 28361 9104 133140 39656 6944 6874 315-
2.6. Zahraničné pasíva3 614 6163 09856 241168 37118 139671 4844 846110 486134 868963 93028 239460 751128 131311 71417 101483 94234 8471 80613 665-
2.7. Ostatné pasíva 3 869 2741 94859 640206 6311 2101 056 474405241 203130 3331 402 76122 48454 961334 23630 6461 191299 10219 8824 710686-
2.8. Celkom31 275 52369 188863 1481 146 57887 6627 823 53722 5532 835 371599 6128 365 065384 3241 061 8183 943 7561 008 80147 0142 500 938417 44141 97831 859-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt