Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 17 572 87549 560534 818571 97763 7124 671 49821 5521 614 359344 7814 559 545217 038318 7972 420 707431 12515 4891 426 140245 59425 90519 334-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 700 8691 634163 778186 32816 9511 650 9553 827249 057120 4872 036 1636 891150 790501 506275 4564 012289 23330 5735 1415 801-
1.1.2. Verejná správa1 087 65391529 25837 727832355 86245991 85313 339209 6639 3243 239261 3893 19916159 7857 9081 757109-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 784 35447 012341 782347 92245 9292 664 68117 2661 273 449210 9552 313 719200 823164 7681 657 812152 47011 3161 077 122207 11319 00813 424-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 311 41917 112157 685119 99420 945933 4077 500510 32977 202950 76088 67053 959792 32668 4164 526403 70580 4999 0486 907-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 392 65828 730156 115164 30320 6301 567 8867 620706 622124 6771 150 068104 54590 098623 03442 5335 082460 790117 2349 0555 374-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 612 4895 42719 0068 5592 578183 92467066 98614 561150 45824 92612 34885 3822 73138718 66212 5682 114491-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)4 026 40221 953100 181141 14711 4301 119 4296 602540 89693 727915 56165 07474 244366 62427 8984 163425 11995 7035 6964 438-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 753 7671 35036 92814 5976 622264 53334898 74016 38984 04914 5453 506171 02811 90453217 0098 9631 245445-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)963 3071 17027 72158 8884 337158 2982 14449 6489 056140 8427 46220 302237 96239 4841 705191 7879 3679041 141-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)116 95802614 735165 09006 8491872 0501454074 4922 037320 8401200-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 108 14612 42392 821166 6953 471881 976440487 08530 633839 68548 724208 431791 414167 3384 052280 88680 0878 3702 161-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 175 2031 01726 90410 348217390 33113320 0739 880294 12110592 714231 13273 56972620 5311 716920657-
1.2.1.1. do 1 roka 260 66401 3451 74502 87702 244290144 154065 288340 33101 9593071210-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 42 569141 35733359 03921 70583318 95301 2283 2135 0632872305320-
1.2.1.3. nad 2 roky 871 9701 00324 2028 270212378 41513116 1248 757131 01410526 198227 91628 17569817 8491 409746637-
1.2.2. Verejná správa 1 723 03011 00653 36875 0252 975338 712254269 92314 970241 50513 71658 315440 04154 6312 85392 56343 5406 9741 365-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 209 91339912 54981 322279152 93353197 0895 783304 05934 90357 402120 24139 138474167 79234 832476139-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)56 077000073082345 22523996356 233173 4311300-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 158 47146942 35020 665877298 872157119 52210 117392 2536 6739 313171 4438 17769350 41524 644793691-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 388 704408 6897 99444638 104020 133607198 1984976 95587 5731 02924616 0232 093269-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny756 40243033 61512 625431260 51915799 3349 475183 3006 1762 35883 8707 14844734 39220 371791622-
1.5. Zahraničné aktíva 4 561 6536 447114 358190 06711 5941 078 1761 588186 37694 0461 326 33738 118443 569142 162389 46722 193485 34818 8223 2976 846-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)201 7306666 2114 5222 44928 0965245 13296235 3113 8943 19361 3882 5534524 0391 973427299-
1.7. Ostatné aktíva3 756 4032 80062 819165 1542 774909 983404286 700113 4731 413 25250 38854 561337 26323 9561 759294 92833 3361 236791-
1.8. Celkom31 415 36672 366853 3801 119 07984 8777 868 67424 1962 739 186594 0378 611 607364 8601 038 8593 924 4121 028 84944 6542 545 186404 46840 02930 124-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny16 925 94753 372508 141653 20846 5864 568 73915 1021 886 034202 1084 062 960220 577314 6042 451 199447 43024 0911 130 804278 91228 70614 090-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 110 0632 759146 295107 8177 5781 186 765500438 17749 6891 824 17882 475104 455745 697173 6175 824172 67955 9573 546753-
2.2.2. Ústredná štátna správa 145 6651 3228 4631 8015718 4641 00518 6212 73220 3705 7538 13653 9063 0842484 4953 9189431 096-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 11 670 21949 291353 383543 59038 4373 373 51013 5971 429 236149 6872 218 412132 349202 0131 651 596270 72918 020953 630219 03724 21712 241-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie5 763 29130 587196 147182 19713 3751 801 05210 868766 127113 832774 42378 003125 649958 217205 25911 711381 78176 09714 9859 741-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 421 70215 761151 95662 04223 041979 6031 900628 06516 631788 27151 34558 607240 53552 6765 690189 462141 8688 7381 652-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 030 9978 93981 17212 26320 392252 5151 393209 8808 849149 48446 06027 45859 16931 9083 65238 37072 6143 404873-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov327 4582 13920 9291 6931 49052 638293134 8242 30636 4253 2147 40236 2956 4274315 45410 6533 547372-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 063 2474 68349 85548 0861 159674 450214283 3615 476602 3622 07123 747145 07114 3411 607145 63858 6021 787407-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 217 4562 9445 279299 2842 021589 63982924216 185613 4422 23410 175298 2959 421234364 816931493848-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 145 0032 1055 194297 7311 673536 880829516 153613 4422 23410 175292 9394 694105358 434931492843-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace72 453839851 55334852 7590237320005 3564 7271296 382015-
2.2.3.4. REPO operácie267 769016703 216034 8023 03942 2767677 582154 5493 37338517 57114100-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)568 13234863 72602 35509 2533 468357 02162678 4384 77397 334748 5152 349810-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 707 2194 525135 71768 9073831 019 57513206 42292 0341 035 3814 46952 913567 24743 646495455 63818 773782283-
2.4.1. do 1 roka 5)312 2451243 76320 0383028 211018 69511 822196 39407 1351 9588 294015 72438110-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)82 817771 8923 151022 49509 8481 63417 85302 2219 3872 8542011 3252355-
2.4.3. nad 2 roky3 312 1584 324130 06245 718353968 86913177 87978 578821 1344 46943 557555 90232 498475428 58918 733769228-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 482 5809 35879 27766 18621 512487 7823 051303 28334 720579 28178 80096 059444 06865 2353 798140 89057 9654 7843 773-
2.6. Zahraničné pasíva4 019 6823 11551 846166 23815 184817 3075 629106 882145 0481 189 72335 799437 164120 329344 38815 129518 43630 4851 73511 275-
2.7. Ostatné pasíva 3 711 8061 96178 313160 8141 212972 916401227 312116 6591 387 24124 58959 681336 79630 8161 067290 90315 9863 941703-
2.8. Celkom31 415 36672 366853 3801 119 07984 8777 868 67424 1962 739 186594 0378 611 607364 8601 038 8593 924 4121 028 84944 6542 545 186404 46840 02930 124-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt