Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 17 460 32449 334527 879554 09563 5944 652 42121 4921 629 968337 5324 487 886215 580314 3282 423 641427 13815 4591 428 177246 60525 68218 827-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 619 5011 972153 917174 63516 6161 644 5303 942255 312112 4841 975 1605 767143 231510 425272 8253 961301 90330 5065 0215 269-
1.1.2. Verejná správa1 085 27192229 38736 455840352 77946092 63813 383209 2268 5333 619262 7773 54916059 6628 1041 786115-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 755 55246 440344 575343 00546 1382 655 11217 0901 282 018211 6652 303 500201 280167 4781 650 439150 76411 3381 066 612207 99518 87413 443-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 299 84616 792161 275117 60120 952930 6767 395511 30976 809945 84588 63854 358791 83368 4104 604398 10380 7599 0606 941-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 384 65928 460154 732161 17220 7051 564 2887 581707 845124 5701 151 428104 89090 849623 17242 2675 059457 370117 7038 9885 356-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 609 2915 39819 8698 5742 606183 80566666 22214 493148 67425 15412 27784 5272 72039118 74011 8802 095486-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)4 020 74221 712100 162138 07511 4531 115 6596 566542 39993 646918 26365 21175 036365 99627 7864 129421 48496 5945 6684 433-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 754 6271 35034 70114 5236 646264 82434999 22416 43184 49114 5253 536172 64911 76153917 1469 2291 226437-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)961 4231 18928 38859 4074 462155 8662 11657 37610 259137 3497 59921 930231 06538 4371 671191 7509 5148261 146-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)109 62901794 826184 28205 4872668 8781563434 3691 651419 3891800-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 136 65812 54893 319169 9653 458887 917460499 91331 056826 56649 934213 928800 566167 1814 100284 46779 1418 4432 163-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 176 9171 00628 01810 377242392 22616921 01710 366282 93818496 717236 98972 11173320 2911 747932719-
1.2.1.1. do 1 roka 256 08501211 57802 92902 994310138 423068 9878038 65401 5522831704-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 42 61791 20048159 50221 71381918 48601 2583 4544 8852871404319-
1.2.1.3. nad 2 roky 878 21599726 6978 318237379 79516716 3109 237126 02918426 472233 45528 57270618 0251 463720696-
1.2.2. Verejná správa 1 740 48311 14952 43175 9862 926345 162240279 68515 064237 11213 39558 898444 69255 9712 88992 56042 6377 0321 306-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 219 25739412 87083 602290150 52951199 2115 626306 51636 35558 313118 88539 099477171 61634 758479138-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)53 146000077082342 02324957326 541173 4311300-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 167 54247143 40820 416876300 108157119 52810 074391 0116 9289 224179 3708 25668850 53324 667790690-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 396 040397 7557 97844537 710019 901603199 0374916 99195 4831 06224916 1252 093269-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny758 16143235 60312 392431262 14615799 5739 441181 2456 4372 23383 8877 19443934 40820 394787621-
1.5. Zahraničné aktíva 4 388 3736 327130 533200 41811 3761 030 7271 571189 11398 3651 196 66338 506450 992120 420384 89122 847473 42219 4553 2456 836-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)201 7326696 1184 5242 40327 9615245 31196435 6053 8883 10861 3012 5754504 0001 966430298-
1.7. Ostatné aktíva3 894 8372 67239 060179 0652 632964 657384292 610116 8421 459 52950 81655 272349 72222 6611 735319 91634 7661 019722-
1.8. Celkom31 302 60072 022840 3161 128 47984 3407 863 86824 1192 776 449594 8528 439 282365 6741 047 8083 935 0521 019 24545 2952 563 945406 61339 60729 534-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny16 890 93053 077500 743647 88546 5044 569 83215 0351 904 442201 3764 019 470222 754315 4672 447 326443 65424 4301 138 906278 93228 50013 646-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 068 9202 779141 672103 9337 9161 194 846506444 17042 5491 777 77285 878103 528754 419167 3545 687174 28755 9273 490792-
2.2.2. Ústredná štátna správa 139 8081 0227 2151 4145879 1791 02717 6843 35020 6185 3897 47850 0583 0822514 6564 5021 020662-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 11 682 20249 276351 856542 53838 0013 365 80713 5021 442 588155 4772 221 080131 487204 4611 642 849273 21818 492959 963218 50223 99012 192-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie5 712 09430 421188 998179 77312 9501 785 23410 786760 339115 317771 49377 719125 525941 941206 84312 094380 61674 52814 8819 716-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 460 50415 938156 53763 18023 059987 4281 894639 88217 794791 01450 74961 631240 44653 0805 726195 082142 9378 6331 640-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 060 9229 05784 24213 49020 507262 9271 391214 0779 742149 76445 47728 91160 25133 6073 67643 57873 3253 409863-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov333 9172 18023 8921 6431 46452 332291139 4422 47736 6143 2167 66936 0045 9504275 42810 1773 425373-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 065 6644 70048 40348 0471 088672 169212286 3635 575604 6362 05625 051144 19113 5231 623146 07659 4351 799404-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 223 1512 9186 000299 4521 992590 24182223916 103616 3052 25310 194299 2849 475217365 294903476836-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 151 3562 0846 000298 6131 644536 672822516 070616 3052 25310 194293 8305 462102358 944903475831-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace71 795833083934853 5690234330005 4544 0131156 350015-
2.2.3.4. REPO operácie286 453032113302 904042 1286 26342 2687667 111161 1783 82045518 97113500-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)547 14538864 62102 45009 1633 506335 82658678 8894 91595 999798 5152 391810-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 709 6884 515147 17466 3933021 011 07813211 81193 3881 026 8165 31053 315569 59343 456495455 77719 157787290-
2.4.1. do 1 roka 5)302 1621232 88017 0842929 371019 54412 542188 96807 3801 3587 940014 88538110-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)87 544773 7813 458022 536011 3891 66419 06702 2189 0673 0462011 1522365-
2.4.3. nad 2 roky3 319 9814 315140 51345 851273959 17113180 87879 182818 7815 31043 717559 16832 470475429 74019 117773225-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 484 8169 34083 45665 78021 421487 7873 019304 50934 492578 96278 99296 123441 49564 5763 771141 89357 9274 7773 733-
2.6. Zahraničné pasíva3 808 8023 08649 785170 73914 972764 7615 691111 853143 5031 040 40234 554443 662115 519343 00415 405504 02130 9651 69711 255-
2.7. Ostatné pasíva 3 861 2191 96659 072173 0611 1411 027 960361234 671118 5871 437 80623 47860 352356 20428 5561 115314 83317 2403 766610-
2.8. Celkom31 302 60072 022840 3161 128 47984 3407 863 86824 1192 776 449594 8528 439 282365 6741 047 8083 935 0521 019 24545 2952 563 945406 61339 60729 534-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt