Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 18 223 57952 661535 448590 41865 8494 916 76721 8361 619 419361 9754 784 122204 806327 8062 463 288463 09016 6511 486 544244 97127 20719 076-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 279 8621 856160 179196 20118 4451 869 5173 766267 248138 2062 194 2895 542163 231566 748304 4154 485336 35835 5485 6265 451-
1.1.2. Verejná správa1 048 94984329 04636 313812327 79045785 35413 308208 5285 5761 786267 7002 99013957 7707 8841 824163-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 894 76949 962346 223357 90446 5922 719 46017 6131 266 817210 4612 381 305193 688162 7891 628 840155 68512 0261 092 416201 53819 75713 462-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 340 90517 924161 315121 47420 349960 0197 624507 60279 660978 56287 39153 941782 50868 9534 716387 64176 5079 3646 944-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 501 34530 792157 427166 84520 5791 590 1157 862700 798125 9441 187 86198 96090 204631 55943 7575 260504 004116 0489 4295 326-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 633 8745 72119 1759 0382 559187 93269773 05614 849155 12724 22612 75891 6263 01134217 57712 7022 279494-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)4 126 07623 697101 842144 32311 3981 141 0936 828531 54094 651948 11960 25974 710372 87229 1484 364469 51094 6875 8564 399-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 741 3961 37536 41013 4846 622261 09033796 20216 44484 61514 4752 736167 06111 59855416 9178 6591 293433-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)938 6841 24427 34563 9335 646164 8072 12247 2774 837149 4457 25918 314210 19940 4732 048181 3658 9749641 189-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)113 82511355 653174 519211 1392065 441773294 5722 501319 4061000-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 998 48710 38687 321167 4393 621849 288466468 88025 139841 70135 540214 378782 852157 0523 859257 88981 9797 3951 911-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 122 40891225 93911 140163379 69611114 9138 617263 486153101 279224 79068 81263819 0771 106929600-
1.2.1.1. do 1 roka 250 93558512 55002 20801 883184126 908375 7991 00237 80971 64418640-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 47 308141 76523407 04601 38843426 90201 1952 5704 9485166896024-
1.2.1.3. nad 2 roky 824 16589323 3238 356163370 44211111 6427 999109 67615024 285221 21826 05558016 7651 078806576-
1.2.2. Verejná správa 1 656 5989 04748 84870 6223 301318 245305260 93810 816236 51813 34959 158433 79451 1322 74082 66046 7375 9651 158-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 219 48142712 53485 677157151 34750193 0295 706341 69722 03853 941124 26837 108481156 15234 136501153-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)56 681016250860601347 93724991306 358211 120000-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 191 16041441 29123 278963302 479178113 7579 267434 3476 3869 349165 3019 24363149 85022 606778700-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 398 400399 8037 64355637 2121021 386174215 6225036 45377 4832 29018617 2111 752269-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny778 37237631 44315 593407265 01416892 3159 090207 7595 8832 89687 8186 95344532 63918 022585631-
1.5. Zahraničné aktíva 4 483 7818 338127 932190 46311 2121 056 5291 699186 26448 9841 221 63034 899470 512146 284408 78522 644515 88419 1003 6235 971-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)195 6056416 2724 4622 66827 6065742 8421 13535 4063 8783 67357 2812 5544853 8411 993407295-
1.7. Ostatné aktíva3 342 5362 76257 196141 8602 641794 291320254 06215 8821 372 02950 74342 864306 68422 4552 051241 06633 2541 001602-
1.8. Celkom31 491 84175 202855 4771 117 94586 9557 947 04624 5542 685 287462 3988 737 173336 2781 069 5763 921 7171 069 53746 3422 556 194403 90340 41328 559-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny17 464 36155 724525 477671 63147 1114 724 94915 9331 880 395208 9654 251 267198 314313 1882 520 317464 72924 3571 217 474280 12329 94614 306-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 391 6163 406153 343126 7057 0911 259 301682442 49850 5951 931 85565 351100 986812 623168 9664 887202 21454 7393 8651 152-
2.2.2. Ústredná štátna správa 138 8361 07810 3241 7746179 0871 03413 5543 14214 6695 8239 13752 1544 3842944 6524 737903685-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 11 933 90951 239361 810543 15239 4033 456 56114 2171 424 343155 2282 304 743127 140203 0651 655 540291 37919 1761 010 608220 64725 17812 469-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie6 102 67032 680211 248190 29914 0471 892 78211 355843 002123 462860 76077 399133 4261 004 031228 03613 182345 04181 41716 53210 100-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 303 36815 384147 28050 25623 078972 7121 883546 82815 383761 48546 76953 562223 48550 1185 460238 138138 0238 0401 470-
2.2.3.2.1. do 1 roka 956 9858 76981 14710 14720 185249 1181 400172 2688 658131 93742 76626 56849 77530 2783 46440 44273 5033 163870-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov297 9321 75118 7591 2341 71460 812266108 2321 57434 8851 2385 78032 5294 9905116 42912 6563 140299-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 048 4514 86447 37438 8751 179662 782217266 3285 151594 6632 76521 214141 18114 8501 485191 26751 8641 737301-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 290 1683 1743 121302 5762 278588 66097920816 383638 6922 05510 290296 2009 264194413 4161 046606899-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 223 4332 2923 121300 8831 942539 420979616 352638 6922 05510 250290 8826 89055406 9551 046595891-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace66 73588201 69333649 24002023100405 3182 3741396 4610118-
2.2.3.4. REPO operácie237 70401612102 407034 305043 8069175 787131 8243 96134014 01316200-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)581 77033631 59202 14508 9013 597367 28862190 6244 12095 522696 352751910-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 641 2355 107131 75678 1815171 042 49919196 39085 4601 027 0212 24851 838528 83644 380442429 84115 700665331-
2.4.1. do 1 roka 5)291 074993 60525 919120 618015 64011 929178 98108 2074 6179 166012 2727130-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)88 8711642 0212 623023 97209 9011 38621 17902 93110 1193 6802510 8016658-
2.4.3. nad 2 roky3 261 2904 845126 13049 639516997 90919170 84972 145826 8612 24840 700514 10031 534417406 76815 687646273-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 506 8559 59675 36169 25621 698505 2643 052297 63925 027600 10576 68191 395450 64563 0533 663142 70560 7084 6453 672-
2.6. Zahraničné pasíva4 002 2732 99050 958159 00316 300822 7625 164103 223121 8041 133 60236 124476 003114 445369 58216 341527 21631 4741 6069 686-
2.7. Ostatné pasíva 3 295 3461 75271 862138 2821 329849 427386198 73917 5451 357 89022 29046 528303 35432 2711 470232 60615 1463 459564-
2.8. Celkom31 491 84175 202855 4771 117 94586 9557 947 04624 5542 685 287462 3988 737 173336 2781 069 5763 921 7171 069 53746 3422 556 194403 90340 41328 559-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt