Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 18 169 30853 091534 826596 40865 7934 881 72522 2041 649 972353 4044 769 518202 254322 9782 487 486457 60417 0271 444 455242 39426 85219 377-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 225 1092 045159 698201 60118 0291 833 0614 025293 199129 2322 179 6314 774155 428598 908300 1814 879292 73333 7555 2295 769-
1.1.2. Verejná správa1 050 17983428 61136 116810326 39146086 89613 044207 7255 4032 079270 3962 98814057 9537 7431 757154-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 894 02050 212346 517358 69146 9542 722 27317 7191 269 877211 1282 382 162192 077165 4711 618 182154 43512 0081 093 769200 89619 86613 454-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 314 34917 820161 870123 28020 140956 5637 622501 19779 815979 29686 44953 324771 42668 7014 704381 29376 0689 4336 917-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 527 33231 105157 819168 60920 6211 597 2687 913708 525126 4191 195 92298 47392 060628 81444 0255 290505 075115 9579 4635 320-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 637 6185 75319 0179 1282 548189 07270374 74814 937155 68923 94512 83092 0863 04634217 46512 8022 303496-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)4 144 66923 969102 476145 78611 4151 147 4886 870530 72194 985955 54860 07576 481372 68029 3254 394470 77294 5645 8904 395-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 745 0441 38336 32613 6956 658260 708340103 05616 49784 68514 4532 749164 04811 65455316 8388 5911 269429-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)939 6291 28726 63761 5856 177164 1902 18348 0254 851143 5827 07819 786213 35439 3062 011187 2838 8619711 220-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)112 71201905 217164 252212 1284563 359773044 5872 404320 1181000-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 935 11110 43286 683164 6563 782837 067458465 45425 243824 36135 654212 004763 618156 1093 804253 17881 9807 3621 920-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 124 37692225 76511 327161375 49610816 5198 670269 956149102 250224 33767 30464018 2671 012857591-
1.2.1.1. do 1 roka 244 91158372 58802 27301 883183120 982076 93798537 03571 10528640-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 49 139141 74821906 65201 54739729 79901 1751 8304 97951642125124-
1.2.1.3. nad 2 roky 830 32590323 1808 520161366 57110813 0898 090119 17514924 138221 52225 29058216 520972743567-
1.2.2. Verejná správa 1 610 4219 08448 62967 2543 465311 241301254 98311 047223 90213 50757 532419 28552 0432 68879 69847 3805 9781 180-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 200 31442612 28986 075156150 33049193 9525 526330 50321 99852 222119 99636 762476155 21333 588527149-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)51 560019250810601442 75391 426656 33821749000-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 176 12141540 59223 271838307 545184117 2889 269416 9986 3839 047161 7519 25362848 35522 485775704-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 385 387399 5137 69442537 0651421 756175203 7295146 41777 1182 27218616 6391 752270-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny776 52537631 03415 535413270 20217095 4759 091202 5075 8692 63084 6336 98144231 71617 901582634-
1.5. Zahraničné aktíva 4 332 1898 046124 045190 34810 8021 065 1421 464186 65951 4811 105 33834 247462 771142 026397 63621 722500 32117 4763 7275 835-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)193 2996346 2874 8912 76927 5595739 9831 15335 7803 8603 68656 9752 5624923 8041 998404297-
1.7. Ostatné aktíva3 201 7302 82852 959135 7812 335730 556321248 99314 9111 337 19750 73340 373300 85319 8352 085227 14832 3481 092605-
1.8. Celkom31 059 31275 445845 4111 115 37786 3197 849 67524 6912 708 412455 4748 531 945333 1411 052 2823 912 7701 049 33645 7792 478 009398 68040 21328 739-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny17 458 56155 878525 224670 05746 6804 714 73916 1101 907 007214 5274 248 825196 605312 2642 517 467458 16723 3711 208 476279 51929 77113 826-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 362 6223 340151 663126 4867 0471 235 208661459 94654 6681 917 87762 77299 936818 348159 3583 435201 24254 7873 785745-
2.2.2. Ústredná štátna správa 142 7051 32510 5021 4015148 5901 08115 7583 30214 4515 7567 62757 4354 3453523 5274 363839742-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 11 953 23351 212363 059542 17039 1193 470 94114 3681 431 303156 5572 316 497128 077204 7011 641 684294 46419 5841 003 707220 36925 14812 339-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie6 165 66432 670213 790190 14613 9141 910 39211 531865 764123 385874 41478 944133 8441 005 347231 25813 496343 65182 66116 57110 062-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 274 29315 346145 67249 17322 894971 1031 856534 46416 797759 95046 19854 303219 39750 2085 553231 581136 4617 9761 373-
2.2.3.2.1. do 1 roka 949 6718 67380 3759 43719 986248 0981 376169 40110 334135 18242 11427 57350 77230 1023 53733 61272 5793 148861-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov292 1681 82218 2761 3151 75462 288260102 8551 51934 0491 2835 80331 6594 9585026 34913 0653 076209-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 032 4534 85247 02138 4211 154660 717220262 2084 944590 7192 80120 927136 96615 1481 514191 62050 8181 752303-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 292 3763 1963 512302 8302 311587 61198120516 375640 2492 02010 384295 4629 945195414 3871 086600904-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 225 7772 3113 482301 1001 974538 742981616 344640 2492 02010 329290 1827 48553407 8211 086593896-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace66 599885301 73033748 86901993100555 2802 4601426 566078-
2.2.3.4. REPO operácie220 9010852101 835030 870041 8849156 170121 4783 05334014 08816200-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)556 09033631 72002 20408 4793 531346 67560187 0144 05494 290696 534749730-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 628 5405 130128 88177 6305151 039 22919195 67086 5301 031 1672 16451 034525 55743 628457425 61414 353662298-
2.4.1. do 1 roka 5)283 899951 89025 710121 581015 92012 015175 85006 7814 7178 972010 3504130-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)89 5991641 9142 724023 189010 6091 32222 42503 4809 7234 155409 8014643-
2.4.3. nad 2 roky3 255 0424 871125 07749 196514994 45919169 14173 193832 8922 16440 773511 11730 501417405 46314 344644255-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 485 9789 61176 99369 41621 364509 6243 066287 17625 162598 77176 07087 225442 15362 0113 698142 17760 4424 6453 674-
2.6. Zahraničné pasíva3 760 6292 93448 716166 21916 367790 3785 128108 544109 025987 01936 314471 057114 792363 26116 870477 67229 9251 59910 372-
2.7. Ostatné pasíva 3 169 5151 85865 534130 3351 393793 501368201 53616 6991 319 48821 38743 688308 74727 9791 314217 53613 6923 462569-
2.8. Celkom31 059 31275 445845 4111 115 37786 3197 849 67524 6912 708 412455 4748 531 945333 1411 052 2823 912 7701 049 33645 7792 478 009398 68040 21328 739-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt