Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 18 847 88556 047551 164612 74060 3815 003 59322 9581 651 443376 4145 251 669196 934312 9592 485 693469 53118 0691 467 940239 34427 90219 790-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 750 3492 103171 051201 93715 2651 904 7384 797325 975150 5262 489 2886 915148 990615 614306 7205 597354 30030 0145 4606 630-
1.1.2. Verejná správa1 029 43387025 08437 332748312 52750980 70413 734213 8866 1701 475264 6592 85114256 7349 5002 00165-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny11 068 10353 074355 029373 47144 3682 786 32817 6521 244 764212 1542 548 495183 849162 4941 605 420159 96012 3301 056 906199 83020 44213 095-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 347 82618 456167 171129 50719 333985 0057 182493 92879 8481 014 06782 13152 388753 13367 9074 905373 57675 0939 4776 356-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 598 63633 405160 146176 05719 9161 626 2928 263697 189127 9651 235 58094 52490 348629 81145 8975 507508 202115 4729 7855 296-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 657 1316 40818 4009 0382 502192 46476579 56315 214163 60722 18113 11395 3473 14835217 41814 0572 420496-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)4 216 05625 579107 356153 34411 1471 175 0707 165522 22595 931988 41158 44774 823375 53730 7664 608474 21893 8296 0034 376-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 725 4491 41834 39013 6756 267258 75833395 40116 82083 56213 8962 412158 92711 98354816 5667 5861 363424-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 010 9861 20426 68962 9815 105170 5632 20542 6184 341230 4937 14419 432217 83843 9861 915161 4969 2521 1801 446-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)110 654101 0234 925134 468211 032268 353473254 6362 170213 6321300-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 614 3869 87276 157153 8953 659795 170533454 06825 418787 12518 115214 646592 141147 5883 414241 54481 1636 7871 695-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 963 22585921 45311 678229354 60911713 6799 997282 942364109 23371 38267 11056417 071568894435-
1.2.1.1. do 1 roka 276 60301183 71801 02301 667135140 964086 31612840 87941 536111040-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 48 545457111803 973085628638 96506871242 7543012313814-
1.2.1.3. nad 2 roky 638 07785520 7647 842229349 61311711 1569 576103 01336422 23071 13023 47753115 412557752421-
1.2.2. Verejná správa 1 505 2928 56043 43260 7433 279292 029374254 11610 170195 36715 22554 296387 69646 5402 38176 28447 1075 3141 087-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 145 86945211 27281 474151148 53242186 2735 251308 8162 52651 117133 06333 938469148 18933 488579173-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)60 3190200402078450 894111 347666 269181 227000-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 193 25135940 64423 495433310 821280126 6219 152421 1926 2309 962162 8358 63664848 50821 507862709-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 398 209289 4647 661036 370829 734182206 1094956 86179 3372 26122817 6161 783165-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny780 85333131 12915 789433274 22727296 8198 967204 0125 7353 10183 4986 37542030 89217 225633644-
1.5. Zahraničné aktíva 4 391 1897 506114 326171 3619 3971 009 3481 224182 95147 7151 296 90423 864460 975147 325390 20421 552479 49716 6243 5715 226-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)192 9456946 4044 9213 01227 7616038 3231 20236 1433 9613 71956 9482 7575223 7541 939419288-
1.7. Ostatné aktíva2 578 6542 95843 76260 8062 255670 067281244 31613 287918 47849 13238 121285 25119 7082 258195 87930 102698584-
1.8. Celkom30 878 64277 436832 4601 027 22179 1387 817 16225 3362 697 805473 1918 762 405298 2481 041 7303 730 2601 044 69546 4812 438 349390 68040 24028 294-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny17 802 91357 259526 074671 74642 6554 793 55216 6141 859 956218 5144 562 528176 858301 5742 569 775455 18223 0741 184 557275 74230 68714 853-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 543 9403 173147 921125 3992 0991 249 436795453 50857 6442 154 53235 42987 062818 498154 4253 319193 06650 7383 6061 279-
2.2.2. Ústredná štátna správa 155 2057737 1851 65162910 0421 00216 6803 30630 5769 3597 13351 2064 7132094 2764 277730677-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 12 103 76853 313370 968544 69639 9273 534 07414 8171 389 768157 5642 377 420132 070207 3791 700 071296 04419 546987 215220 72726 35112 897-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie6 420 71634 810228 576193 92515 2201 990 91212 174900 987134 280902 98181 103142 8261 059 133233 90414 037345 99586 29517 95910 622-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 154 88415 109138 41245 81422 373953 5451 891462 50714 440750 52549 01648 230225 70548 1905 154228 061132 9167 8331 313-
2.2.3.2.1. do 1 roka 924 5068 66178 02511 32519 009231 7591 353147 7837 921149 72544 53024 17551 29929 4373 22740 90868 8133 203780-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov267 7871 50915 8171 1601 92763 90928082 6581 07835 3321 6635 67725 9664 8234606 16315 2922 898254-
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 962 5914 93944 57033 3291 437657 877258232 0665 441565 4682 82318 378148 44013 9301 467180 99048 8111 733279-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 298 5573 3953 882304 9382 334585 3197521998 844651 7471 80410 869301 59211 021221408 7391 288558962-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 237 7332 4723 832303 1162 030542 31575268 792651 7471 80410 776296 4488 52254402 1731 288558954-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace60 825923501 82230443 00401935200935 1442 4991676 566008-
2.2.3.4. REPO operácie229 6110981904 298026 075072 1671475 454113 6412 9291354 42022800-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)581 83129532 10502 11006 8723 297368 88766193 0753 79094 106696 330391560-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 414 6635 374121 37369 9535041 002 57688223 61385 6381 050 5254 73450 520331 40446 362477405 63315 176374318-
2.4.1. do 1 roka 5)299 6471271 93321 5102117 061020 60113 182192 58007 5934 3089 624011 0898110-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)80 4332161 4012 188018 294658 81258428 25303 2813 5986 501407 1420057-
2.4.3. nad 2 roky3 034 5835 032118 03946 255483967 22123194 20071 872829 6924 73439 646323 49830 237437387 40215 167364261-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 566 20910 19875 17070 52220 017578 0953 567296 37623 635607 82772 62881 517444 19362 5054 144144 38959 6614 8563 851-
2.6. Zahraničné pasíva4 017 2632 86249 094154 61614 588770 8234 693102 011127 0301 270 39623 651474 12899 579358 43817 149508 79426 7471 6478 742-
2.7. Ostatné pasíva 2 495 7621 71360 69658 2791 374670 006374208 97715 077902 24219 71640 916281 51928 1021 569188 64612 9642 621530-
2.8. Celkom30 878 64277 436832 4601 027 22179 1387 817 16225 3362 697 805473 1918 762 405298 2481 041 7303 730 2601 044 69546 4812 438 349390 68040 24028 294-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt