Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 18 819 42856 671549 430620 22560 4405 013 86923 0611 633 539377 7145 259 085196 631313 8622 452 585466 37418 0801 468 606238 59927 94319 298-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 737 4592 488167 654208 24115 3901 907 6294 790317 843151 0692 502 1787 735151 203594 557305 2895 539350 44529 5065 5346 109-
1.1.2. Verejná správa1 013 06486725 48035 676741306 96951078 74513 221206 7295 2951 512265 1662 57314257 4479 5361 95465-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny11 068 90553 315356 296376 30844 3092 799 27117 7611 236 951213 4242 550 178183 601161 1471 592 862158 51212 3991 060 714199 55720 45613 124-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 346 72018 494168 306130 40919 380991 5187 241487 76080 9921 016 97181 99751 973743 04467 9694 955376 54674 7019 4906 393-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 602 56433 608160 506176 75219 7541 630 2318 282696 120128 1131 235 48594 37290 385629 73846 0525 514508 061115 5019 7975 286-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 657 0856 42318 4549 1592 487192 48776279 72015 218162 62722 15013 12395 8313 17035117 42214 1412 433493-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)4 221 67625 761107 638153 90011 0981 178 3857 189521 54796 009989 78058 36274 845375 80130 8454 615474 52693 7356 0174 373-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 723 8021 42534 41413 6936 169259 35933194 85316 88683 07813 8602 417158 10612 03754816 1137 6251 347420-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 005 6071 20326 31663 6295 162171 9452 23742 0914 318228 7477 18618 478215 23942 4181 927161 6249 3431 1671 445-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)114 003101 1635 514135 577210 980368 974473074 8402 074214 4831310-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 615 6399 88376 479154 5783 528790 496528462 46624 635779 59617 953214 907597 741145 5883 494241 24182 7936 8051 537-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 956 11585721 47511 814291353 63512112 6009 832279 708389107 62971 97866 53357516 949548896241-
1.2.1.1. do 1 roka 275 27701203 95601 40301 839139141 136083 88717941 06241 44081040-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 46 8834437225143 462152719138 93106681252 121309213814-
1.2.1.3. nad 2 roky 633 95585320 9187 633277348 77012010 2349 50299 64138923 07471 67423 35054015 417539754227-
1.2.2. Verejná správa 1 512 8378 57443 91361 8783 087288 296366265 5849 575184 94415 02557 514393 84245 3992 45076 46748 2005 3081 136-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 146 68645211 09180 886150148 56541184 2825 228314 9442 53949 764131 92133 656469147 82534 045601160-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)52 8700600114082344 283111 356665 704181 227000-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 186 79635940 88822 415374307 724280126 5039 147419 7096 1899 494162 1798 65764948 53121 774861706-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 402 784289 8597 601036 729829 160185210 9234726 85679 1262 27222817 4811 784165-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny769 71133230 97814 769374270 77127297 2718 960197 6065 7172 63883 0536 38542131 05017 492631641-
1.5. Zahraničné aktíva 4 468 7067 068117 844172 8789 5161 026 7831 160183 95249 0921 343 46724 225455 163151 193388 72521 221490 22316 5413 5204 577-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)190 3066856 4094 9183 04027 6396036 1751 20236 2773 9643 74056 3732 7885283 7591 911413306-
1.7. Ostatné aktíva2 458 6232 98643 82355 5212 505624 142273241 32313 115873 12650 27537 094275 25318 9232 235185 83829 940744822-
1.8. Celkom30 792 37077 652834 8821 030 53579 4077 790 76725 3592 684 042474 9088 755 545299 2461 035 6193 695 3871 036 76046 2242 439 425391 55740 28627 245-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny17 813 12557 554526 276677 89842 6694 787 59616 6241 859 084215 1154 595 076175 358304 0122 546 775455 84023 0561 185 254277 30830 72415 030-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 577 0243 222148 400130 2362 1651 246 937760460 82055 7592 177 31533 33589 999817 677152 2543 316195 27152 5973 5651 517-
2.2.2. Ústredná štátna správa 140 1627427 2141 62852810 66099015 9893 37130 2499 9456 92636 1994 1572694 5024 420695854-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 12 095 93953 591370 662546 03439 9763 529 99914 8741 382 275155 9852 387 512132 078207 0871 692 899299 42919 471985 481220 29026 46412 659-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie6 425 91634 899228 528193 98915 3961 992 53512 268902 398133 266902 50880 652142 9811 060 592236 53914 010344 68386 99918 10710 345-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 140 69315 262138 09045 92122 214948 5591 886452 68413 876753 84349 44948 131223 75248 3535 107228 680131 8807 7981 351-
2.2.3.2.1. do 1 roka 914 4518 83078 24711 76418 775229 4001 347142 8637 329147 06744 96324 51050 64729 5163 17740 86768 5303 200834-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov262 5041 49415 0091 2321 97162 08827880 8711 02836 6701 7225 64325 0034 6774614 97115 3492 888243-
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 963 7384 93844 83432 9251 468657 071261228 9505 519570 1062 76417 978148 10214 1601 470182 84248 0021 710274-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 300 8743 4313 942306 1052 366585 0717202028 843654 3171 83010 597301 68811 524219407 1291 274558963-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 240 9032 5043 883304 2742 039542 98972068 790654 3171 83010 504296 6148 91354400 5851 274557955-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace59 971927591 83132742 08201965300935 0742 6111666 544008-
2.2.3.4. REPO operácie228 45601021903 834026 991076 8441475 378106 8673 0131354 98913700-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)563 12329524 85402 08906 6283 356352 66866888 5223 85093 570696 330381570-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 416 0175 340122 40169 2785011 006 26688225 36487 2451 041 9325 23251 037328 56846 863477409 93614 801374294-
2.4.1. do 1 roka 5)307 1991042 95520 4191818 141022 72612 251195 16607 4314 1689 829013 9728110-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)77 3751711 0532 188017 908658 82650226 83803 2903 3946 369406 7000031-
2.4.3. nad 2 roky3 031 4435 065118 39346 671483970 21723193 81274 492819 9285 23240 316321 00630 665437389 26414 793364263-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 563 43210 24175 81570 85519 922577 2503 599296 00923 539608 64072 29681 176440 77362 6523 962145 24959 6394 8713 851-
2.6. Zahraničné pasíva4 078 6412 75050 121153 29414 866791 6374 666104 963131 3381 309 32625 117466 504103 661351 62617 050513 27127 3391 5607 499-
2.7. Ostatné pasíva 2 358 0331 73860 21754 3561 449625 929382191 99414 315847 90320 57544 368271 76026 2091 610179 38512 0902 700571-
2.8. Celkom30 792 37077 652834 8821 030 53579 4077 790 76725 3592 684 042474 9088 755 545299 2461 035 6193 695 3871 036 76046 2242 439 425391 55740 28627 245-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt