Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 19 385 83665 646588 037631 55544 0105 169 02526 0041 617 161407 2305 696 791170 873374 5762 363 447496 73220 2291 392 394245 29329 92118 145-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 801 6243 634172 324169 24915 9161 821 1066 162339 136155 4722 656 84313 642194 118583 537318 4626 923284 97540 3396 4425 690-
1.1.2. Verejná správa969 9391 03023 79634 660320284 04548467 11216 737213 8392 1802 153255 0102 40313555 8067 9531 64990-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny11 614 27360 981391 917427 64627 7743 063 87419 3581 210 913235 0212 826 109155 051178 3051 524 900175 86713 1711 051 613197 00021 83012 365-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 463 30820 226191 112150 92613 0961 105 5497 378458 21893 8861 121 67068 22359 517642 43775 4694 747358 06968 5579 4665 879-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 937 54239 484173 514203 83012 8831 758 3979 329697 054134 4281 376 17680 10092 715630 99851 2966 482524 282120 04811 0075 038-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 722 1166 62318 25711 2691 725201 92286094 51916 509185 50716 14214 096110 9623 83740615 91219 3562 925529-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)4 530 98931 001119 774178 4868 6541 301 1858 151513 575100 3531 111 50452 50376 554383 88335 6515 477491 12793 8476 6094 198-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 684 4371 86035 48314 0752 504255 29031888 96017 56679 16511 4552 065136 15311 80859917 2436 8461 472311-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 075 5991 25927 27167 5631 791192 9482 65340 0485 704241 9186 67625 323247 38946 5621 940154 1658 3711 3571 447-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)137 82512215 32756 980015 5951 00286 347497554 0732 536215 0972400-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 688 75610 08872 047144 1626 560773 954376408 53520 393802 68654 914230 400682 366177 5923 935207 13783 8817 0791 349-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 044 6861 06524 34712 912803367 3797214 4598 564291 333673131 97178 26992 56244117 0171 650980152-
1.2.1.1. do 1 roka 305 086091937841 2780726129131 4620107 3405062 459262870280-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 34 585016227793 801069020023 56801 3584323 694113721010-
1.2.1.3. nad 2 roky 705 0161 06523 26612 257790362 3007213 0438 235136 30367323 27377 78726 40940416 3581 649952142-
1.2.2. Verejná správa 1 466 0308 57637 38551 1685 426254 463282223 9547 835183 30322 69756 121444 08747 1573 05760 22852 6025 545952-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 178 04044710 31580 082331152 11222170 1223 994328 05031 54442 308160 01037 873437129 89229 629554245-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)24 883026006103021 968081801 9413729000-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 196 00554441 94922 912253307 2491 575115 95111 379450 1125 8258 956153 7497 57166349 67216 013798479-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 376 761269 8766 8571941 5981 29824 8442 050200 3714164 94064 4191 29922717 5001 00800-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny807 47851832 02116 014234265 37827791 0179 329238 6235 4094 01689 3306 27243632 17215 005607479-
1.5. Zahraničné aktíva 4 878 7335 780114 833165 5529 7761 036 016396235 596145 6111 424 08822 717557 028163 251455 22013 648508 79214 5123 4601 759-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)229 5039397 2605 1822 48929 37114541 0541 29140 2155 5515 27777 5004 6666673 9702 822486345-
1.7. Ostatné aktíva3 029 2413 51348 10560 4542 426995 314286258 59366 352885 40449 79074 987281 91718 6062 235252 95025 943922645-
1.8. Celkom32 432 95886 510872 2581 029 81965 5158 310 99028 7852 676 897652 2589 321 264309 6681 252 0413 722 2291 162 32741 4142 414 945388 46542 66622 719-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny18 931 61863 895558 694696 75142 8495 022 35320 1471 863 044243 7525 060 763211 522339 0422 698 047490 81323 7401 231 849287 70433 60916 453-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 662 2832 848142 977108 8127501 242 825739388 04869 5682 340 67018 046100 769815 644167 6991 800199 94755 8673 0261 076-
2.2.2. Ústredná štátna správa 135 0611 0476 8411 06056311 9871 21915 4063 16829 85110 6832 09933 1357 0184695 4312 732693565-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 13 134 27360 000408 876586 87941 5363 767 54118 1891 459 590171 0162 690 242182 793236 1741 849 268316 09621 4711 026 471229 10529 89014 812-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie7 490 32142 947268 557218 30921 0962 285 57514 5301 079 227146 8661 118 24398 442184 4511 196 345261 59715 656373 146111 79121 81311 970-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 008 50414 370136 17939 51517 701902 6662 421358 02811 884771 98182 37137 078226 72742 8225 312230 529115 0847 5331 866-
2.2.3.2.1. do 1 roka 822 8807 63875 86410 28514 982220 1531 609112 3505 404136 57141 79324 93633 10126 4612 80325 61475 9613 275921-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov233 7771 88616 8266941 52058 00540654 91577943 6466 8774 82120 4362 9337294 60410 9302 435544-
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 951 8484 84643 48928 5361 199624 508406190 7635 701591 76433 7017 321173 19013 4281 780200 31128 1941 823401-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 387 4112 6834 054329 0522 709577 8301 2381 0859 277705 5681 81010 409306 45410 774283420 7811 757544976-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 337 6362 5533 760327 6151 991542 8961 2387209 193705 5681 81010 307302 1388 61791415 7421 757544969-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace49 7751302941 43771834 934036584001024 3162 1571925 039007-
2.2.3.4. REPO operácie248 0370863301 470021 2502 98994 4501704 236119 7429032202 01547300-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)544 644002 18601 89203 760243307 980411107 8211 576110 817697 588246560-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 604 6917 033133 62770 5623891 063 172676245 589157 9581 075 7006 39950 540300 88351 856339424 26314 950597136-
2.4.1. do 1 roka 5)294 08762 73117 705422 322117 24332 737166 11905 5594 21915 291010 150000-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)54 09125171 45409 94345 8221 51023 75801 6302 4652 944404 002000-
2.4.3. nad 2 roky3 256 5137 025130 37951 4033851 030 907671222 524123 711885 8236 39943 351294 19933 621299410 11114 950597136-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 554 17910 71581 31574 03211 375619 3254 630268 26452 931647 31957 54689 778362 51762 7914 422145 73349 9915 0413 222-
2.6. Zahraničné pasíva3 961 9872 96540 703126 3209 429668 6742 831102 785124 3481 371 62621 523579 71981 773418 91611 213371 78722 5751 3391 851-
2.7. Ostatné pasíva 2 835 8381 90257 91959 9681 473935 574501193 45573 026857 87612 26785 141277 43327 1341 631233 72513 0002 0241 057-
2.8. Celkom32 432 95886 510872 2581 029 81965 5158 310 99028 7852 676 897652 2589 321 264309 6681 252 0413 722 2291 162 32741 4142 414 945388 46542 66622 719-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt