Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 19 636 36762 399579 629643 01644 4385 213 04926 6461 620 118405 9895 792 325171 349382 3002 431 831510 24519 3911 418 661242 16129 30017 426-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 7 061 3531 932172 028187 15416 1591 899 1676 629333 456160 2462 775 5659 281199 438602 437335 7646 041304 83734 8896 0944 633-
1.1.2. Verejná správa991 87598223 79436 65079289 26756572 32415 628214 0556711 444267 0552 38614956 5398 1401 69582-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny11 583 13959 485383 807419 21228 2003 024 61519 4521 214 338230 1152 802 705161 397181 4181 562 339172 09513 2011 057 285199 13321 51112 711-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 498 84219 977186 689149 98613 5431 091 1397 673466 81191 1401 123 61869 60163 614671 62676 6794 818366 19171 1979 5856 158-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 849 69938 203169 861195 83013 0281 723 8339 083700 317132 6661 338 73185 03990 766633 55649 9206 250517 868118 88710 7285 043-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 710 1586 64618 74711 1711 742199 35386891 78416 258180 15118 10313 964108 9533 78339616 07618 0272 874529-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)4 446 23029 775115 649170 1008 5861 269 0237 911517 67899 0471 077 89254 89074 620384 12334 3935 261484 72293 7866 4484 182-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 693 3121 78135 46514 5592 700255 45730490 85517 36180 68812 0462 182140 48011 74459417 0707 0731 406332-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 097 3261 29327 19867 6901 624200 1072 69436 5645 306254 6456 70926 376253 24543 4492 131155 3119 0431 1991 510-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)137 26512595 70379 536010 6451 00285 711476613 9132 046217 915600-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 732 2639 56573 988143 2257 173778 602470419 99123 061862 19831 831216 842670 849176 5313 819213 08691 1487 2551 337-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 016 5851 02124 61010 462678370 1837512 3868 539288 910645115 34474 47589 14645216 9101 547975189-
1.2.1.1. do 1 roka 299 717093064002 62601 424176142 644088 89415061 2521292901030-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 35 073016235593 187441218025 89701 3634722 52523475009-
1.2.1.3. nad 2 roky 681 7951 02123 5189 467669364 3707110 5508 183120 36964525 08773 85325 36941715 5061 547965150-
1.2.2. Verejná správa 1 521 9738 14638 84351 2486 141258 584390239 04510 103199 69422 15254 872457 64447 8013 05660 62255 7725 761931-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 193 70539910 53581 515354149 8355168 5604 419373 5949 03446 626138 73039 584312135 55433 828519217-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)37 51300507603031 838113 9851191 33622117010-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 164 18147541 72923 516500304 5591 590110 95111 914422 0965 6077 559152 7037 31573052 37118 904823488-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 370 4202610 1717 1761841 9901 30321 7882 278191 0144194 78667 0381 17922719 1381 85700-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny782 09644931 50416 298482262 30928789 0769 636220 0535 1882 77385 6656 13650333 23317 047630488-
1.5. Zahraničné aktíva 5 203 7157 573122 566164 1699 9841 114 791869216 748161 5371 736 82823 841506 857156 394441 05615 908502 87914 9113 5162 190-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)226 2908997 1435 1542 46928 49415143 4491 56039 4065 4635 26775 1723 4226273 9432 626480340-
1.7. Ostatné aktíva3 212 8773 59848 29961 5462 506932 489280270 75076 1521 039 85860 88971 695307 85221 1332 449283 96627 210862588-
1.8. Celkom33 213 20084 510873 3511 040 62967 0718 372 06030 0102 682 010680 2129 924 549298 9881 194 5033 794 9191 161 04042 9462 475 022396 96042 23822 365-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny19 039 68162 439555 840709 85143 2535 034 55219 5641 858 863239 9425 181 234183 498336 5402 702 675495 27023 4121 227 883291 13133 25615 986-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 957 6003 585150 366121 0371 5701 291 894701403 48969 4692 480 16918 323109 345867 536171 1112 078205 35055 4343 4781 341-
2.2.2. Ústredná štátna správa 138 6998516 4381 47545512 7831 08917 7183 47928 3937 1065 14936 7415 3384675 7943 196690565-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 12 943 38158 003399 036587 33941 2283 729 87517 7741 437 656166 9942 672 672158 069222 0461 798 398318 82120 8671 016 739232 50129 08814 080-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie7 240 13539 540259 336220 06619 5372 211 75414 0961 040 471140 0771 082 44193 094170 0191 161 297259 56815 286355 414108 13121 04511 388-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 026 24714 527135 46041 81918 855919 6952 406376 28313 139777 25863 03337 330209 05044 5205 147231 432122 6887 3641 733-
2.2.3.2.1. do 1 roka 861 5937 87876 97012 13616 056227 7281 588121 1256 609140 09945 33925 20436 21828 3522 88229 61076 4303 293871-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov232 9651 85615 4558141 51759 79544260 48975540 4484 6924 65420 3102 6555723 39411 2542 532499-
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 931 6904 79443 03528 8691 282632 172376194 6695 775596 71113 0027 472152 52213 5131 693198 42835 0041 540363-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 392 8803 9364 186325 4512 806584 5401 2729309 268699 9091 77210 723305 70313 127254425 5711 682679959-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 334 8222 9733 878323 8062 310545 8631 2726059 188699 9091 77210 683300 9808 72271419 3651 682678952-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace58 0589633081 64549638 67703258000404 7234 4051836 206007-
2.2.3.4. REPO operácie284 11905433013 886019 9724 510113 0641703 974122 3481 6061804 322000-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)570 240004 47202 08805 580259343 15540099 1971 897105 272697 481312580-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 627 5156 704128 76370 2333901 075 281690234 483152 0201 099 7796 01348 173303 35154 241351432 83813 657390136-
2.4.1. do 1 roka 5)316 04032 77617 737422 281118 12727 305185 85806 0504 44316 689014 761500-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)56 62396301 712011 082155 3851 61024 15302 2251 7573 822404 184000-
2.4.3. nad 2 roky3 254 8526 693125 35750 7843861 041 918674210 971123 105889 7686 01339 898297 15133 730311413 89313 652390136-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 545 77610 47580 35473 49611 799605 9794 571268 13651 834638 86761 41090 247372 32460 7524 200145 91054 0524 9323 330-
2.6. Zahraničné pasíva4 351 9882 53247 896125 18610 085771 7904 45997 711148 5651 644 56324 394538 49487 478409 77713 072397 14123 6951 3072 321-
2.7. Ostatné pasíva 3 077 9992 35960 49857 3911 544882 370726217 23787 5921 016 95123 27381 852327 19435 7281 843263 76914 1132 294592-
2.8. Celkom33 213 20084 510873 3511 040 62967 0718 372 06030 0102 682 010680 2129 924 549298 9881 194 5033 794 9191 161 04042 9462 475 022396 96042 23822 365-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt