Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 21 425 22269 819659 873716 58242 1355 716 26727 8031 782 896452 8946 504 983178 767424 2472 395 155539 68020 4781 553 786259 70432 00217 176-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 8 420 7755 255229 601245 88815 3522 247 0967 471470 250192 4333 277 54829 291239 670589 887353 2836 780437 79749 5008 5934 839-
1.1.2. Verejná správa987 8611 02223 90639 013319285 29450471 15617 619217 7361 1191 191258 2472 87515857 8647 6361 549179-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny12 016 58663 542406 366431 68126 4643 183 87719 8281 241 490242 8423 009 699148 357183 3861 547 021183 52213 5411 058 125202 56921 85912 158-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 722 84821 236197 062151 28012 3921 149 8687 563494 88698 1151 232 92768 56860 727688 33177 8114 882360 18573 5749 4925 753-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 6 071 20641 220178 887218 06512 3591 818 7039 611688 714137 5301 431 92873 45288 334637 36353 8686 723526 308121 12710 9965 033-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 703 4106 21017 65011 4771 514200 26981590 96616 721179 73415 01712 111109 2434 48341013 63919 1652 777463-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)4 670 91132 986122 777193 0598 5531 362 0638 485507 037102 4611 167 53249 21274 457388 55037 9325 715494 89595 3036 7784 162-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 696 8852 02538 46013 5292 292256 37131190 71118 34884 6629 2231 766139 57011 45359817 7746 6591 441408-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 063 8501 07830 33957 0671 711206 0762 65345 4566 193248 0986 28833 563217 01548 6721 934146 0367 8521 3711 371-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)158 6828805 27239 230012 4341 00296 744477644 3143 170225 5961600-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 063 39611 10674 587150 7478 254806 825959450 14431 143938 63875 645242 189756 601201 6065 046206 12292 6797 3132 149-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 055 3261 01626 06414 2761 257380 4226615 44416 064296 6311 020118 08770 89195 85860413 8632 2611 196241-
1.2.1.1. do 1 roka 276 402094718802 4680362105121 964092 3023557 537254441250-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 33 4050161254303 815084714121 55001 2471104 610345581398-
1.2.1.3. nad 2 roky 745 5181 01624 95613 8341 227374 1396614 23515 818153 1171 02024 53870 74633 71154612 8612 2591 132233-
1.2.2. Verejná správa 1 843 4649 61840 74868 2146 419287 559867264 47012 089290 35533 74584 016527 67472 4813 98271 46260 9455 6361 675-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 164 6074727 77568 257578138 84426170 2302 990351 65240 88040 086158 03633 267460120 79729 474480233-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)33 13903670059702027 53601 364323 482119000-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 157 56660540 16322 889240287 4221 471106 95511 409446 0005 8495 820155 4426 72959848 95115 507813357-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 376 494268 9136 7711929 0761 19623 7342 039214 4843844 71965 7911 34422616 6321 12061-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny769 32257931 19716 079221258 09727583 1319 370220 3895 4651 10189 6515 38537232 31914 386614356-
1.5. Zahraničné aktíva 5 068 1316 809118 464168 3009 6131 064 1342 542242 768149 2011 540 18918 302550 548160 136484 35012 304516 54814 4783 4512 960-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)227 5529437 3285 2642 57129 89715340 3681 38139 7605 8095 20775 8524 6776653 8062 796469306-
1.7. Ostatné aktíva3 396 2483 35151 55560 9242 8411 192 210299266 56077 134978 99650 66988 033258 00722 2302 004314 09625 274951442-
1.8. Celkom35 371 25592 634952 0041 124 77665 6549 097 35233 2262 889 692723 16310 476 105335 0421 317 4053 801 2281 262 75541 1082 643 319410 43844 99923 387-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny21 175 93569 412628 238786 05144 3985 500 94724 4632 073 256287 6415 998 549246 894377 0942 779 681516 41224 9231 420 579313 41035 83217 655-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 973 5746 088196 349166 4362 7301 523 8652 717504 29387 1452 940 76345 129110 427818 312188 6501 817303 91068 4653 1801 869-
2.2.2. Ústredná štátna správa 139 3261 1167 0421 31249040 2311 85416 1552 19514 1446 7181 94829 1635 3945566 5152 300546171-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 14 063 03562 208424 847618 30341 1783 936 85119 8921 552 808198 3013 043 642195 047264 7191 932 206322 36822 5491 110 154242 64532 10615 615-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie8 368 12246 540287 474241 67723 2722 509 47216 4951 194 737169 9411 356 198110 455209 2911 293 599277 15716 548427 079127 15624 51413 243-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 003 55413 075132 71640 36215 385863 4942 377334 16210 981831 72482 29440 584224 98634 2465 457245 825113 0207 0411 734-
2.2.3.2.1. do 1 roka 854 6996 85277 11911 43512 913226 2801 535105 6994 247166 63340 60127 25532 11317 6392 41236 59278 4123 294857-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov216 2091 53613 2696441 25946 87338143 43455053 8984 6163 74024 6082 6861 4165 0608 9761 978473-
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 932 6454 68742 32828 2831 213590 341461185 0296 184611 19337 0779 589168 26513 9211 629204 17325 6321 768404-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 454 6572 5924 596336 2142 491562 6941 0203949 261760 9032 12810 812313 97010 772225433 0662 098552638-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 411 3992 4844 270334 8621 792534 0191 020719 196760 9032 12810 637309 8358 21190428 3692 098549634-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace43 2581083261 35269928 675032365001754 1352 5611354 697024-
2.2.3.4. REPO operácie236 70306150301 191023 5158 11894 8171704 03299 6511933204 18437100-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)630 887004 90302 61804 188234356 236334122 7782 323125 9186910 887329700-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 584 2596 993138 88275 0263871 078 3341 445253 338156 6341 077 9767 39645 952278 89748 426229398 72714 4571 05187-
2.4.1. do 1 roka 5)262 01012 86022 085215 904117 53427 840146 95204 6932 62412 46009 054000-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)49 15803401 400010 693112 3722 64323 47202731 4752 94503 533100-
2.4.3. nad 2 roky3 273 0916 992135 68251 5413851 051 7371 433233 432126 151907 5527 39640 986274 79833 021229386 14014 4571 05187-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 551 61511 20683 16275 76210 353608 9774 936259 69354 689660 84454 82986 194360 84162 8264 431152 40249 0164 7973 263-
2.6. Zahraničné pasíva4 214 8702 58341 196128 1468 960797 5361 86595 995141 5821 440 76911 472584 67183 675473 5829 803367 95419 7431 1661 879-
2.7. Ostatné pasíva 3 213 6872 44160 52654 8881 5561 108 940517203 22282 383941 73114 117100 716295 81135 5911 653292 77013 4832 082503-
2.8. Celkom35 371 25592 634952 0041 124 77665 6549 097 35233 2262 889 692723 16310 476 105335 0421 317 4053 801 2281 262 75541 1082 643 319410 43844 99923 387-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt