Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom9 397 3111 949152 996345 0854 0832 323 5874 205661 672354 9682 742 70549 105331 622606 730182 6317 6161 558 93454 1088 992870-
Peňažné finančné inštitúcie587 6461 41826 441036034 895363122 74542 269130 8422 40413120 2440900100 9321 9831 3920-
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 418 498010 246120 0671 316210 6281 33337 09826 86898 1389 40315 78566 42791 0424 526723 7891691 5100-
Nefinančné spoločnosti7 391 167531116 309225 0172 4072 078 0642 509501 829285 8312 513 72537 298315 824420 06091 5892 190734 21351 9576 090870-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom22 004014554517 46102 438045717638459800213000-
Peňažné finančné inštitúcie1 0810000601 07500000000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI8 945000457 4610333046000976084000-
Nefinančné spoločnosti11 9780145509 99401 0300411176384550129000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom9 813014554516 93802 3900-1 381171-1 08345-1 0070-6 452000-
Peňažné finančné inštitúcie1 0810000601 07500000000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI8 331000457 4450317046-4009760-494000-
Nefinančné spoločnosti4010145509 48709980-1 427175-1 08345-1 9830-5 958000-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt