Úroková štatistika peňažných finančných inštitúcií - Stavy

Úroková štatistika peňažných finančných inštitúcií - Stavy 2)

(v percentách za rok; úrokové miery za nové obchody sú priemerom za referenčné obdobie; úrokové miery za stavy predstavujú stav ku koncu referenčného obdobia, pokiaľ nie je uvedené inak)

Táto tabuľka obsahuje vybrané úrokové miery za eurozónu a jednotlivé členské štáty. Kritériom výberu bola významnosť ukazovateľov na úrovni eurozóny. Niektoré z úrokových mier môžu odrážať len malé objemy nových obchodov alebo stavov v jednej alebo vo viacerých členských krajinách. Údaje, na ktoré sa vzťahuje štatistická dôvernosť na národnej úrovni, nie sú publikované.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
2.            Stavy
2.1.       Vklady
2.1.1.       Domácnostiam (S.14+S.15) s dohodnutou splatnosťou do 2R0,210,330,080,330,090,220,540,020,320,430,110,080,770,193,071,010,070,160,73-
2.1.2.       Domácnostiam (S.14+S.15) s dohodnutou splatnosťou nad 2R--------------------
2.1.3.       Nefinančných spoločností  (S.11) s dohodnutou splatnosťou do 2R-0,01-0,05-0,14-0,350,11-0,260,300,40-0,050,050,08-0,330,64-0,040,450,040,050,040,26-
2.1.4.       Nefinančných spoločností  (S.11) s dohodnutou splatnosťou nad 2R--------------------
2.2.       Úvery
2.2.1.       Domácnostiam (S.14+S.15)
2.2.1.1.  úvery na bývanie s dohodnutou splatnosťou do 1R1,664,021,342,051,491,943,291,490,621,310,002,651,941,307,141,922,202,473,47-
2.2.1.2.  úvery na bývanie s dohodnutou splatnosťou nad 1R a do 5R--------------------
2.2.1.3.  úvery na bývanie s dohodnutou splatnosťou nad 5R1,671,361,451,772,041,821,971,090,791,522,022,441,621,602,832,430,872,092,25-
2.2.1.4.  spotrebiteľské a ostatné úvery s dohodnutou splatnosťou do 1R5,2012,064,163,616,016,6015,717,216,492,4112,6713,102,685,6355,753,5910,695,9017,02-
2.2.1.5.  spotrebiteľské a ostatné úvery s dohodnutou splatnosťou nad 1R a do 5R --------------------
2.2.1.6.  spotrebiteľské a ostatné úvery s dohodnutou splatnosťou nad 5R3,615,892,683,103,013,326,664,652,002,705,673,784,501,396,182,555,225,146,68-
2.2.2.       Nefinančným spoločnostiam (S.11)
2.2.2.2.  úvery s dohodnutou splatnosťou nad 5R 1,692,311,541,672,931,642,181,761,171,463,142,961,821,623,452,361,991,782,68-
2.2.2.1.  úvery s dohodnutou splatnosťou do 1R1,512,311,291,713,441,943,391,631,391,104,052,701,781,473,660,352,211,863,49-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú útajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu sa skladajú z údajov tých členských štátov EÚ, ktoré v príslušnom období prijali euro. Údaje za Slovinsko sú uvedené v agregátoch eurozóny od januára 2007, údaje za Cyprus a Maltu od januára 2008, údaje za Slovensko od januára 2009 a údaje za Estónsko od januára 2011. Údaje krajín za obdobie pred ich vstupom do eurozóny nemusia byť plne porovnateľné s údajmi po ich vstupe.
2) Údaje od júna 2010 nemusia byť plne porovnateľné s údajmi pred týmto dátumom v dôsledku metodickej zmeny, ktorá vyplynula z nariadenia ECB/2008/32 a ECB/2009/7 (ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ECB/2001/18) spolu s ďalšími zmenami v štatistických postupoch v niektorých členských krajinách eurozóny.

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt