Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov

Späť na tabuľku

Vybrať


Vybrané hodnoty:

  Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov 2)

  (v miliónoch EUR; stavy ku koncu obdobia)

  Graf sa nezobrazuje z dôvodu chýbajúcich údajov, alebo nulových hodnôt.

  Poznámky:
  1) Agregát za eurozónu reprezentuje členské štáty EÚ, ktoré prijali spoločnú menu euro k dátumu, ku ktorému sa daná štatistika vzťahuje.
  2) Podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu.