Profil verejného obstarávateľa

Oznámenia a dokumenty povinne zverejňované elektronickou formou do zriadenia profilu verejného obstarávateľa v elektronickom úložisku zriadenom Úradom pre verejné obstarávanie podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Oznámenia a dokumenty povinne zverejňované elektronickou formou po zriadení elektronického úložiska Úradom pre verejné obstarávanie sa nachádzajú v profile verejného obstarávateľa – Národnej banky Slovenska.