Detail faktúry

Číslo faktúry: 5121005178
Dátum zverejnenia faktúry: 21.11.2021
Dátum doručenia: 2.11.2021
Suma s DPH: 12 000,00 EUR
Názov dodávateľa: Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
Sídlo dodávateľa: Ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, SK
IČO dodávateľa: 31338976
Predmet faktúry: poplatky CDCP - 10/21
Identifikácia (číslo) zmluvy:
Číslo objednávky:

Späť na úvodnú stránku zoznamu