Detail faktúry

Číslo faktúry: 5121005605
Dátum zverejnenia faktúry: 28.11.2021
Dátum doručenia: 23.11.2021
Suma s DPH: 20 883,00 EUR
Názov dodávateľa: Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
Sídlo dodávateľa: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, SK
IČO dodávateľa: 35815256
Predmet faktúry: ZF-zemný plyn-12/21
Identifikácia (číslo) zmluvy:
Číslo objednávky: 4521000011

Späť na úvodnú stránku zoznamu