Detail zmluvy

Číslo zmluvy:4621000033
Názov zmluvy:Rámcová zmluva o dielo na poskytovanie servisu motorových vozidiel
Dátum uzavretia:31.03.2021
Dátum zverejnenia:07.04.2021
Názov partnera:IMPA Bratislava, a.s.
Sídlo partnera:Panónska cesta 23, 851 04 Bratislava,
IČO partnera:35 731 851
Predmet zmluvy:servis a údržba služobných vozidiel NBS pre značky Audi, Škoda a Volkswagen
Zoznam objednávok: 4521002737 , 4521002430 , 4521001010 , 4521002666 , 4521003090 , 4521001346 , 4522000327 , 4521002032 , 4521001011 , 4521002647 , 4521003089 , 4521001652 , 4521001012 , 4521003074 , 4522000309 , 4521001921 , 4521002959 , 4521001212 , 4521002283 , 4521002460 , 4521003073 , 4521003167 , 4521001369
Zoznam faktúr: 5121001613 , 5121004432 , 5121003359 , 5121003942 , 5121005585 , 5121005835 , 5121001902 , 5121001612 , 5121001610 , 5121004833 , 5121004853 , 5121005586 , 5121005655 , 5121002268 , 5121002270 , 5121002760 , 5121004293 , 5121004293 , 5121004969 , 5121004480 , 5121005377 , 5121005654

Späť na úvodnú stránku zoznamu