Faktúry

Aktualizované: 26.1.2022

Číslo faktúry Dátum zverejnenia faktúry Dátum faktúry Suma* IČO dodávateľa Názov dodávateľa
5122000318 23.01.2022 21.01.2022 48,04 EUR 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
5122000311 23.01.2022 21.01.2022 77,30 EUR 32627211 Tibor Varga TSV PAPIER
5122000309 23.01.2022 21.01.2022 240,00 EUR 35790253 PETIT PRESS, a. s.
5122000308 23.01.2022 20.01.2022 1 150,00 EUR 35919001 Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
5122000307 23.01.2022 20.01.2022 120,00 EUR 36854140 Československá obchodná banka, a.s.
5122000298 23.01.2022 20.01.2022 1 451,05 EUR 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
5122000297 23.01.2022 20.01.2022 23,36 EUR 634336 Mestský bytový podnik
5122000296 23.01.2022 20.01.2022 106,18 EUR 17251605 Rusnačková Veronika - LIFTEX
5122000295 23.01.2022 20.01.2022 121,69 EUR 35731851 IMPA Bratislava, a.s.
5122000294 23.01.2022 20.01.2022 269,29 EUR 35728311 AUTOPOLIS, a.s.
5122000293 23.01.2022 20.01.2022 9 720,00 EUR 36746916 Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o.
5122000111 23.01.2022 20.01.2022 5 330,40 EUR 45318131 A B.K.P.Š., spol. s r.o.
5122000292 23.01.2022 19.01.2022 796,16 EUR 36500968 Podtatranská vodárenská prev.spol.
5122000288 23.01.2022 19.01.2022 149,98 EUR 35731851 IMPA Bratislava, a.s.
5122000285 23.01.2022 19.01.2022 106,80 EUR 46936858 PROINIT, s.r.o.
5122000282 23.01.2022 19.01.2022 817,20 EUR 51245337 WERTHEIM Production, s.r.o.
5122000278 23.01.2022 18.01.2022 504,00 EUR 35697270 Orange Slovensko, a.s.
5122000277 23.01.2022 18.01.2022 92,40 EUR 42166373 Inštitút bankového vzdelávania
5122000276 23.01.2022 18.01.2022 112,00 EUR 47133449 B.E.Service, s.r.o.
5122000275 23.01.2022 18.01.2022 17,74 EUR 48059528 Benefit Systems Slovakia, s.r.o.
5122000272 23.01.2022 18.01.2022 63,53 EUR 32627211 Tibor Varga TSV PAPIER
5122000270 23.01.2022 18.01.2022 182,46 EUR 46490213 Nakladatelsví FORUM s.r.o.
5122000268 23.01.2022 18.01.2022 1 836,00 EUR 35752823 Blitz Blank Facility Services s.r.o.
5122000267 23.01.2022 18.01.2022 131,94 EUR 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
5122000266 23.01.2022 18.01.2022 328,63 EUR 36550949 Západoslovenská vodárenská
5122000265 23.01.2022 18.01.2022 356,50 EUR 34152199 Bidfood Slovakia s.r.o.
5122000264 23.01.2022 18.01.2022 281,36 EUR 51801540 FOOD LOGISTIC, s.r.o.
5122000263 23.01.2022 18.01.2022 365,03 EUR 31322832 Slovnaft, a.s.
5122000262 23.01.2022 18.01.2022 42 042,63 EUR 35815256 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
5122000261 23.01.2022 18.01.2022 69,09 EUR 31342876 DHL Express (Slovakia) spol. s r.o

* Suma je uvedená s DPH pri tuzemských platiteľoch DPH
* Suma je uvedená bez DPH pri tuzemských neplatiteľoch DPH a pri zahraničných dodávateľoch
* Suma je uvedená bez DPH pri tuzemských dodávateľoch podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.

Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>