Faktúry

Aktualizované: 21.1.2022

Číslo faktúry Dátum zverejnenia faktúry Dátum faktúry Suma* IČO dodávateľa Názov dodávateľa
5111000331 03.06.2011 20.01.2011 1 575,68 EUR 0031363695 Johnson Controls International,
5111000341 03.06.2011 20.01.2011 726,07 EUR 0031363695 Johnson Controls International,
5111000383 03.06.2011 20.01.2011 7,24 EUR 11707402 Igor Goruša - I.E.G.stravovacie
5111000295 03.06.2011 20.01.2011 67,92 EUR 0031338976 Centr. depozitár cenných papierov S
5111000319 03.06.2011 20.01.2011 56,23 EUR 0000685232 Sintra, spol. s r.o.
5111000384 03.06.2011 21.01.2011 88,00 EUR 34884254 Martin Hergott - MRAZENIE
5111000349 03.06.2011 21.01.2011 756,84 EUR 42166373 Inštitút bankového vzdelávania
5111000321 03.06.2011 21.01.2011 1 071,00 EUR 45376077 BoArt, s.r.o.
5111000347 03.06.2011 21.01.2011 1 862,40 EUR 0031388671 AEPress s. r. o.
5111000310 03.06.2011 21.01.2011 2 135,16 EUR 0031354131 ABC KLÍMA s.r.o.
5111000344 03.06.2011 21.01.2011 2 237,76 EUR 35739631 TERMOCOM spol. s r.o.
5111000345 03.06.2011 21.01.2011 119,50 EUR 35945249 TeamPrevent, s.r.o.
5111000336 03.06.2011 21.01.2011 5 594,89 EUR 36179345 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o.
5111000318 03.06.2011 21.01.2011 16 120,30 EUR 35704977 PreFIS a.s.
5111000322 03.06.2011 21.01.2011 595,00 EUR 45376077 BoArt, s.r.o.
5111000296 03.06.2011 21.01.2011 3 550,00 EUR S.W.I.F.T. SCRL
5111000297 03.06.2011 21.01.2011 1 169,98 EUR S.W.I.F.T. SCRL
5111000330 03.06.2011 21.01.2011 1 667,75 EUR S.W.I.F.T. SCRL
5111000339 03.06.2011 21.01.2011 936,72 EUR 0031367437 SAYA s.r.o.
5111000333 03.06.2011 21.01.2011 117,45 EUR 36550949 Západoslovenská vodárenská
5111000395 03.06.2011 21.01.2011 40 000,00 EUR 42166373 Inštitút bankového vzdelávania
5111000253 03.06.2011 21.01.2011 9 001,43 EUR 0031363695 Johnson Controls International,
5111000256 03.06.2011 24.01.2011 42 717,24 EUR NATIONAL BANK OF BELGIUM
5111000334 03.06.2011 24.01.2011 60,00 EUR 0035729040 FAX COPY, a.s.
5111000332 03.06.2011 24.01.2011 2 156,54 EUR 36317497 Motogras Slovakia s.r.o.
5111000328 03.06.2011 24.01.2011 669,83 EUR 0031322832 Slovnaft, a.s.
5111000391 03.06.2011 24.01.2011 219,65 EUR 11707402 Igor Goruša - I.E.G.stravovacie
5111000312 03.06.2011 24.01.2011 201,92 EUR 0035787546 ANECT a.s.
5111000291 03.06.2011 25.01.2011 246,00 EUR 0017426367 Š. KISS K a K print
5111000307 03.06.2011 25.01.2011 15,60 EUR 0031331131 ŠEVT, a.s.

* Suma je uvedená s DPH pri tuzemských platiteľoch DPH
* Suma je uvedená bez DPH pri tuzemských neplatiteľoch DPH a pri zahraničných dodávateľoch
* Suma je uvedená bez DPH pri tuzemských dodávateľoch podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.

Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>