Faktúry

Aktualizované: 21.1.2022

Číslo faktúry Dátum zverejnenia faktúry Dátum faktúry Suma* IČO dodávateľa Názov dodávateľa
5111001547 03.06.2011 23.03.2011 1 057,74 EUR 0031320414 Tlačová agentúra Slovenskej
5111001492 03.06.2011 16.03.2011 180,83 EUR 35866888 SPIN SK, s.r.o.
5111001530 03.06.2011 18.03.2011 226,20 EUR 45978208 Lingua EN, s.r.o.
5111001517 03.06.2011 15.03.2011 8 683,20 EUR 0032198213 AUVICO - Ing. Peter Bača
5111001569 03.06.2011 18.03.2011 1 269,00 EUR 0031388671 AEPress s. r. o.
5111001488 03.06.2011 15.03.2011 4 974,36 EUR 36179345 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o.
5111001562 03.06.2011 23.03.2011 644,84 EUR 31364586 TYKY v.o.s.
5111001557 03.06.2011 22.03.2011 996,93 EUR 42166373 Inštitút bankového vzdelávania
5111001459 03.06.2011 14.03.2011 1 357,25 EUR 36677281 ZSE Energia, a.s.
5111001494 03.06.2011 18.03.2011 690,48 EUR 0031396640 COOPEX-RADIO a.s.
5111001567 03.06.2011 18.03.2011 7 920,00 EUR 0031337937 B&B Trading spol. s r.o.
5111001453 03.06.2011 15.03.2011 35,64 EUR 34359826 CLEANEX - Jaroslav Kukurdík
5111001550 03.06.2011 22.03.2011 121,55 EUR 186155 Technické služby
5111001568 03.06.2011 18.03.2011 31 536,00 EUR 0031337937 B&B Trading spol. s r.o.
5111001456 03.06.2011 16.03.2011 15,94 EUR 0035697270 Orange Slovensko, a.s.
5111001454 03.06.2011 14.03.2011 50,88 EUR 0031331131 ŠEVT, a.s.
5111001588 03.06.2011 22.03.2011 142,74 EUR 0031331131 ŠEVT, a.s.
5111000992 03.06.2011 22.02.2011 264,84 EUR 35811188 ČOVSPOL, a.s.
5111001047 03.06.2011 24.02.2011 876,05 EUR 0036403008 Stredoslovenská energetika, a.s.,
5111001083 03.06.2011 25.02.2011 418,01 EUR 0036037648 TECHNOPACK SLOVAKIA s.r.o.
5111001013 03.06.2011 23.02.2011 253,86 EUR 0031337937 B&B Trading spol. s r.o.
5111001135 03.06.2011 18.03.2011 17,09 EUR 35845040 Aspena, s.r.o.
5111001142 03.06.2011 02.03.2011 162,56 EUR 11707402 Igor Goruša - I.E.G.stravovacie
5111001121 03.06.2011 02.03.2011 76,32 EUR 35698586 DOLIS, s.r.o.
5111001132 03.06.2011 02.03.2011 173,00 EUR 0000634743 FITTICH ALARM, s.r.o.
5111001127 03.06.2011 08.03.2011 1 316,39 EUR 0035828161 Motor-Car Bratislava, spol. s r. o.
5111001130 03.06.2011 02.03.2011 187,13 EUR 35866888 SPIN SK, s.r.o.
5111001138 03.06.2011 01.03.2011 59 328,00 EUR 11707402 Igor Goruša - I.E.G.stravovacie
5111001125 03.06.2011 01.03.2011 318,90 EUR 35885815 MANUTAN Slovakia s.r.o.
5111001131 03.06.2011 02.03.2011 174,53 EUR 35866888 SPIN SK, s.r.o.

* Suma je uvedená s DPH pri tuzemských platiteľoch DPH
* Suma je uvedená bez DPH pri tuzemských neplatiteľoch DPH a pri zahraničných dodávateľoch
* Suma je uvedená bez DPH pri tuzemských dodávateľoch podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.

Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>