Faktúry

Aktualizované: 19.1.2022

Číslo faktúry Dátum zverejnenia faktúry Dátum faktúry Suma* IČO dodávateľa Názov dodávateľa
5121006468 26.12.2021 21.12.2021 227,70 EUR 31444806 Linde Material Handling Slovenská
5121006467 26.12.2021 21.12.2021 1 584,45 EUR 42166373 Inštitút bankového vzdelávania
5121006466 26.12.2021 21.12.2021 322,08 EUR 42166373 Inštitút bankového vzdelávania
5121006465 26.12.2021 21.12.2021 66,00 EUR 42166373 Inštitút bankového vzdelávania
5121006464 26.12.2021 21.12.2021 88,00 EUR 42166373 Inštitút bankového vzdelávania
5121006463 26.12.2021 21.12.2021 297,00 EUR 42166373 Inštitút bankového vzdelávania
5121006462 26.12.2021 21.12.2021 125,99 EUR 42166373 Inštitút bankového vzdelávania
5121006461 26.12.2021 21.12.2021 503,98 EUR 42166373 Inštitút bankového vzdelávania
5121006460 26.12.2021 21.12.2021 11 448,57 EUR 46282041 PAMARCH, s.r.o.
5121006459 26.12.2021 21.12.2021 1 855,20 EUR 35681811 Albertina icome Bratislava, s.r.o.
5121006458 26.12.2021 21.12.2021 297,00 EUR 42166373 Inštitút bankového vzdelávania
5121006457 26.12.2021 21.12.2021 650,00 EUR 50339206 RHK, s.r.o.
5121006456 26.12.2021 21.12.2021 5 229,00 EUR 42166373 Inštitút bankového vzdelávania
5121006455 26.12.2021 21.12.2021 5 229,00 EUR 42166373 Inštitút bankového vzdelávania
5121006454 26.12.2021 21.12.2021 230,00 EUR 50339206 RHK, s.r.o.
5121006453 26.12.2021 21.12.2021 750,00 EUR 36444685 EURO-BRANCH, s.r.o.
5121006452 26.12.2021 21.12.2021 166,00 EUR 46700421 Termetal Slovakia s.r.o.
5121006450 26.12.2021 21.12.2021 750,00 EUR 35790253 PETIT PRESS, a. s.
5121006449 26.12.2021 21.12.2021 146,00 EUR 44571747 MDclinic a.s.
5121006448 26.12.2021 21.12.2021 73,00 EUR 44571747 MDclinic a.s.
5121006447 26.12.2021 21.12.2021 55,10 EUR 44571747 MDclinic a.s.
5121006446 26.12.2021 21.12.2021 187,40 EUR 44571747 MDclinic a.s.
5121006445 26.12.2021 21.12.2021 41,00 EUR 44571747 MDclinic a.s.
5121006444 26.12.2021 21.12.2021 137,28 EUR 36183628 BIO-plus, s.r.o.
5121006443 26.12.2021 21.12.2021 443,41 EUR 51801540 FOOD LOGISTIC, s.r.o.
5121006442 26.12.2021 21.12.2021 605,28 EUR 51882001 ASAP - Group SK s. r. o.
5121006441 26.12.2021 21.12.2021 341,90 EUR 35699388 J.J.Darboven s.r.o.
5121006440 26.12.2021 21.12.2021 58,86 EUR 31677258 Pekáreň GROS, spol. s r.o.
5121006438 26.12.2021 21.12.2021 585,06 EUR 32212721 Černá Jana
5121006437 26.12.2021 21.12.2021 215,49 EUR 50252160 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o.

* Suma je uvedená s DPH pri tuzemských platiteľoch DPH
* Suma je uvedená bez DPH pri tuzemských neplatiteľoch DPH a pri zahraničných dodávateľoch
* Suma je uvedená bez DPH pri tuzemských dodávateľoch podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.

Zobraziť stránku: << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>