Faktúry

Aktualizované: 21.1.2022

Číslo faktúry Dátum zverejnenia faktúry Dátum faktúry Suma* IČO dodávateľa Názov dodávateľa
5111000030 03.06.2011 10.01.2011 248,76 EUR 0035730129 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r
5111000031 03.06.2011 07.01.2011 22 941,50 EUR 0035763469 Slovak Telekom, a. s.
5111000032 03.06.2011 04.01.2011 432,99 EUR 0031352782 L. K. Permanent, s.r.o.
5111000033 03.06.2011 04.01.2011 197,60 EUR 0035792281 Mediaprint - Kapa Pressegrosso,a.s.
5111000034 03.06.2011 03.01.2011 498,00 EUR Estrel Hotel Berlin
5111000035 03.06.2011 05.01.2011 492,99 EUR 35819081 REMPO s.r.o.
5111000036 03.06.2011 05.01.2011 892,04 EUR 35819081 REMPO s.r.o.
5111000037 03.06.2011 07.01.2011 465,53 EUR 35819081 REMPO s.r.o.
5111000038 03.06.2011 05.01.2011 462,00 EUR 0013967461 MONTES
5111000039 03.06.2011 05.01.2011 47,41 EUR 31609139 STOPKRIMI, s.r.o.
5111000040 03.06.2011 05.01.2011 381,80 EUR 45362645 Bc. Miroslav Klačanský
5111000041 03.06.2011 10.01.2011 59 328,00 EUR 11707402 Igor Goruša - I.E.G.stravovacie
5111000042 03.06.2011 05.01.2011 177,75 EUR 0031402828 Schindler výťahy a eskalátory a.s.
5111000043 03.06.2011 05.01.2011 1 294,48 EUR 0041130685 ADA Adriana Matejíková
5111000044 03.06.2011 14.01.2011 589,16 EUR 35819081 REMPO s.r.o.
5111000046 03.06.2011 12.01.2011 132,48 EUR 35819081 REMPO s.r.o.
5111000047 03.06.2011 13.01.2011 660,51 EUR 35819081 REMPO s.r.o.
5111000048 03.06.2011 12.01.2011 239,67 EUR 35819081 REMPO s.r.o.
5111000049 03.06.2011 07.01.2011 98,57 EUR 35819081 REMPO s.r.o.
5111000050 03.06.2011 05.01.2011 1 097,79 EUR 0013967461 MONTES
5111000051 03.06.2011 07.01.2011 89,45 EUR 0036306410 Trenčianska vodohospodárska spoločn
5111000052 03.06.2011 12.01.2011 10 335,40 EUR 0000634743 FITTICH ALARM, s.r.o.
5111000053 03.06.2011 12.01.2011 10 848,06 EUR 0000634743 FITTICH ALARM, s.r.o.
5111000054 03.06.2011 12.01.2011 7 034,23 EUR 0000634743 FITTICH ALARM, s.r.o.
5111000055 03.06.2011 12.01.2011 17 932,92 EUR 0035697270 Orange Slovensko, a.s.
5111000056 03.06.2011 11.01.2011 1,00 EUR 0035697270 Orange Slovensko, a.s.
5111000057 03.06.2011 11.01.2011 0,50 EUR 0035697270 Orange Slovensko, a.s.
5111000058 03.06.2011 11.01.2011 1,00 EUR 0035697270 Orange Slovensko, a.s.
5111000059 03.06.2011 11.01.2011 1,00 EUR 0035697270 Orange Slovensko, a.s.
5111000060 03.06.2011 11.01.2011 0,50 EUR 0035697270 Orange Slovensko, a.s.

* Suma je uvedená s DPH pri tuzemských platiteľoch DPH
* Suma je uvedená bez DPH pri tuzemských neplatiteľoch DPH a pri zahraničných dodávateľoch
* Suma je uvedená bez DPH pri tuzemských dodávateľoch podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.

Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>