Faktúry

Aktualizované: 19.1.2022

Číslo faktúry Dátum zverejnenia faktúry Dátum faktúry Suma* IČO dodávateľa Názov dodávateľa
5111002271 03.06.2011 28.04.2011 4 280,00 EUR F.A.S.B.F.
5111002318 03.06.2011 26.04.2011 10 736,65 EUR 0000634743 FITTICH ALARM, s.r.o.
5111002317 03.06.2011 26.04.2011 5 496,91 EUR 0000634743 FITTICH ALARM, s.r.o.
5111002370 03.06.2011 21.04.2011 240,00 EUR 0031367437 SAYA s.r.o.
5111002369 03.06.2011 21.04.2011 160,00 EUR 0031367437 SAYA s.r.o.
5111002368 03.06.2011 21.04.2011 34,00 EUR 35910909 SAP - Slovak Academic Press, s.r.o.
5111002365 03.06.2011 21.04.2011 313,00 EUR 0031367437 SAYA s.r.o.
5111002364 03.06.2011 21.04.2011 291,00 EUR 0031367437 SAYA s.r.o.
5111002363 03.06.2011 21.04.2011 534,91 EUR 42166373 Inštitút bankového vzdelávania
5111002362 03.06.2011 21.04.2011 1 525,95 EUR 42166373 Inštitút bankového vzdelávania
5111002361 03.06.2011 21.04.2011 563,72 EUR 42166373 Inštitút bankového vzdelávania
5111002360 03.06.2011 21.04.2011 2 144,00 EUR 0032198213 AUVICO - Ing. Peter Bača
5111002359 03.06.2011 21.04.2011 321,00 EUR 0035683627 Kanex Slovakia, s.r.o.
5111002353 03.06.2011 21.04.2011 115,00 EUR 0031367437 SAYA s.r.o.
5111002352 03.06.2011 21.04.2011 510,00 EUR 0031367437 SAYA s.r.o.
5111002350 03.06.2011 21.04.2011 1 272,40 EUR 42166373 Inštitút bankového vzdelávania
5111002348 03.06.2011 21.04.2011 141,69 EUR 42166373 Inštitút bankového vzdelávania
5111002347 03.06.2011 21.04.2011 148,68 EUR 42166373 Inštitút bankového vzdelávania
5111002346 03.06.2011 21.04.2011 226,76 EUR 42166373 Inštitút bankového vzdelávania
5111002345 03.06.2011 21.04.2011 184,85 EUR 42166373 Inštitút bankového vzdelávania
5111002300 03.06.2011 21.04.2011 1,00 EUR 0035697270 Orange Slovensko, a.s.
5111002150 03.06.2011 21.04.2011 582,23 EUR 36396222N versity, a.s.
5111002149 03.06.2011 21.04.2011 2 020,13 EUR 36396222N versity, a.s.
5111002148 03.06.2011 21.04.2011 537,50 EUR 36396222N versity, a.s.
5111002351 03.06.2011 20.04.2011 826,99 EUR 0035926911 2 D, spol. s r. o.
5111002344 03.06.2011 20.04.2011 152,36 EUR 0031753990 Slovenský ústav technickej
5111002338 03.06.2011 20.04.2011 8,80 EUR 0014225875 Slovenská genealogicko-heraldická
5111002330 03.06.2011 20.04.2011 32,00 EUR 42166373 Inštitút bankového vzdelávania
5111002328 03.06.2011 20.04.2011 257,33 EUR 31319823 AUTO VALUŠEK, s.r.o.
5111002323 03.06.2011 20.04.2011 1 287,65 EUR 42166373 Inštitút bankového vzdelávania

* Suma je uvedená s DPH pri tuzemských platiteľoch DPH
* Suma je uvedená bez DPH pri tuzemských neplatiteľoch DPH a pri zahraničných dodávateľoch
* Suma je uvedená bez DPH pri tuzemských dodávateľoch podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.

Zobraziť stránku: << < 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 > >>