Faktúry

Aktualizované: 19.1.2022

Číslo faktúry Dátum zverejnenia faktúry Dátum faktúry Suma* IČO dodávateľa Názov dodávateľa
5111002261 03.06.2011 19.04.2011 845,40 EUR 0000151866 Ministerstvo vnútra Slovenskej repu
5111002260 03.06.2011 19.04.2011 2 043,80 EUR 0000151866 Ministerstvo vnútra Slovenskej repu
5111002255 03.06.2011 19.04.2011 42 715,51 EUR 36317497 Motogras Slovakia s.r.o.
5111002247 03.06.2011 19.04.2011 713,65 EUR 0031107818 CSAKOM spol. s r.o.
5111002243 03.06.2011 19.04.2011 120,00 EUR 45376077 BoArt, s.r.o.
5111002237 03.06.2011 19.04.2011 437,06 EUR 25631721 DATACENTRUM
5111002234 03.06.2011 19.04.2011 75,36 EUR 0035697270 Orange Slovensko, a.s.
5111002233 03.06.2011 19.04.2011 1 399,64 EUR 0035697270 Orange Slovensko, a.s.
5111002232 03.06.2011 19.04.2011 409,68 EUR 0035697270 Orange Slovensko, a.s.
5111002220 03.06.2011 19.04.2011 250,26 EUR 36657701 Eurobooks s.r.o.
5111002201 03.06.2011 19.04.2011 168,00 EUR 0031333524 ECOPRESS a. s.
5111002182 03.06.2011 19.04.2011 96,00 EUR 36631124 Slovenská pošta, a.s.
5111002151 03.06.2011 19.04.2011 174,38 EUR 36396222N versity, a.s.
5111002147 03.06.2011 19.04.2011 1 004,89 EUR 36396222N versity, a.s.
5111002146 03.06.2011 19.04.2011 884,28 EUR 36396222N versity, a.s.
5111002045 03.06.2011 19.04.2011 3 960,00 EUR 36784303 ARCHIPOLIS, s.r.o.
5111001812 03.06.2011 19.04.2011 568,20 EUR 0035828161 Motor-Car Bratislava, spol. s r. o.
5111002308 03.06.2011 18.04.2011 6 711,00 EUR 17163587 Mikuláš Tóth - FOLLIS
5111002298 03.06.2011 18.04.2011 135,20 EUR 45237204 Výdajňa zdravotníckych pomôcok G &
5111002296 03.06.2011 18.04.2011 7,34 EUR 36587001 KARLO s.r.o.
5111002293 03.06.2011 18.04.2011 87,84 EUR 0031338976 Centr. depozitár cenných papierov S
5111002290 03.06.2011 18.04.2011 150,48 EUR 31389546 VIJOLLA COSMETIC, spol. s r.o.
5111002283 03.06.2011 18.04.2011 207,07 EUR 42166373 Inštitút bankového vzdelávania
5111002277 03.06.2011 18.04.2011 488,49 EUR 41171845 Mgr. Norbert Nosko
5111002259 03.06.2011 18.04.2011 14,40 EUR 0031340911 Inspekta Slovakia, a.s.
5111002256 03.06.2011 18.04.2011 3 330,00 EUR 33328714 akad. sochár Ivan Škandík
5111002246 03.06.2011 18.04.2011 130,25 EUR 0035729040 FAX COPY, a.s.
5111002245 03.06.2011 18.04.2011 1 804,80 EUR 0031388671 AEPress s. r. o.
5111002244 03.06.2011 18.04.2011 265,20 EUR 0031388671 AEPress s. r. o.
5111002231 03.06.2011 18.04.2011 157,69 EUR 34255052 Ing. Igor Cibula - DEKONTA

* Suma je uvedená s DPH pri tuzemských platiteľoch DPH
* Suma je uvedená bez DPH pri tuzemských neplatiteľoch DPH a pri zahraničných dodávateľoch
* Suma je uvedená bez DPH pri tuzemských dodávateľoch podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.

Zobraziť stránku: << < 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 > >>