Faktúry

Aktualizované: 19.1.2022

Číslo faktúry Dátum zverejnenia faktúry Dátum faktúry Suma* IČO dodávateľa Názov dodávateľa
5111002141 03.06.2011 13.04.2011 5 669,86 EUR 0036211222 Východoslovenská energetika a.s.
5111002137 03.06.2011 13.04.2011 322,61 EUR 0035683627 Kanex Slovakia, s.r.o.
5111002132 03.06.2011 13.04.2011 62 856,73 EUR 0035815256 Slovenský plynárenský priemysel,a.s
5111002131 03.06.2011 13.04.2011 351,12 EUR 36644030 Stredoslovenská vodárenská
5111002107 03.06.2011 13.04.2011 102,60 EUR 35698586 DOLIS, s.r.o.
5111002103 03.06.2011 13.04.2011 76,02 EUR 0031331131 ŠEVT, a.s.
5111002102 03.06.2011 13.04.2011 2 500,00 EUR European Association for Banking Hi
5111002096 03.06.2011 13.04.2011 140,88 EUR 0031338976 Centr. depozitár cenných papierov S
5111002095 03.06.2011 13.04.2011 6 979,15 EUR 0035681462 Onkologický ústav
5111002094 03.06.2011 13.04.2011 4 186,80 EUR 35953900 COMPIMed, s.r.o.
5111002064 03.06.2011 13.04.2011 612,83 EUR 0017251605 LIFTEX-Rusnačková V.
5111002063 03.06.2011 13.04.2011 979,61 EUR 44185529 UFS, s.r.o.
5111002059 03.06.2011 13.04.2011 459,80 EUR 22666001 Ferdinand Varga - VFFV
5111002058 03.06.2011 13.04.2011 161,14 EUR 36396222N versity, a.s.
5111002056 03.06.2011 13.04.2011 2 075,00 EUR 27691152 COMGUARD a.s.
5111002050 03.06.2011 13.04.2011 254,48 EUR 0000151866 Ministerstvo vnútra Slovenskej repu
5111002049 03.06.2011 13.04.2011 60,80 EUR 0000151866 Ministerstvo vnútra Slovenskej repu
5111002048 03.06.2011 13.04.2011 1 486,40 EUR 0000151866 Ministerstvo vnútra Slovenskej repu
5111002047 03.06.2011 13.04.2011 567,20 EUR 0000151866 Ministerstvo vnútra Slovenskej repu
5111002046 03.06.2011 13.04.2011 1 202,40 EUR 0000151866 Ministerstvo vnútra Slovenskej repu
5111002032 03.06.2011 13.04.2011 82,13 EUR 36644030 Stredoslovenská vodárenská
5111002023 03.06.2011 13.04.2011 69,90 EUR 11790547 František Majtán - EURONICS TPD
5111002189 03.06.2011 12.04.2011 246,29 EUR 0035730129 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r
5111002174 03.06.2011 12.04.2011 14,69 EUR 0031342876 DHL Express (Slovakia) spol. s r.o
5111002172 03.06.2011 12.04.2011 14,69 EUR 0031342876 DHL Express (Slovakia) spol. s r.o
5111002171 03.06.2011 12.04.2011 14,69 EUR 0031342876 DHL Express (Slovakia) spol. s r.o
5111002166 03.06.2011 12.04.2011 1 213,92 EUR 42166373 Inštitút bankového vzdelávania
5111002158 03.06.2011 12.04.2011 468,00 EUR 42166373 Inštitút bankového vzdelávania
5111002155 03.06.2011 12.04.2011 621,22 EUR 42166373 Inštitút bankového vzdelávania
5111002153 03.06.2011 12.04.2011 126,00 EUR 42166373 Inštitút bankového vzdelávania

* Suma je uvedená s DPH pri tuzemských platiteľoch DPH
* Suma je uvedená bez DPH pri tuzemských neplatiteľoch DPH a pri zahraničných dodávateľoch
* Suma je uvedená bez DPH pri tuzemských dodávateľoch podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.

Zobraziť stránku: << < 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 > >>