Faktúry

Aktualizované: 19.1.2022

Číslo faktúry Dátum zverejnenia faktúry Dátum faktúry Suma* IČO dodávateľa Názov dodávateľa
5111002143 03.06.2011 12.04.2011 261,12 EUR 0035729040 FAX COPY, a.s.
5111002142 03.06.2011 12.04.2011 6 604,00 EUR 0036211222 Východoslovenská energetika a.s.
5111002135 03.06.2011 12.04.2011 293,39 EUR 0035850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť,
5111002134 03.06.2011 12.04.2011 605,77 EUR 0035850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť,
5111002133 03.06.2011 12.04.2011 1 502,20 EUR 0036403008 Stredoslovenská energetika, a.s.,
5111002130 03.06.2011 12.04.2011 18 569,64 EUR 0031354131 ABC KLÍMA s.r.o.
5111002129 03.06.2011 12.04.2011 798,40 EUR 0031354131 ABC KLÍMA s.r.o.
5111002128 03.06.2011 12.04.2011 549,59 EUR 0031354131 ABC KLÍMA s.r.o.
5111002127 03.06.2011 12.04.2011 1 816,76 EUR 0031354131 ABC KLÍMA s.r.o.
5111002125 03.06.2011 12.04.2011 458,08 EUR 0000634743 FITTICH ALARM, s.r.o.
5111002124 03.06.2011 12.04.2011 150,56 EUR 0000634743 FITTICH ALARM, s.r.o.
5111002123 03.06.2011 12.04.2011 4,99 EUR 0031331131 ŠEVT, a.s.
5111002117 03.06.2011 12.04.2011 4 527,89 EUR 0035729040 FAX COPY, a.s.
5111002116 03.06.2011 12.04.2011 21,80 EUR 0035729040 FAX COPY, a.s.
5111002115 03.06.2011 12.04.2011 4,98 EUR 0035729040 FAX COPY, a.s.
5111002114 03.06.2011 12.04.2011 1 890,76 EUR 0035729040 FAX COPY, a.s.
5111002111 03.06.2011 12.04.2011 193,19 EUR 0031385851 LIFTSTAV spol. s r.o.
5111002110 03.06.2011 12.04.2011 153,68 EUR 31668836 FITTICH PREAL, s.r.o.
5111002108 03.06.2011 12.04.2011 666,41 EUR 34413944 Ľubomír Berecz - UNIPRAT
5111002105 03.06.2011 12.04.2011 116,72 EUR 0000681300 OLO,a.s.
5111002099 03.06.2011 12.04.2011 519,68 EUR 00735868 KR PZ Košice
5111002098 03.06.2011 12.04.2011 503,81 EUR 00735868 KR PZ Košice
5111002097 03.06.2011 12.04.2011 1 324,84 EUR 00735868 KR PZ Košice
5111002093 03.06.2011 12.04.2011 58,63 EUR 0031322271 DECS CONSULTING spol. s r.o.
5111002092 03.06.2011 12.04.2011 66,97 EUR 36184683 AQUA PRO, s.r.o.
5111002091 03.06.2011 12.04.2011 5,89 EUR 36184683 AQUA PRO, s.r.o.
5111002090 03.06.2011 12.04.2011 62,99 EUR 36184683 AQUA PRO, s.r.o.
5111002089 03.06.2011 12.04.2011 41,24 EUR 36184683 AQUA PRO, s.r.o.
5111002088 03.06.2011 12.04.2011 11,78 EUR 36184683 AQUA PRO, s.r.o.
5111002087 03.06.2011 12.04.2011 41,24 EUR 36184683 AQUA PRO, s.r.o.

* Suma je uvedená s DPH pri tuzemských platiteľoch DPH
* Suma je uvedená bez DPH pri tuzemských neplatiteľoch DPH a pri zahraničných dodávateľoch
* Suma je uvedená bez DPH pri tuzemských dodávateľoch podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.

Zobraziť stránku: << < 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 > >>