Faktúry

Aktualizované: 29.11.2021

Číslo faktúry Dátum zverejnenia faktúry Dátum faktúry Suma* IČO dodávateľa Názov dodávateľa
5111000953 03.06.2011 16.02.2011 88,62 EUR 35699388 J.J.Darboven s.r.o.
5111000942 03.06.2011 16.02.2011 45,16 EUR 35885815 MANUTAN Slovakia s.r.o.
5111000927 03.06.2011 16.02.2011 110,00 EUR 0031367437 SAYA s.r.o.
5111000924 03.06.2011 16.02.2011 365,00 EUR 0031367437 SAYA s.r.o.
5111000916 03.06.2011 16.02.2011 960,77 EUR 0036263893 Pivnica Radošina, s.r.o.
5111000915 03.06.2011 16.02.2011 227,81 EUR 34152199 NOWACO SLOVAKIA, s.r.o.
5111000914 03.06.2011 16.02.2011 30,40 EUR 0000151866 Ministerstvo vnútra Slovenskej repu
5111000913 03.06.2011 16.02.2011 133,00 EUR 0000151866 Ministerstvo vnútra Slovenskej repu
5111000912 03.06.2011 16.02.2011 802,40 EUR 0000151866 Ministerstvo vnútra Slovenskej repu
5111000911 03.06.2011 16.02.2011 2 213,60 EUR 0000151866 Ministerstvo vnútra Slovenskej repu
5111000910 03.06.2011 16.02.2011 823,60 EUR 0000151866 Ministerstvo vnútra Slovenskej repu
5111000893 03.06.2011 16.02.2011 329,37 EUR BANCA D ITALIA
5111000890 03.06.2011 16.02.2011 144,24 EUR 36082759 Vidovenec Roman, JUDr.
5111000884 03.06.2011 16.02.2011 1 099,21 EUR 0036403008 Stredoslovenská energetika, a.s.,
5111000877 03.06.2011 16.02.2011 739,75 EUR 34413944 Ľubomír Berecz - UNIPRAT
5111000871 03.06.2011 16.02.2011 1 057,74 EUR 0031320414 Tlačová agentúra Slovenskej
5111000870 03.06.2011 16.02.2011 69,30 EUR 0031331131 ŠEVT, a.s.
5111000868 03.06.2011 16.02.2011 5 407,20 EUR 31326650 Tempest, a.s.
5111000867 03.06.2011 16.02.2011 506,64 EUR 36047988 PRAKTIK SERVIS, s.r.o.
5111000862 03.06.2011 16.02.2011 348,52 EUR 0000685232 Sintra, spol. s r.o.
5111000859 03.06.2011 16.02.2011 296,41 EUR 0031340628 Coca-Cola HBC Slovenská republika s
5111000856 03.06.2011 16.02.2011 250,00 EUR TRADEWEB Europe Ltd
5111000855 03.06.2011 16.02.2011 1 000,00 EUR TRADEWEB Europe Ltd
5111000828 03.06.2011 16.02.2011 139,70 EUR 36396222N versity, a.s.
5111000824 03.06.2011 16.02.2011 294,26 EUR 31326650 Tempest, a.s.
5111000813 03.06.2011 16.02.2011 1 000,00 USD BLOOMBERG FINANCE L.P.
5111000799 03.06.2011 16.02.2011 75,41 EUR 0035697270 Orange Slovensko, a.s.
5111000798 03.06.2011 16.02.2011 1 399,64 EUR 0035697270 Orange Slovensko, a.s.
5111000797 03.06.2011 16.02.2011 409,68 EUR 0035697270 Orange Slovensko, a.s.
5111000788 03.06.2011 16.02.2011 680,77 EUR 0031367437 SAYA s.r.o.

* Suma je uvedená s DPH pri tuzemských platiteľoch DPH
* Suma je uvedená bez DPH pri tuzemských neplatiteľoch DPH a pri zahraničných dodávateľoch
* Suma je uvedená bez DPH pri tuzemských dodávateľoch podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.

Zobraziť stránku: << < 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 > >>