Faktúry

Aktualizované: 20.1.2022

Číslo faktúry Dátum zverejnenia faktúry Dátum faktúry Suma* IČO dodávateľa Názov dodávateľa
5121005614 28.11.2021 23.11.2021 882,00 EUR 42166373 Inštitút bankového vzdelávania
5121005633 28.11.2021 24.11.2021 297,00 EUR 42166373 Inštitút bankového vzdelávania
5121005621 28.11.2021 23.11.2021 66,92 EUR 634743 FITTICH ALARM, s.r.o.
5121005628 28.11.2021 24.11.2021 922,09 EUR 151866 Ministerstvo vnútra SR
5121005615 28.11.2021 23.11.2021 52,80 EUR 42166373 Inštitút bankového vzdelávania
5121005620 28.11.2021 23.11.2021 66,92 EUR 634743 FITTICH ALARM, s.r.o.
5121005635 28.11.2021 24.11.2021 277,20 EUR 42166373 Inštitút bankového vzdelávania
5121005513 28.11.2021 16.11.2021 5 416,67 EUR 31326650 Tempest, a.s.
5121005634 28.11.2021 24.11.2021 2 721,60 EUR 42166373 Inštitút bankového vzdelávania
5121005569 28.11.2021 22.11.2021 32,27 EUR 100003964 INFOSTAT
5121005610 28.11.2021 23.11.2021 198,00 EUR 42166373 Inštitút bankového vzdelávania
5121005627 28.11.2021 24.11.2021 718,20 EUR 42166373 Inštitút bankového vzdelávania
5121005617 28.11.2021 23.11.2021 720,00 EUR 42166373 Inštitút bankového vzdelávania
5121005632 28.11.2021 24.11.2021 660,00 EUR 42166373 Inštitút bankového vzdelávania
5121005612 28.11.2021 23.11.2021 229,46 EUR 42166373 Inštitút bankového vzdelávania
5121005631 28.11.2021 24.11.2021 198,00 EUR 42166373 Inštitút bankového vzdelávania
5121005548 28.11.2021 18.11.2021 95,60 EUR 634743 FITTICH ALARM, s.r.o.
5121005538 28.11.2021 18.11.2021 1 192,32 EUR 35736534 Bittner print s.r.o.
5121005562 28.11.2021 19.11.2021 21,60 EUR 35913142 Múdry preklad s.r.o.
5121005641 28.11.2021 24.11.2021 2,02 EUR 33768897 Spišáková Gabriela, PhDr.-Majster Papier
5121005665 28.11.2021 25.11.2021 7 392,00 EUR 35955678 SOITRON, s.r.o.
5121005577 28.11.2021 22.11.2021 337,50 EUR 31337937 B&B Trading spol. s r.o.
5121005645 28.11.2021 24.11.2021 100,80 EUR 33768897 Spišáková Gabriela, PhDr.-Majster Papier
5121005540 28.11.2021 18.11.2021 835,20 EUR 33768897 Spišáková Gabriela, PhDr.-Majster Papier
5121005539 28.11.2021 18.11.2021 360,00 EUR 35736534 Bittner print s.r.o.
5121005643 28.11.2021 24.11.2021 27,34 EUR 33768897 Spišáková Gabriela, PhDr.-Majster Papier
5121005642 28.11.2021 24.11.2021 370,50 EUR 33768897 Spišáková Gabriela, PhDr.-Majster Papier
5121005517 28.11.2021 16.11.2021 867,29 EUR 634743 FITTICH ALARM, s.r.o.
5121005647 28.11.2021 24.11.2021 95,60 EUR 634743 FITTICH ALARM, s.r.o.
5121005820 05.12.2021 01.12.2021 3 300,00 EUR 40243613 Slúka Miroslav, Mgr. art.

* Suma je uvedená s DPH pri tuzemských platiteľoch DPH
* Suma je uvedená bez DPH pri tuzemských neplatiteľoch DPH a pri zahraničných dodávateľoch
* Suma je uvedená bez DPH pri tuzemských dodávateľoch podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.

Zobraziť stránku: << < 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 > >>