Faktúry

Aktualizované: 21.1.2022

Číslo faktúry Dátum zverejnenia faktúry Dátum faktúry Suma* IČO dodávateľa Názov dodávateľa
5111000061 03.06.2011 11.01.2011 0,50 EUR 0035697270 Orange Slovensko, a.s.
5111000062 03.06.2011 11.01.2011 0,50 EUR 0035697270 Orange Slovensko, a.s.
5111000063 03.06.2011 11.01.2011 1,00 EUR 0035697270 Orange Slovensko, a.s.
5111000064 03.06.2011 14.01.2011 15,80 EUR 0035697270 Orange Slovensko, a.s.
5111000067 03.06.2011 05.01.2011 6 682,00 EUR 0036403008 Stredoslovenská energetika, a.s.,
5111000068 03.06.2011 05.01.2011 445,42 EUR 0031322832 Slovnaft, a.s.
5111000069 03.06.2011 10.01.2011 45,66 EUR 0030204348 GANZ JOZEF
5111000070 03.06.2011 12.01.2011 986,51 EUR 0031338976 Centr. depozitár cenných papierov S
5111000071 03.06.2011 11.01.2011 828,63 EUR 37613987 Ing. Juraj Hegyi - GASTON SLOVAKIA
5111000072 03.06.2011 07.01.2011 40,42 EUR 0035706490 Zučiko s.r.o.
5111000073 03.06.2011 10.01.2011 1 831,17 EUR 0035706490 Zučiko s.r.o.
5111000074 03.06.2011 07.01.2011 3 649,01 EUR 0035706490 Zučiko s.r.o.
5111000075 03.06.2011 11.01.2011 3 199,76 EUR 0035706490 Zučiko s.r.o.
5111000076 03.06.2011 07.01.2011 51,36 EUR 0000681300 OLO,a.s.
5111000077 03.06.2011 11.01.2011 25,00 EUR 34380884 Mária Lenková
5111000078 03.06.2011 05.01.2011 10 450,00 EUR 0035823542 Bratislavská teplárenská, a.s.
5111000079 03.06.2011 05.01.2011 2 318,00 EUR 0031730574 Dalkia Poprad a.s.
5111000080 03.06.2011 05.01.2011 2 137,76 EUR 36179345 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o.
5111000081 03.06.2011 10.01.2011 49,79 EUR 31604447 DECUS, s.r.o.
5111000082 03.06.2011 12.01.2011 2 192,40 EUR 0017426367 Š. KISS K a K print
5111000083 03.06.2011 11.01.2011 246,70 EUR 35819081 REMPO s.r.o.
5111000084 03.06.2011 12.01.2011 1 792,48 EUR 0000320781 MESTO KREMNICA
5111000085 03.06.2011 10.01.2011 5 362,14 EUR 31326650 Tempest, a.s.
5111000086 03.06.2011 13.01.2011 294,26 EUR 31326650 Tempest, a.s.
5111000087 03.06.2011 10.01.2011 4 085,17 EUR 31326650 Tempest, a.s.
5111000088 03.06.2011 11.01.2011 2 553,00 EUR 27691152 COMGUARD a.s.
5111000089 03.06.2011 12.01.2011 74,78 EUR 0035697270 Orange Slovensko, a.s.
5111000090 03.06.2011 12.01.2011 406,27 EUR 0035697270 Orange Slovensko, a.s.
5111000091 03.06.2011 12.01.2011 1 387,98 EUR 0035697270 Orange Slovensko, a.s.
5111000092 03.06.2011 10.01.2011 1 684,03 EUR 36528170 BONUL, s.r.o.

* Suma je uvedená s DPH pri tuzemských platiteľoch DPH
* Suma je uvedená bez DPH pri tuzemských neplatiteľoch DPH a pri zahraničných dodávateľoch
* Suma je uvedená bez DPH pri tuzemských dodávateľoch podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.

Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>