Faktúry

Aktualizované: 21.1.2022

Číslo faktúry Dátum zverejnenia faktúry Dátum faktúry Suma* IČO dodávateľa Názov dodávateľa
5111000024 03.06.2011 17.01.2011 49,32 EUR 0031352782 L. K. Permanent, s.r.o.
5111000002 03.06.2011 07.01.2011 1 306,62 EUR 0031365078 PosAm, spol. s r. o.
5111000019 03.06.2011 05.01.2011 571,20 EUR 45349215 GRIKAS s.r.o.
5111000003 03.06.2011 05.01.2011 258,20 EUR 36644030 Stredoslovenská vodárenská
5111000009 03.06.2011 12.01.2011 68 356,99 EUR 0035798947 PROFI STAVING, s. r. o.
5111000007 03.06.2011 05.01.2011 9 045,68 EUR 31402011 Siemens Enterprise Communications,a
5111000020 03.06.2011 14.01.2011 567,15 EUR 0017321719 ELTECO, a.s.
5111000012 03.06.2011 05.01.2011 331,63 EUR 36644030 Stredoslovenská vodárenská
5111000015 03.06.2011 05.01.2011 1 858,71 EUR 0035850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť,
5111000018 03.06.2011 05.01.2011 4 434,86 EUR 36677281 ZSE Energia, a.s.
5111000016 03.06.2011 05.01.2011 1 282,72 EUR 36677281 ZSE Energia, a.s.
5111000035 03.06.2011 05.01.2011 492,99 EUR 35819081 REMPO s.r.o.
5111000004 03.06.2011 07.01.2011 64 618,39 EUR 0035760273 Logica Slovakia s.r.o.
5111000021 03.06.2011 05.01.2011 63,43 EUR 0031331131 ŠEVT, a.s.
5111000026 03.06.2011 13.01.2011 1 070,86 EUR 0031349935 S&T Slovakia s.r.o.
5111000022 03.06.2011 12.01.2011 544,47 EUR 36479594 BEMACO, spol. s r.o.
5111000029 03.06.2011 07.01.2011 1 240,10 EUR 0031349935 S&T Slovakia s.r.o.
5111000023 03.06.2011 13.01.2011 555,73 EUR 0031349935 S&T Slovakia s.r.o.
5111000008 03.06.2011 05.01.2011 617,54 EUR 31337147 IBM Slovensko, spol.s r.o.
5111000027 03.06.2011 13.01.2011 3 591,97 EUR 0031349935 S&T Slovakia s.r.o.
5111001359 03.06.2011 10.03.2011 179,30 EUR 11707402 Igor Goruša - I.E.G.stravovacie
5111001332 03.06.2011 09.03.2011 3 106,00 EUR 00061508250 PULEC - Zakupy,s.r.o.
5111001305 03.06.2011 09.03.2011 837,76 EUR 0041130685 ADA Adriana Matejíková
5111001295 03.06.2011 10.03.2011 5 407,20 EUR 31326650 Tempest, a.s.
5111001366 03.06.2011 10.03.2011 866,50 EUR 0017326231 INTERPRESS SLOVAKIA, spol. s r.o.
5111001265 03.06.2011 08.03.2011 16 213,63 EUR 0031384692 SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.
5111001251 03.06.2011 09.03.2011 2 098,25 EUR 0031345212 ISS Facility Services, spol. s r.o.
5111001358 03.06.2011 09.03.2011 3 708,00 EUR 11707402 Igor Goruša - I.E.G.stravovacie
5111001375 03.06.2011 11.03.2011 3 109,58 EUR 0035729040 FAX COPY, a.s.
5111001367 03.06.2011 11.03.2011 1 501,20 EUR 36631124 Slovenská pošta, a.s.

* Suma je uvedená s DPH pri tuzemských platiteľoch DPH
* Suma je uvedená bez DPH pri tuzemských neplatiteľoch DPH a pri zahraničných dodávateľoch
* Suma je uvedená bez DPH pri tuzemských dodávateľoch podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.

Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>