Faktúry

Aktualizované: 21.1.2022

Číslo faktúry Dátum zverejnenia faktúry Dátum faktúry Suma* IČO dodávateľa Názov dodávateľa
5112007348 23.12.2012 18.12.2012 1 000,00 EUR Harangozó Stanislav, Doc.
5112007369 23.12.2012 18.12.2012 20 154,00 CZK Institute for International Research
5112007371 23.12.2012 18.12.2012 258,50 EUR WIIW
5112007372 23.12.2012 18.12.2012 220,00 USD Information Systems Audit and
5113000343 03.02.2013 22.01.2013 92 243,10 EUR Thomson Reuters Markets SA
5113000621 24.02.2013 07.02.2013 2 541,94 EUR S.W.I.F.T. SCRL
5113000619 24.02.2013 07.02.2013 849,96 EUR S.W.I.F.T. SCRL
5113000620 24.02.2013 07.02.2013 36 045,37 EUR S.W.I.F.T. SCRL
5113001156 17.03.2013 08.03.2013 3 222,92 EUR S.W.I.F.T. SCRL
5113001528 14.04.2013 28.03.2013 44,71 EUR ANTIQUARIAT CARL WEGNER
5113001785 28.04.2013 09.04.2013 2 518,54 EUR S.W.I.F.T. SCRL
5113001275 24.03.2013 13.03.2013 3 000,00 CZK Cesky institut internich auditoru
5113002031 28.04.2013 23.04.2013 300,00 EUR Durbák Peter
5113002041 28.04.2013 23.04.2013 250,00 EUR Dobos Dionýz, Ing.
5113001380 24.03.2013 20.03.2013 350,00 GBP CHEESWRIGHTS NOTARIES PUBLIC
5113001815 21.04.2013 10.04.2013 95 953,05 EUR Thomson Reuters Markets SA
5113002099 05.05.2013 25.04.2013 415,00 EUR Top Advert, s r.o.
5113001357 07.04.2013 19.03.2013 707,40 EUR Poliak Juraj, Mgr. art.
5113002221 12.05.2013 03.05.2013 50,50 EUR Top Advert, s r.o.
5113001157 17.03.2013 08.03.2013 2 313,46 EUR S.W.I.F.T. SCRL
5113002718 02.06.2013 24.05.2013 427,50 GBP IFRS Foundation
5113002604 02.06.2013 20.05.2013 400,00 EUR Deutsche Bundesbank
5113001784 28.04.2013 09.04.2013 4 190,31 EUR S.W.I.F.T. SCRL
5113002370 19.05.2013 10.05.2013 636,58 EUR JUDr. Igor Horanský, akdovkát
5113002836 09.06.2013 31.05.2013 265,18 EUR JUDr. Igor Horanský, akdovkát
5113002757 16.06.2013 28.05.2013 755,00 EUR Thomson Reuters Markets SA
5113002661 16.06.2013 22.05.2013 334,35 EUR Thomson Reuters Markets SA
5113002756 16.06.2013 28.05.2013 1 300,00 EUR Thomson Reuters Markets SA
5113002493 26.05.2013 14.05.2013 2 564,80 EUR S.W.I.F.T. SCRL
5113002494 26.05.2013 14.05.2013 3 222,94 EUR S.W.I.F.T. SCRL

* Suma je uvedená s DPH pri tuzemských platiteľoch DPH
* Suma je uvedená bez DPH pri tuzemských neplatiteľoch DPH a pri zahraničných dodávateľoch
* Suma je uvedená bez DPH pri tuzemských dodávateľoch podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.

Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>