Faktúry

Aktualizované: 21.1.2022

Číslo faktúry Dátum zverejnenia faktúry Dátum faktúry Suma* IČO dodávateľa Názov dodávateľa
5111000094 03.06.2011 11.01.2011 15,34 EUR 35742364 Lindström, s.r.o.
5111000129 03.06.2011 11.01.2011 23,24 EUR 35945249 TeamPrevent, s.r.o.
5111000128 03.06.2011 11.01.2011 205,80 EUR 35945249 TeamPrevent, s.r.o.
5111000117 03.06.2011 11.01.2011 44,85 EUR 36184683 AQUA PRO, s.r.o.
5111000122 03.06.2011 11.01.2011 35,06 EUR 36184683 AQUA PRO, s.r.o.
5111000095 03.06.2011 11.01.2011 38,37 EUR 35742364 Lindström, s.r.o.
5111000121 03.06.2011 11.01.2011 35,06 EUR 36184683 AQUA PRO, s.r.o.
5111000058 03.06.2011 11.01.2011 1,00 EUR 0035697270 Orange Slovensko, a.s.
5111000093 03.06.2011 11.01.2011 330,00 EUR 43729835 Ing. Mária Mitaľová, agentúra Pohod
5111000059 03.06.2011 11.01.2011 1,00 EUR 0035697270 Orange Slovensko, a.s.
5111000060 03.06.2011 11.01.2011 0,50 EUR 0035697270 Orange Slovensko, a.s.
5111000118 03.06.2011 11.01.2011 35,06 EUR 36184683 AQUA PRO, s.r.o.
5111000096 03.06.2011 11.01.2011 847,68 EUR 35945249 TeamPrevent, s.r.o.
5111000114 03.06.2011 11.01.2011 17,53 EUR 36184683 AQUA PRO, s.r.o.
5111000131 03.06.2011 11.01.2011 335,79 EUR 35945249 TeamPrevent, s.r.o.
5111000113 03.06.2011 11.01.2011 62,48 EUR 31411045 CWS-boco Slovensko, s.r.o.
5111000083 03.06.2011 11.01.2011 246,70 EUR 35819081 REMPO s.r.o.
5111000179 03.06.2011 11.01.2011 3 700,50 EUR 0035734159 S.V.S. PARTNERS, s.r.o.
5111000132 03.06.2011 11.01.2011 6 949,60 EUR 35688025 BPS PARK a.s.
5111000056 03.06.2011 11.01.2011 1,00 EUR 0035697270 Orange Slovensko, a.s.
5111000103 03.06.2011 11.01.2011 57,10 EUR 36205214 KOSIT a.s.
5111000075 03.06.2011 11.01.2011 3 199,76 EUR 0035706490 Zučiko s.r.o.
5111000137 03.06.2011 11.01.2011 100,34 EUR 0000685852 MESSER Tatragas spol.s r.o.
5111000062 03.06.2011 11.01.2011 0,50 EUR 0035697270 Orange Slovensko, a.s.
5111000178 03.06.2011 12.01.2011 354,68 EUR 35942541 OTP Buildings s.r.o.
5111000177 03.06.2011 12.01.2011 28,15 EUR 44291701 Ivan Pepich - Photoatelier
5111000152 03.06.2011 12.01.2011 3 602,00 EUR 0035787546 ANECT a.s.
5111000166 03.06.2011 12.01.2011 163,92 EUR 0035848910 Technické služby - .A.S.A. s.r.o.
5111000084 03.06.2011 12.01.2011 1 792,48 EUR 0000320781 MESTO KREMNICA
5111000052 03.06.2011 12.01.2011 10 335,40 EUR 0000634743 FITTICH ALARM, s.r.o.

* Suma je uvedená s DPH pri tuzemských platiteľoch DPH
* Suma je uvedená bez DPH pri tuzemských neplatiteľoch DPH a pri zahraničných dodávateľoch
* Suma je uvedená bez DPH pri tuzemských dodávateľoch podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.

Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>