Faktúry

Aktualizované: 21.1.2022

Číslo faktúry Dátum zverejnenia faktúry Dátum faktúry Suma* IČO dodávateľa Názov dodávateľa
5111000093 03.06.2011 11.01.2011 330,00 EUR 43729835 Ing. Mária Mitaľová, agentúra Pohod
5111000094 03.06.2011 11.01.2011 15,34 EUR 35742364 Lindström, s.r.o.
5111000095 03.06.2011 11.01.2011 38,37 EUR 35742364 Lindström, s.r.o.
5111000096 03.06.2011 11.01.2011 847,68 EUR 35945249 TeamPrevent, s.r.o.
5111000097 03.06.2011 13.01.2011 7 897,84 EUR 0035763469 Slovak Telekom, a. s.
5111000098 03.06.2011 13.01.2011 10 507,32 EUR 0035763469 Slovak Telekom, a. s.
5111000099 03.06.2011 13.01.2011 15,06 EUR 0035763469 Slovak Telekom, a. s.
5111000100 03.06.2011 13.01.2011 15 116,51 EUR 0035763469 Slovak Telekom, a. s.
5111000101 03.06.2011 13.01.2011 491,70 EUR 25631721 DATACENTRUM
5111000102 03.06.2011 12.01.2011 544,56 EUR 0000634743 FITTICH ALARM, s.r.o.
5111000103 03.06.2011 11.01.2011 57,10 EUR 36205214 KOSIT a.s.
5111000104 03.06.2011 11.01.2011 2 027,74 EUR 0031730574 Dalkia Poprad a.s.
5111000105 03.06.2011 13.01.2011 966,88 EUR 31668305 SITEL s.r.o.
5111000106 03.06.2011 10.01.2011 2 554,95 EUR 0035850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť,
5111000107 03.06.2011 10.01.2011 184,85 EUR 0035850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť,
5111000108 03.06.2011 10.01.2011 44 463,52 EUR 36677281 ZSE Energia, a.s.
5111000109 03.06.2011 10.01.2011 1 430,01 EUR 36677281 ZSE Energia, a.s.
5111000110 03.06.2011 10.01.2011 7 468,52 EUR 36677281 ZSE Energia, a.s.
5111000111 03.06.2011 10.01.2011 190,90 EUR 36644030 Stredoslovenská vodárenská
5111000112 03.06.2011 12.01.2011 786,67 EUR 0035690721 Oracle Slovensko spol. s r. o.
5111000113 03.06.2011 11.01.2011 62,48 EUR 31411045 CWS-boco Slovensko, s.r.o.
5111000114 03.06.2011 11.01.2011 17,53 EUR 36184683 AQUA PRO, s.r.o.
5111000115 03.06.2011 11.01.2011 11,69 EUR 36184683 AQUA PRO, s.r.o.
5111000116 03.06.2011 11.01.2011 68,31 EUR 36184683 AQUA PRO, s.r.o.
5111000117 03.06.2011 11.01.2011 44,85 EUR 36184683 AQUA PRO, s.r.o.
5111000118 03.06.2011 11.01.2011 35,06 EUR 36184683 AQUA PRO, s.r.o.
5111000119 03.06.2011 12.01.2011 53,00 EUR 36184683 AQUA PRO, s.r.o.
5111000120 03.06.2011 11.01.2011 394,12 EUR 36184683 AQUA PRO, s.r.o.
5111000121 03.06.2011 11.01.2011 35,06 EUR 36184683 AQUA PRO, s.r.o.
5111000122 03.06.2011 11.01.2011 35,06 EUR 36184683 AQUA PRO, s.r.o.

* Suma je uvedená s DPH pri tuzemských platiteľoch DPH
* Suma je uvedená bez DPH pri tuzemských neplatiteľoch DPH a pri zahraničných dodávateľoch
* Suma je uvedená bez DPH pri tuzemských dodávateľoch podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.

Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>