Faktúry

Aktualizované: 21.1.2022

Číslo faktúry Dátum zverejnenia faktúry Dátum faktúry Suma* IČO dodávateľa Názov dodávateľa
5116004057 14.08.2016 04.08.2016 714,62 EUR 35926911 2 D, spol. s r. o.
5116003571 17.07.2016 07.07.2016 763,51 EUR 35926911 2 D, spol. s r. o.
5118001925 15.04.2018 11.04.2018 830,62 EUR 35926911 2 D, spol. s r. o.
5118002458 20.05.2018 09.05.2018 752,86 EUR 35926911 2 D, spol. s r. o.
5118003206 17.06.2018 12.06.2018 804,05 EUR 35926911 2 D, spol. s r. o.
5118003748 15.07.2018 10.07.2018 766,42 EUR 35926911 2 D, spol. s r. o.
5118004240 12.08.2018 07.08.2018 397,37 EUR 35926911 2 D, spol. s r. o.
5118004645 16.09.2018 05.09.2018 332,64 EUR 35926911 2 D, spol. s r. o.
5118005409 14.10.2018 10.10.2018 643,08 EUR 35926911 2 D, spol. s r. o.
5118006030 18.11.2018 09.11.2018 891,29 EUR 35926911 2 D, spol. s r. o.
5118006819 16.12.2018 07.12.2018 892,56 EUR 35926911 2 D, spol. s r. o.
5119000224 13.01.2019 10.01.2019 898,10 EUR 35926911 2 D, spol. s r. o.
5119000737 17.02.2019 11.02.2019 850,73 EUR 35926911 2 D, spol. s r. o.
5119001214 17.03.2019 11.03.2019 899,28 EUR 35926911 2 D, spol. s r. o.
5120001680 12.04.2020 09.04.2020 634,32 EUR 35926911 2 D, spol. s r. o.
5120001320 22.03.2020 16.03.2020 1 097,17 EUR 35926911 2 D, spol. s r. o.
5120002999 12.07.2020 06.07.2020 646,01 EUR 35926911 2 D, spol. s r. o.
5120003540 09.08.2020 05.08.2020 946,56 EUR 35926911 2 D, spol. s r. o.
5120004075 13.09.2020 07.09.2020 436,08 EUR 35926911 2 D, spol. s r. o.
5120004761 18.10.2020 08.10.2020 397,44 EUR 35926911 2 D, spol. s r. o.
5120005431 15.11.2020 10.11.2020 55,56 EUR 35926911 2 D, spol. s r. o.
5121000528 07.02.2021 02.02.2021 168,12 EUR 35926911 2 D, spol. s r. o.
5114000191 19.01.2014 14.01.2014 611,23 EUR 35926911 2 D, spol. s r. o.
5114000684 16.02.2014 11.02.2014 761,47 EUR 35926911 2 D, spol. s r. o.
5114001084 16.03.2014 06.03.2014 787,92 EUR 35926911 2 D, spol. s r. o.
5114001652 20.04.2014 03.04.2014 884,47 EUR 35926911 2 D, spol. s r. o.
5114002324 18.05.2014 09.05.2014 592,70 EUR 35926911 2 D, spol. s r. o.
5114002946 15.06.2014 06.06.2014 671,04 EUR 35926911 2 D, spol. s r. o.
5114003586 13.07.2014 08.07.2014 712,01 EUR 35926911 2 D, spol. s r. o.
5114005088 12.10.2014 03.10.2014 671,30 EUR 35926911 2 D, spol. s r. o.

* Suma je uvedená s DPH pri tuzemských platiteľoch DPH
* Suma je uvedená bez DPH pri tuzemských neplatiteľoch DPH a pri zahraničných dodávateľoch
* Suma je uvedená bez DPH pri tuzemských dodávateľoch podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.

Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>