Faktúry

Aktualizované: 29.11.2021

Číslo faktúry Dátum zverejnenia faktúry Dátum faktúry Suma* IČO dodávateľa Názov dodávateľa
5121005560 28.11.2021 19.11.2021 9 879,61 EUR 36622524 MB TECH BB s.r.o.
5121005559 28.11.2021 19.11.2021 6 908,23 EUR 31337937 B&B Trading spol. s r.o.
5121005558 28.11.2021 19.11.2021 120,00 EUR FIDEM International Medal Federation
5121005557 28.11.2021 19.11.2021 2 304,00 EUR 31337937 B&B Trading spol. s r.o.
5121005556 28.11.2021 19.11.2021 2 574,00 EUR 50982516 ĽUBICA, s.r.o.
5121005555 28.11.2021 19.11.2021 9 420,00 EUR 50982516 ĽUBICA, s.r.o.
5121005554 28.11.2021 19.11.2021 950,00 EUR 41087577 Michal Slivka
5121005553 28.11.2021 19.11.2021 144,23 EUR 36657701 Eurobooks s.r.o.
5121005551 28.11.2021 19.11.2021 837,24 EUR 35810122 REPRE s.r.o.
5121005550 28.11.2021 18.11.2021 550,25 EUR 31322832 Slovnaft, a.s.
5121005549 28.11.2021 18.11.2021 450,00 EUR 31402828 Schindler výťahy a eskalátory a.s.
5121005548 28.11.2021 18.11.2021 95,60 EUR 634743 FITTICH ALARM, s.r.o.
5121005547 28.11.2021 18.11.2021 3 755,88 EUR 634743 FITTICH ALARM, s.r.o.
5121005546 28.11.2021 18.11.2021 9 704,28 EUR 634743 FITTICH ALARM, s.r.o.
5121005545 28.11.2021 18.11.2021 1 229,52 EUR 17325161 ARMATUREX spol. s r.o.
5121005544 28.11.2021 18.11.2021 22,06 EUR 31436749 EVVA , s.r.o.
5121005540 28.11.2021 18.11.2021 835,20 EUR 33768897 Spišáková Gabriela, PhDr.-Majster Papier
5121005539 28.11.2021 18.11.2021 360,00 EUR 35736534 Bittner print s.r.o.
5121005538 28.11.2021 18.11.2021 1 192,32 EUR 35736534 Bittner print s.r.o.
5121005534 28.11.2021 18.11.2021 44,74 EUR 31352782 L. K. Permanent, s.r.o.
5121005531 28.11.2021 18.11.2021 326,49 EUR 35708182 CCS Slovenská spoločnosť
5121005527 28.11.2021 18.11.2021 208,39 EUR 10448 Mincovňa Kremnica, štátny podnik
5121005526 28.11.2021 16.11.2021 80,00 EUR 46548912 Zajac Ján
5121005525 28.11.2021 16.11.2021 240 076,91 EUR BANQUE DE FRANCE
5121005523 28.11.2021 16.11.2021 39 196,93 EUR EUROPEAN CENTRAL BANK
5121005518 28.11.2021 16.11.2021 18 384,00 EUR 36265721 IXTENT Slovakia, s.r.o.
5121005517 28.11.2021 16.11.2021 867,29 EUR 634743 FITTICH ALARM, s.r.o.
5121005516 28.11.2021 16.11.2021 7 965,00 EUR 17055270 SANET -Združenie používateľov
5121005513 28.11.2021 16.11.2021 5 416,67 EUR 31326650 Tempest, a.s.
5121005507 28.11.2021 16.11.2021 6 092,43 EUR 52005551 Ticket Service, s.r.o.

* Suma je uvedená s DPH pri tuzemských platiteľoch DPH
* Suma je uvedená bez DPH pri tuzemských neplatiteľoch DPH a pri zahraničných dodávateľoch
* Suma je uvedená bez DPH pri tuzemských dodávateľoch podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.

Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>