Faktúry

Aktualizované: 21.1.2022

Číslo faktúry Dátum zverejnenia faktúry Dátum faktúry Suma* IČO dodávateľa Názov dodávateľa
5111000009 03.06.2011 12.01.2011 68 356,99 EUR 0035798947 PROFI STAVING, s. r. o.
5111000178 03.06.2011 12.01.2011 354,68 EUR 35942541 OTP Buildings s.r.o.
5111000177 03.06.2011 12.01.2011 28,15 EUR 44291701 Ivan Pepich - Photoatelier
5111000055 03.06.2011 12.01.2011 17 932,92 EUR 0035697270 Orange Slovensko, a.s.
5111000156 03.06.2011 12.01.2011 173,03 EUR 17321981 PROBUGAS a.s.
5111000053 03.06.2011 12.01.2011 10 848,06 EUR 0000634743 FITTICH ALARM, s.r.o.
5111000070 03.06.2011 12.01.2011 986,51 EUR 0031338976 Centr. depozitár cenných papierov S
5111000160 03.06.2011 12.01.2011 6 315,15 EUR 0036211222 Východoslovenská energetika a.s.
5111000046 03.06.2011 12.01.2011 132,48 EUR 35819081 REMPO s.r.o.
5111000102 03.06.2011 12.01.2011 544,56 EUR 0000634743 FITTICH ALARM, s.r.o.
5111000183 03.06.2011 12.01.2011 288,90 EUR 0030941857 Ľudmila GAŽÍKOVÁ
5111000089 03.06.2011 12.01.2011 74,78 EUR 0035697270 Orange Slovensko, a.s.
5111000165 03.06.2011 12.01.2011 108,00 EUR 0017426367 Š. KISS K a K print
5111000119 03.06.2011 12.01.2011 53,00 EUR 36184683 AQUA PRO, s.r.o.
5111000054 03.06.2011 12.01.2011 7 034,23 EUR 0000634743 FITTICH ALARM, s.r.o.
5111000082 03.06.2011 12.01.2011 2 192,40 EUR 0017426367 Š. KISS K a K print
5111000091 03.06.2011 12.01.2011 1 387,98 EUR 0035697270 Orange Slovensko, a.s.
5111000142 03.06.2011 12.01.2011 2 085,19 EUR 0036232785 AT&T Global Network Services
5111000048 03.06.2011 12.01.2011 239,67 EUR 35819081 REMPO s.r.o.
5111000112 03.06.2011 12.01.2011 786,67 EUR 0035690721 Oracle Slovensko spol. s r. o.
5111000090 03.06.2011 12.01.2011 406,27 EUR 0035697270 Orange Slovensko, a.s.
5111000238 03.06.2011 12.01.2011 233,29 EUR 0035730129 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r
5111000211 03.06.2011 12.01.2011 787,00 EUR 0036403008 Stredoslovenská energetika, a.s.,
5111000210 03.06.2011 12.01.2011 845,00 EUR 0036403008 Stredoslovenská energetika, a.s.,
5111000222 03.06.2011 12.01.2011 1 580,00 EUR 0036211222 Východoslovenská energetika a.s.
5111000209 03.06.2011 12.01.2011 845,00 EUR 0036403008 Stredoslovenská energetika, a.s.,
5111000212 03.06.2011 12.01.2011 836,00 EUR 0036403008 Stredoslovenská energetika, a.s.,
5111000171 03.06.2011 12.01.2011 146,74 EUR 0000685232 Sintra, spol. s r.o.
5111000221 03.06.2011 12.01.2011 5 700,00 EUR 0036211222 Východoslovenská energetika a.s.
5111000244 03.06.2011 13.01.2011 202 523,25 EUR 0000010448 Mincovňa Kremnica, štátny podnik

* Suma je uvedená s DPH pri tuzemských platiteľoch DPH
* Suma je uvedená bez DPH pri tuzemských neplatiteľoch DPH a pri zahraničných dodávateľoch
* Suma je uvedená bez DPH pri tuzemských dodávateľoch podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.

Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>