Faktúry

Aktualizované: 21.1.2022

Číslo faktúry Dátum zverejnenia faktúry Dátum faktúry Suma* IČO dodávateľa Názov dodávateľa
5111000125 03.06.2011 10.01.2011 10,80 EUR 36631124 Slovenská pošta, a.s.
5111000126 03.06.2011 11.01.2011 900,29 EUR 0017326231 INTERPRESS SLOVAKIA, spol. s r.o.
5111000127 03.06.2011 11.01.2011 831,50 EUR 35945249 TeamPrevent, s.r.o.
5111000128 03.06.2011 11.01.2011 205,80 EUR 35945249 TeamPrevent, s.r.o.
5111000129 03.06.2011 11.01.2011 23,24 EUR 35945249 TeamPrevent, s.r.o.
5111000131 03.06.2011 11.01.2011 335,79 EUR 35945249 TeamPrevent, s.r.o.
5111000132 03.06.2011 11.01.2011 6 949,60 EUR 35688025 BPS PARK a.s.
5111000133 03.06.2011 11.01.2011 7,85 EUR 0031338976 Centr. depozitár cenných papierov S
5111000134 03.06.2011 11.01.2011 226,14 EUR 35699388 J.J.Darboven s.r.o.
5111000135 03.06.2011 10.01.2011 177,47 EUR 36475939 FEGA FROST, s.r.o.
5111000136 03.06.2011 11.01.2011 135,73 EUR 0000685232 Sintra, spol. s r.o.
5111000137 03.06.2011 11.01.2011 100,34 EUR 0000685852 MESSER Tatragas spol.s r.o.
5111000139 03.06.2011 13.01.2011 29,16 EUR 34115901 Marius Pedersen, a.s.
5111000140 03.06.2011 14.01.2011 83 680,80 EUR 31337147 IBM Slovensko, spol.s r.o.
5111000141 03.06.2011 13.01.2011 11,85 EUR 31411045 CWS-boco Slovensko, s.r.o.
5111000142 03.06.2011 12.01.2011 2 085,19 EUR 0036232785 AT&T Global Network Services
5111000143 03.06.2011 14.01.2011 8 852,41 EUR 31326650 Tempest, a.s.
5111000144 03.06.2011 17.01.2011 92,63 EUR 36396222N versity, a.s.
5111000145 03.06.2011 17.01.2011 172,93 EUR 36396222N versity, a.s.
5111000146 03.06.2011 17.01.2011 577,38 EUR 36396222N versity, a.s.
5111000147 03.06.2011 17.01.2011 2 003,29 EUR 36396222N versity, a.s.
5111000148 03.06.2011 17.01.2011 533,02 EUR 36396222N versity, a.s.
5111000149 03.06.2011 17.01.2011 996,52 EUR 36396222N versity, a.s.
5111000150 03.06.2011 17.01.2011 876,91 EUR 36396222N versity, a.s.
5111000151 03.06.2011 13.01.2011 1 100,92 EUR 36396222N versity, a.s.
5111000152 03.06.2011 12.01.2011 3 602,00 EUR 0035787546 ANECT a.s.
5111000153 03.06.2011 13.01.2011 1 579,48 EUR 0035787546 ANECT a.s.
5111000155 03.06.2011 18.01.2011 1 299,49 EUR 36396222N versity, a.s.
5111000156 03.06.2011 12.01.2011 173,03 EUR 17321981 PROBUGAS a.s.
5111000157 03.06.2011 18.01.2011 23,68 EUR 0035698446 SK-NIC, a.s.

* Suma je uvedená s DPH pri tuzemských platiteľoch DPH
* Suma je uvedená bez DPH pri tuzemských neplatiteľoch DPH a pri zahraničných dodávateľoch
* Suma je uvedená bez DPH pri tuzemských dodávateľoch podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.

Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>