Faktúry

Aktualizované: 21.1.2022

Číslo faktúry Dátum zverejnenia faktúry Dátum faktúry Suma* IČO dodávateľa Názov dodávateľa
5111000158 03.06.2011 13.01.2011 171,37 EUR 31411045 CWS-boco Slovensko, s.r.o.
5111000159 03.06.2011 11.01.2011 5 734,85 EUR 0036211222 Východoslovenská energetika a.s.
5111000160 03.06.2011 12.01.2011 6 315,15 EUR 0036211222 Východoslovenská energetika a.s.
5111000161 03.06.2011 10.01.2011 48,00 EUR 31602436 AJFA + AVIS, s.r.o.
5111000162 03.06.2011 10.01.2011 3 500,00 EUR 36677281 ZSE Energia, a.s.
5111000163 03.06.2011 10.01.2011 700,00 EUR 36677281 ZSE Energia, a.s.
5111000164 03.06.2011 10.01.2011 40 000,00 EUR 36677281 ZSE Energia, a.s.
5111000165 03.06.2011 12.01.2011 108,00 EUR 0017426367 Š. KISS K a K print
5111000166 03.06.2011 12.01.2011 163,92 EUR 0035848910 Technické služby - .A.S.A. s.r.o.
5111000168 03.06.2011 11.01.2011 236,60 EUR 0000684864 Würth, spol. s r.o.
5111000170 03.06.2011 11.01.2011 564,06 EUR 0035708182 CCS Slovenská spoločnosť
5111000171 03.06.2011 12.01.2011 146,74 EUR 0000685232 Sintra, spol. s r.o.
5111000172 03.06.2011 11.01.2011 157,00 EUR 0036403008 Stredoslovenská energetika, a.s.,
5111000173 03.06.2011 11.01.2011 157,00 EUR 0036403008 Stredoslovenská energetika, a.s.,
5111000174 03.06.2011 18.01.2011 51,84 EUR Deutsche Telekom AG
5111000175 03.06.2011 17.01.2011 120,00 EUR FIDEM International Medal Federatio
5111000176 03.06.2011 13.01.2011 423,21 EUR BANK OF SLOVENIA
5111000177 03.06.2011 12.01.2011 28,15 EUR 44291701 Ivan Pepich - Photoatelier
5111000178 03.06.2011 12.01.2011 354,68 EUR 35942541 OTP Buildings s.r.o.
5111000179 03.06.2011 11.01.2011 3 700,50 EUR 0035734159 S.V.S. PARTNERS, s.r.o.
5111000180 03.06.2011 13.01.2011 59,50 EUR 36021211 Brantner Gemer s.r.o.
5111000181 03.06.2011 13.01.2011 100 960,90 EUR CEIOPS-Committee of European Insura
5111000183 03.06.2011 12.01.2011 288,90 EUR 0030941857 Ľudmila GAŽÍKOVÁ
5111000184 03.06.2011 11.01.2011 2 734,00 EUR 0036403008 Stredoslovenská energetika, a.s.,
5111000185 03.06.2011 11.01.2011 2 734,00 EUR 0036403008 Stredoslovenská energetika, a.s.,
5111000186 03.06.2011 11.01.2011 2 496,00 EUR 0036403008 Stredoslovenská energetika, a.s.,
5111000187 03.06.2011 11.01.2011 2 440,00 EUR 0036403008 Stredoslovenská energetika, a.s.,
5111000196 03.06.2011 11.01.2011 1 184,00 EUR 0036403008 Stredoslovenská energetika, a.s.,
5111000197 03.06.2011 11.01.2011 1 184,00 EUR 0036403008 Stredoslovenská energetika, a.s.,
5111000198 03.06.2011 11.01.2011 1 102,00 EUR 0036403008 Stredoslovenská energetika, a.s.,

* Suma je uvedená s DPH pri tuzemských platiteľoch DPH
* Suma je uvedená bez DPH pri tuzemských neplatiteľoch DPH a pri zahraničných dodávateľoch
* Suma je uvedená bez DPH pri tuzemských dodávateľoch podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.

Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>