Faktúry

Aktualizované: 21.1.2022

Číslo faktúry Dátum zverejnenia faktúry Dátum faktúry Suma* IČO dodávateľa Názov dodávateľa
5114001585 06.04.2014 01.04.2014 370,25 EUR Danmarks Nationalbank
5114001261 06.04.2014 13.03.2014 600,00 EUR ABE CLEARING S.A.S A Capital Variable
5114000242 02.02.2014 16.01.2014 2 500,00 EUR ABE CLEARING S.A.S A Capital Variable
5114000243 02.02.2014 16.01.2014 2 503,20 EUR ABE CLEARING S.A.S A Capital Variable
5114000350 02.02.2014 23.01.2014 187,78 EUR Bucher Eule
5114000412 02.02.2014 28.01.2014 187,78 EUR Bucher Eule
5114000376 02.02.2014 24.01.2014 157,30 EUR Nicolet CZ s.r.o.
5114000434 09.02.2014 29.01.2014 258,50 EUR WIIW
5114001230 16.03.2014 12.03.2014 1 200,00 EUR MAGYAR NEMZETI BANK
5114000400 09.02.2014 27.01.2014 39 500,00 EUR ABE CLEARING S.A.S A Capital Variable
5114000469 09.02.2014 31.01.2014 250,00 EUR ABE CLEARING S.A.S A Capital Variable
5114000399 09.02.2014 27.01.2014 35 000,00 EUR ABE CLEARING S.A.S A Capital Variable
5114001385 30.03.2014 20.03.2014 149 325,45 EUR EUROPEAN CENTRAL BANK
5114001260 06.04.2014 13.03.2014 600,00 EUR ABE CLEARING S.A.S A Capital Variable
5114001890 04.05.2014 14.04.2014 6 000,21 EUR ABE CLEARING S.A.S A Capital Variable
5114001889 04.05.2014 14.04.2014 3 826,84 EUR ABE CLEARING S.A.S A Capital Variable
5114002401 18.05.2014 13.05.2014 1 714,95 EUR Agence de Transfert de Technologie
5114002456 25.05.2014 15.05.2014 5 721,72 EUR S.W.I.F.T. SCRL
5114002672 01.06.2014 26.05.2014 955,90 EUR EUROPEAN ACTUARIAL ACADEMY GmbH
5114002762 01.06.2014 30.05.2014 962,00 EUR Pavlovský Ladislav, akad. mal.
5114002455 25.05.2014 15.05.2014 3 221,62 EUR S.W.I.F.T. SCRL
5114003719 20.07.2014 14.07.2014 500,00 EUR Harangozó Stanislav, Doc.
5114003737 27.07.2014 15.07.2014 350,00 EUR ABE CLEARING S.A.S A Capital Variable
5114003738 27.07.2014 15.07.2014 350,00 EUR ABE CLEARING S.A.S A Capital Variable
5114003539 27.07.2014 04.07.2014 5 542,04 EUR S.W.I.F.T. SCRL
5114003739 27.07.2014 15.07.2014 350,00 EUR ABE CLEARING S.A.S A Capital Variable
5114003741 27.07.2014 15.07.2014 3 859,84 EUR ABE CLEARING S.A.S A Capital Variable
5114003740 27.07.2014 15.07.2014 350,00 EUR ABE CLEARING S.A.S A Capital Variable
5114004090 24.08.2014 06.08.2014 3 222,38 EUR S.W.I.F.T. SCRL
5114004091 24.08.2014 06.08.2014 6 032,10 EUR S.W.I.F.T. SCRL

* Suma je uvedená s DPH pri tuzemských platiteľoch DPH
* Suma je uvedená bez DPH pri tuzemských neplatiteľoch DPH a pri zahraničných dodávateľoch
* Suma je uvedená bez DPH pri tuzemských dodávateľoch podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.

Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>