Faktúry

Aktualizované: 21.1.2022

Číslo faktúry Dátum zverejnenia faktúry Dátum faktúry Suma* IČO dodávateľa Názov dodávateľa
5111002300 03.06.2011 21.04.2011 1,00 EUR 0035697270 Orange Slovensko, a.s.
5111002196 03.06.2011 18.04.2011 1,00 EUR 0035697270 Orange Slovensko, a.s.
5111000063 03.06.2011 11.01.2011 1,00 EUR 0035697270 Orange Slovensko, a.s.
5111000058 03.06.2011 11.01.2011 1,00 EUR 0035697270 Orange Slovensko, a.s.
5111000059 03.06.2011 11.01.2011 1,00 EUR 0035697270 Orange Slovensko, a.s.
5111000006 03.06.2011 07.01.2011 1,00 EUR 0035697270 Orange Slovensko, a.s.
5111000056 03.06.2011 11.01.2011 1,00 EUR 0035697270 Orange Slovensko, a.s.
5120005064 01.11.2020 26.10.2020 1,00 EUR 35697270 Orange Slovensko, a.s.
5120005169 08.11.2020 30.10.2020 1,00 EUR 35697270 Orange Slovensko, a.s.
5120005564 22.11.2020 16.11.2020 1,00 EUR 35697270 Orange Slovensko, a.s.
5120003989 13.09.2020 03.09.2020 1,00 EUR 35697270 Orange Slovensko, a.s.
5119001347 24.03.2019 15.03.2019 1,00 EUR 0036631124 Slovenská pošta, a.s.
5120000018 05.01.2020 02.01.2020 1,00 EUR 35697270 Orange Slovensko, a.s.
5119004363 08.09.2019 28.08.2019 1,00 EUR 35697270 Orange Slovensko, a.s.
5120001250 15.03.2020 11.03.2020 1,00 EUR 35697270 Orange Slovensko, a.s.
5120002351 07.06.2020 01.06.2020 1,00 EUR 35697270 Orange Slovensko, a.s.
5120003931 06.09.2020 28.08.2020 1,00 EUR 35697270 Orange Slovensko, a.s.
5120004814 25.10.2020 12.10.2020 1,00 EUR 35697270 Orange Slovensko, a.s.
5113003093 23.06.2013 11.06.2013 1,00 EUR 35697270 Orange Slovensko, a.s.
5112006615 02.12.2012 26.11.2012 1,00 EUR 35697270 Orange Slovensko, a.s.
5112005846 28.10.2012 22.10.2012 1,00 EUR 35697270 Orange Slovensko, a.s.
5112006440 25.11.2012 16.11.2012 1,00 EUR 35697270 Orange Slovensko, a.s.
5112001741 08.04.2012 04.04.2012 1,00 EUR 35697270 Orange Slovensko, a.s.
5112002294 29.04.2012 24.04.2012 1,00 EUR 35697270 Orange Slovensko, a.s.
5112002042 22.04.2012 12.04.2012 1,00 EUR 35697270 Orange Slovensko, a.s.
5112002610 20.05.2012 10.05.2012 1,00 EUR 35697270 Orange Slovensko, a.s.
5112002158 22.04.2012 17.04.2012 1,00 EUR 35697270 Orange Slovensko, a.s.
5113005262 20.10.2013 14.10.2013 1,00 EUR 35697270 Orange Slovensko, a.s.
5113005421 27.10.2013 23.10.2013 1,00 EUR 35697270 Orange Slovensko, a.s.
5113006539 15.12.2013 11.12.2013 1,00 EUR 35697270 Orange Slovensko, a.s.

* Suma je uvedená s DPH pri tuzemských platiteľoch DPH
* Suma je uvedená bez DPH pri tuzemských neplatiteľoch DPH a pri zahraničných dodávateľoch
* Suma je uvedená bez DPH pri tuzemských dodávateľoch podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.

Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>